Catherine Schilansky, HR-directeur van Amazon France: “Wij blijven de grootste netto-creator van vaste contracten in Frankrijk”

Nieuws

✔️Terug op telewerken

Waar werk je op afstand bij Amazon?

Catharina Schilansky: sinds mei 2023 hebben we 3 dagen face-to-face op kantoor gewerkt en 2 dagen telewerk. Voorheen was deze verhouding omgekeerd. Dit voorstel heeft tot doel de samenwerking en samenwerking binnen teams te stimuleren en te bevorderen. Het staat het ook toe nieuwe rekruten beter te integreren en om onze medewerkers te laten profiteren van een hybride, prettige en collaboratieve werkomgeving die interacties en sociale banden bevordert.

Bent u met deze verandering niet bang om bepaalde kandidaten, vooral leidinggevenden, die nu gewend zijn aan meer telewerken, af te schrikken?

CS: we wilden onze medewerkers meer flexibiliteit geven voor een betere balans tussen werk en privé. Aan de managementkant zijn onze medewerkers zeer tevreden. Onze kantoren zijn aangepast en gereorganiseerd volgens deze nieuwe manieren van hybride werken, met werkplekken voor samenwerking, ruimtes voor uitwisseling, plekken voor gezelligheid en ontspanning en thematische evenementen.

Een voorbeeld van een thematisch evenement?

CS: afgelopen september hadden we een “fietsweek”. Oftewel: fietsenmakers op kantoor. Een initiatief waar onze jonge medewerkers dol op zijn. Ook moedigen wij de ontwikkeling van affiniteitsgroepen aan.

Wat bedoel je met affiniteitsgroep?

CS: Dit zijn verschillende groepen van enkele honderden medewerkers, die samenkomen rond gemeenschappelijke interesses en verschillende bijeenkomsten en activiteiten aanbieden rond thema’s die hen dierbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld een groep over “vrouw zijn op het werk, wat betekent dat?” », een ander over handicaps of zelfs geestelijke gezondheid. Laatstgenoemde nodigde daarom de beroemde zwemmer Camille Lacourt uit om te komen getuigen over zijn persoonlijke ervaringen. In werkelijkheid is het zo dat als onze medewerkers naar kantoor komen, dit uiteraard is om te werken, maar ook om sociale verbindingen creëren.

✔️Rekruteer “intelligent”

Wat zijn jouw laatste innovaties op het gebied van recruitment?

CS: onze rekruteringsmethodologie is bedoeld om transparant en intelligent te zijn. Transparant omdat we voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken aan de kandidaten uitleg geven over de evaluatiecriteria. Deze zijn met name gebaseerd op onze 16 leiderschapsprincipes die de kern vormen van de cultuur van Amazon. Tijdens elk sollicitatiegesprek worden kandidaten uitgenodigd zich uit te spreken over concrete vragen die verband houden met deze bedrijfsprincipes. Bijvoorbeeld hun vermogen om te analyseren, nieuwsgierig te zijn, te weten hoe ze een oordeel moeten vellen, enz.

En hoe zijn uw rekruteringsprocessen ‘intelligent’?

CS: Bij Amazon werven we niet voor een functie, maar voor het bedrijf. Daarom richten wij ons op het werven van kandidaten op hun ontwikkelingspotentieel op de langere termijn en doen wij er alles aan om onbewuste vooroordelen te voorkomen. De persoon die de rekrutering coördineert, is dus niet de directe manager die zich kan laten leiden door onbewuste vooroordelen. Zodat laatstgenoemde zich niet laat beïnvloeden door zijn wens om iemand in dienst te nemen die op hem lijkt of iemand die direct beschikbaar is, een objectieve derde partij, getraind in diversiteit, wordt aangewezen en neemt deel aan het wervingsproces. Deze neutraliteit van de beoordeling elimineert veel vooringenomenheid. Door iemand van buiten het team binnen te halen, kunnen we op de lange termijn beter rekruteren en ervoor zorgen dat het bedrijf inclusief is en de diversiteit weerspiegelt van de klanten die het bedient.

Rekruteert u freelancers?

CS: met onze 20.000 werknemers in Frankrijk blijven we de grootste netto banenschepper in Frankrijk. Wij geven de voorkeur aan permanente aanwerving.

Stel jij altijd proefperiodes in?

CS: ja want het blijft een waarborg voor de werknemer en het bedrijf. Voor leidinggevenden komt het zeer zelden voor dat we proefperioden verbreken.

✔️Cultuur van gelijkheid

Wat zijn uw resultaten op het gebied van professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen?

CS: onze logistieke branche scoort 99/100 op de gelijkheidsindex. En voor andere activiteiten staan ​​we op 93. Onder onze 20.000 medewerkers is gelijkheid essentieel, ook op het gebied van de logistiek, maar ook in het managementcomité.

Hoe zorg je voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen?

CS: Voorafgaand aan elke talent review doen we een overzicht van 10 minuten over onbewuste vooroordelen. En als we, kijkend naar de cijfers, verschillen opmerken in de behandeling van evaluaties per geslacht, in het aantal promoties tussen vrouwen en mannen, enz., stellen we onmiddellijk een corrigerend actieplan op.

U heeft eigen ouderschapsverlof ingesteld. Waar gaat het over ?

CS: naast al het wettelijke verlof bieden wij aan nieuwe vaders en moeders inderdaad de mogelijkheid om een ​​maand ouderschapsverlof op te nemen, betaald tegen 100%. Vaders ontdekken zo hoe het is om te stoppen met werken. En dit verandert de mentaliteit, vooral de onbewuste vooroordelen met betrekking tot het moederschap. Medewerkers, inclusief leidinggevenden, nemen dit ouderschapsverlof graag op. Ook hebben wij een opzeggingsverlof van 10 weken na een miskraam ingevoerd.

Is er menstruatieverlof bij Amazon France?

CS: Nee, menstruatieverlof bestaat niet, maar het is wel een van onze onderwerpen om over na te denken. Aan de andere kant is op al onze sites gratis periodieke bescherming beschikbaar om menstruatieonzekerheid tegen te gaan.

✔️Training voor high-potentials

Een raamwerkspecificiteit in termen van opleidingsbeleid?

CS: we hebben co-ontwikkelingskringen waarin jaarlijks zo’n vijftig ‘potentiële’ mensen van het bedrijf samenkomen om hun problemen te bespreken. En het is aan de groep, onder leiding van een externe spreker, om tot een oplossing te komen. Zo gaat de groep vooruit en dat geldt ook voor het individu. Ons doel is om bruggen te slaan tussen de ruim 400 verschillende beroepen bij Amazon.