Bedrijfsvoering: definitie, technieken en training

Vooruitgang op het werk

Hoe de bedrijfsvoering te definiëren?

De bedrijfsvoering betreft de dagelijkse leiding van de onderneming. Dit zijn alle technieken gericht op de organisatie van de dagelijkse activiteiten, met doelstellingen op korte en middellange termijn.

Operationeel management en strategisch management

De bedrijfsvoering is dus complementair aan de strategische sturing: wanneer deze een visie op middellange en lange termijn definieert, streeft de bedrijfsvoering naar de uitvoering ervan. Dus als het bedrijf om strategische redenen een nieuwe activiteit moet ontwikkelen, kan dit op operationeel niveau worden vertaald door de aanschaf van nieuwe gereedschappen of apparatuur, training of door de integratie van een nieuwe vaardigheid in het team.

In tegenstelling tot strategisch management heeft operationeel management: snelle resultatenen de uitgevoerde acties zijn omkeerbaar.

Wie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering?

In het bedrijfsleven is het middenmanagement die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld de productiemanager, de logistiek manager, de marketingmanager of de human resources manager zijn.

Deze functie is verantwoordelijk voor project- en teammanagement, onder leiding van een strategisch manager.

Wat is de rol van de bedrijfsvoering?

Door een geoptimaliseerde organisatie van de dagelijkse activiteiten wil de bedrijfsvoering zorgen voor de implementatie van strategisch management enprestatie verbeteren van het bedrijf.

Wat zijn de technieken voor het implementeren van bedrijfsvoering?

Hoe de bedrijfsvoering inrichten en organiseren?

Afhankelijk van de strategische doelstellingen van het bedrijf is het noodzakelijk om:

 • Stel korte en middellange termijn doelen.
 • Identificeer de vaardigheden – harde vaardigheden en zachte vaardigheden – die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken en die al aanwezig zijn binnen de teams.
 • Definieer de projecten die vallen binnen het kader van de bedrijfsvoering: acties, scope, rolverdeling, deadlines.

Uitvoeren bedrijfsvoering

Nadat het project is gedefinieerd, is de operationeel manager verantwoordelijk voor:

 • Communiceer het project naar het hele team.
 • Begeleid de implementatie met tussenpunten, acties gericht op het motiveren van het team en het oplossen van eventuele problemen.
 • Zet alle tools en middelen in om de teams goed te laten werken. Dit kunnen specifieke apparatuur zijn, samenwerkingstools voor het delen van informatie, extra toegewezen budgetten.

Beoordeel het succes van de bedrijfsvoering

Aangezien de bedrijfsvoering gericht is op het verbeteren van de prestaties van de onderneming, is de effectiviteit ervan eenvoudig meetbaar door middel van prestatiemonitoring-indicatoren. Het is dan ook aan de operationeel manager om deze KPI’s op te stellen en te zorgen voor hun rapportering om de dagelijkse activiteiten goed te sturen.

Welke vaardigheden zijn nodig voor een goede bedrijfsvoering?

De bedrijfsvoering vraagt ​​om een ​​transversale houding en visie, een goed begrip van de bedrijfsstrategie en een sterke verankering in het dagelijks leven.

De kwaliteiten van de operationeel manager:

 • Een goed begrip van markt- en bedrijfsvraagstukken.
 • In staat om te navigeren tussen het strategische en het operationele om de consistentie van deze twee dimensies binnen het bedrijf te waarborgen.
 • Pragmatisch, omdat je langetermijndoelstellingen weet te vertalen naar dagelijkse acties.
 • Houder van een bepaald leiderschap, om de activiteit te leiden, de teams te motiveren en aan elkaar te lassen.
 • Georganiseerd, autonoom en wendbaar, om acties indien nodig bij te sturen.
 • Goede communicator, zowel op het gebied van interpersoonlijke communicatie als mondelinge communicatie.

Welke trainingen moeten worden gevolgd om de bedrijfsvoering in uw team in te richten?

Afstand of face-to-face, kortdurend of georganiseerd in langere modules, de opleiding operationeel management kan zich aanpassen aan verschillende profielen en behoeften.

de Cegos biedt met name een korte opleiding van 2 dagen, face-to-face of op afstand, certificerend en in aanmerking komend voor het CPF. Deze training is bedoeld voor project- en/of teammanagers die operationele functies bekleden binnen het bedrijf.

bij deEM Lyon, training in operationeel management is een korte 3-daagse cursus gewijd aan Bac+5. Het is bedoeld voor leidinggevenden wiens doel het is om op operationeel niveau te handelen om actoren te worden in de transformatie van het bedrijf.

Voor bac+2, de CNAM biedt een langere opleidingscursus die online toegankelijk is, waarmee met name 48 ECTS (European Credits Transfer System) kan worden gevalideerd, wat overeenkomt met de niveaus van verwerving van op Europese schaal erkende vaardigheden.