Work lanceert deze zomer een mededeling voor alle werknemers en waar u uw baas aan moet herinneren

Nieuws

Hij ministerie van Arbeidgeregisseerd door Yolanda Díaz, heeft via zijn sociale netwerken een campagne gevoerd herinner werknemers aan essentiële regelgeving waaraan bedrijven tijdens de zomermaanden moeten voldoen. Dit is Koninklijk Wetsbesluit 4/2023 dat vorig jaar werd goedgekeurd en een reeks verplichtingen oplegt aan bedrijven en werkgevers met betrekking tot de preventie van beroepsrisico’s bij hoge temperaturen.

Door deze verordening werd Koninklijk Besluit 486/1997 betreffende “minimale gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen op de werkplek” (beschikbaar in dit Staatsblad) gewijzigd, waardoor nieuwe verplichtingen werden vastgelegd. Allereerst, als u binnenshuis werktIn de regelgeving is vastgelegd dat in gesloten werkruimten altijd aan het volgende moet worden voldaan: voorwaarden:

  • De temperatuur van de lokalen waar zittend werk wordt uitgevoerd dat typisch is voor kantoren of iets dergelijks, moet tussen 17 en 27 °C liggen.
  • De temperatuur van de ruimte waar lichte werkzaamheden worden verricht, moet tussen de 14 en 25 °C liggen.
  • De relatieve luchtvochtigheid zal tussen de 30 en 70% liggen, behalve op plaatsen waar risico bestaat door statische elektriciteit, waarbij de ondergrens 50% zal zijn.

Op basis van deze voorwaarden heeft Labour een bericht naar alle werknemers gestuurd: “Deel de regelgeving op uw werkplek en herinner indien nodig uw baas eraan.”

Verplichtingen bij buitenshuis werken

De regelgeving legt ook een reeks verplichtingen op aan bedrijven. als er buiten wordt gewerkt. Koninklijk Besluit 486/1997 schrijft voor dat “wanneer er buitenshuis wordt gewerkt en op werkplekken die vanwege de uitgevoerde activiteit niet kunnen worden gesloten, passende maatregelen moeten worden genomen om werknemers te beschermen tegen alle daarmee samenhangende risico’s, inclusief extreme weersomstandigheden temperaturen.”

In die zin legt het decreet uit dat deze maatregelen moeten worden genomen als gevolg van een evaluatie van de beroepsrisico’s, waarbij ook rekening zal moeten worden gehouden met de kenmerken van de uitgevoerde werkzaamheden en de persoonlijke kenmerken of de bekende biologische toestand van de werknemer. werknemers. Daarom omvatten deze maatregelen “het verbod om bepaalde taken uit te voeren tijdens de uren van de dag waarop zich ongunstige meteorologische verschijnselen voordoenin die gevallen waarin een passende bescherming van de werknemer op geen enkele andere manier kan worden gegarandeerd.”

Bovendien bepaalt de regel dat wanneer het Staats Meteorologisch Agentschap of, indien van toepassing, het overeenkomstige autonome orgaan, een waarschuwing geeft voor ongunstige meteorologische verschijnselen van oranje of rood niveau, “het zal zijn verplichte aanpassing van de arbeidsomstandigheden, inclusief de vermindering of wijziging van de ontwikkelingsuren van de geplande dag”, als de eerdere preventieve maatregelen de bescherming van werknemers niet garanderen.

Als er dus een oranje of rood alarm komt van de AEMET, zouden bedrijven verplicht zijn hun werkroosters aan te passen of de werktijden te verkorten als veiligheidsmaatregelen de bescherming en gezondheid van werknemers niet garanderen.