Werkloosheidsverzekering: wat verandert er voor nieuwe werkzoekenden vanaf 1 februari 2023

Nieuws

đź”´ Wat verandert er op 1 februari 2023: verkorting van de duur van de vergoeding

Het rekenprincipe

Weg is het principe van “één dag gewerkt, één dag vergoed”. Op maandag 21 november 2022 luidde Olivier Dussopt, minister van Arbeid, het einde in van dit systeem. Vanaf 1 februari 2023 is de duur van uw WW-uitkering afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt.

Kom op, laten we proberen het simpel te houden:

 • Als het totale werkloosheidspercentage lager is dan 9% en niet meer dan 0,8% is gestegen in een kwartaal, wordt uw uitkeringsperiode met 25% verminderd.
  Voorbeeld: je hebt 24 maanden gewerkt, je bent werkloos, de economische situatie is “goed”, je krijgt 18 maanden WW.
  Let op het onderhoud van een vloer van 6 maanden voor de minimale duur van de vergoeding.
 • Als het werkloosheidspercentage boven de 9% ligt of in een kwartaal met meer dan 0,8% is gestegen, valt het terug naar het oude systeem.
  Voorbeeld: je hebt 24 maanden gewerkt, je bent werkloos, de situatie is “slecht”, je krijgt 24 maanden WW.

Om de situatie op de arbeidsmarkt weer ‘groen’ te maken en dus om uw uitkeringsperiode opnieuw te verkorten, moet de werkloosheidsgraad gedurende 3 opeenvolgende kwartalen onder de 9% dalen.

Wie maakt zich zorgen?

Alle werkzoekenden (inclusief senioren vanaf 53 jaar) die zich vanaf 1 februari 2023 als werkloos inschrijven.

Herinneren

Deze wet heeft geen terugwerkende kracht, dus als je op dit moment in aanmerking komt voor de werkhervattingsvergoeding (ARE), blijf je profiteren van de huidige duur van de vergoeding (24 maanden) tot uitputting van je rechten.

Uitzonderingen

Deze nieuwe regels gelden dus voor iedereen behalve voor:

 • de tussenpozen van het spektakel,
 • de begunstigden van het professionele beveiligingscontract (CSP),
  visser,
 • de havenarbeiders,
 • expats
 • en buitenlanders.

De reactie van de sociale partners

Deze nieuwe regels geldig van 1 februari tot 31 december 2023, uiteraard verdelen de sociale partners. De vakbonden zijn tegen de wind in.

 • Voor de CGT is het “een schandaal”.
 • De CFE CGC, die het management vertegenwoordigt, bepaalt dat op zijn beurt “na de degressiviteit wordt deze verkorting van 25% totaal ondraaglijk en verandert solidariteit in een kabaal”.
 • De Medef (werkgeversvakbond) juicht een hervorming toe die het toelaat “om de goede kant op te gaan”. Terug naar volledige werkgelegenheid dus, de rode draad van de regering. Met deze hervorming hoopt Olivier Dussopt “100.000 tot 150.000 extra terugkeerders naar werk” in 2023.

En na 2023?

Precies tegen eind 2023 moeten de sociale partners onderhandelen over nieuwe regels voor de werkloosheidsverzekering. De minister van Arbeid heeft er echter al voor gewaarschuwd dat de modulering van de duur volgens de economische situatie deel moet uitmaken van het toekomstige systeem.

[Que l’assurance-chĂ´mage soit] strenger als er te veel vacatures onvervuld zijn, genereuzer als de werkloosheid hoog is.

De campagnebelofte van Emmanuel Macron

🟢 Wat niet verandert: de voorwaarden voor toegang tot compensatie blijven ongewijzigd

Vanaf 1 februari 2023 moet u altijd gedurende een periode van 24 maanden ten minste 6 maanden hebben gewerkt (of 36 maanden voor 53-plussers), om rechten te kunnen openen om de bijstandsuitkering bij terugkeer naar het werk (ARE) te ontvangen.

🟢 Wat verandert er niet: de hoogte van de vergoeding wordt niet beïnvloed

Gemiddeld blijft de MVV 57% van uw oude salaris. De regel van 30% degressiviteit van de ARBE vanaf de 7e maand compensatie als uw maandsalaris daarvoor hoger was dan 4500 euro bruto, blijft gehandhaafd.

De berekeningswijze van het referentiedagloon

Het referentiedagloon (SJR) wordt altijd berekend over het totaal van uw salarissen gedeeld door alle gewerkte dagen.