“Werk langzamer om beter te werken”: hoe Aqualande langzamer ging werken om zoveel (of meer) te verdienen

Nieuws

Productivisme ten koste van de levenskwaliteit op het werk

Toen hij in oktober 2020 als industrieel directeur toetrad tot de Aqualande-groep, gespecialiseerd in de selectie, reproductie, kweek en verwerking van forel, werd Damien Sicot gehallucineerd door “niet-standaard productiesnelheden. De medewerkers werkten erg/te snel, wat leidde tot ongewone arbeidsongevallen en verzuimcijfers”. Daarom begon hij het bedrijf te sturen in de richting van een respectvolle aanpak levenskwaliteit op het werk van alle 800 werknemers (inclusief 500 mensen in verwerking) op de site van Roquefort (Landes).

In de afgelopen 15 jaar heeft het bedrijf een zeer sterke groei doorgemaakt. Het zat in een logica voor volumeverwerking. Dus in een zeer productieve organisatie. Een logica van kilo’s vis/uur/persoon. We moesten het prisma veranderen. Ik stelde voor om langzamer te produceren om sneller te gaan en beter te produceren. Zoveel om tegen je te zeggen dat ik in het begin voor een gek hield.

Damien Sicot, industrieel directeur van Aqualande

Implementatie van een kwaliteitsbenadering die industriële, bestuurlijke en werkomgeving reorganisatie combineert

Overtuigd dat het mogelijk is om langzamer te produceren met een betere levenskwaliteit op het werk voor zijn werknemers, om beter te produceren, werken Damien Sicot en zijn team in 2020 en 2021 aan een project rond hun industriële organisatie.

Belangrijkste doelstellingen: het versterken van de bestuurlijke praktijken van het bedrijf om zijn prestaties te verbeteren en het welzijn van zijn werknemers te verbeteren.

Ik begon met de managers uit hun omgeving te halen om ze te laten ontdekken en beseffen dat er andere effectieve organisatiemodellen waren. Zo hebben we de productielocaties van Sodebo bezocht.

Vervolgens heeft het team zich gedurende een bewust lange periode (van september 2020 tot juni 2021) samen toegelegd op het definiëren van wat worden “achtergelaten”, “behouden” of “verkregen”.

Daarom werd besloten om te creëren nieuwe functiesdoor functies te transformeren en door formaat wijzigen de teams om supervisors in staat te stellen diepgaand te sturen. Teamleiders zijn aangesteld als teamleider en begeleiden nu 15 tot 25 mensen tegenover 45 tot 50 voorheen.

Het leiden van vaste en niet meer roterende en kleinere teams zorgt voor een beter begrip van de dagelijkse moeilijkheden. En dus een duidelijke reductie van mogelijke fouten.

Aan de hand van een intern mede-geconstrueerd managementraamwerk beoordeelde Aqualande deze lokale managers om de hiaten te meten tussen hun managementvaardigheden en wat er in het nieuwe raamwerk werd verwacht.

Vervolgens trainde het bedrijf deze managers in de nieuwe verwachtingen van hun functie. Een of twee keer per jaar moeten deze teamleiders nu het werkgedrag van elke operator in het veld observeren om goede en slechte gebaren te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen die een impact zullen hebben op de hele toeleveringsketen.

Elke ochtend worden er animatierituelen gehouden.

Gedurende 5 minuten bespreken ze veiligheid, deadlines, kwaliteit en drijfveren van medewerkers. Het gaat erom betekenis te geven aan hun werk door de juiste vragen te stellen: hebben we gisteren goed gewerkt? Wat zijn de successen? De problemen ? Verbeterpunten vandaag?

Managers die jongleren tussen “real time” en “delayed time”

Om de kwaliteit van de productie te optimaliseren, wilde Damien Sicot dat elke medewerker een gedefinieerde rol zou krijgen en deze zou aanpakken zonder vervuild te raken door onderwerpen die niet binnen zijn of haar functie vallen. Niet meer dan de minste vraag gaat systematisch terug naar de sectormanager of de zonecoördinator. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en de geiten (nou ja, de forellen) zullen goed worden verzorgd!

Om het bedrijf voor te bereiden op de uitdagingen van morgen, moeten managers nu een duidelijk onderscheid maken tussen “real time” en “delayed time”.

Topmanagers moeten bijvoorbeeld meer tijd besteden aan denken aan morgen dan aan operationeel zijn. Voor lokale managers is het omgekeerd.

Als industrieel directeur is het zijn missie om “morgen te denken en niet de dag-tot-dag”.

Langzamer werken om beter te werken, de balans

In een jaar,

  • het aantal arbeidsongevallen bij Aqualande is gedaald met 33% met een frequentiegraad die al is gestegen van 51 naar 34.
  • klachten van klanten daalden met 14%
  • het servicepercentage is verbeterd: op de twee merken, Landvika en Ovive, gaat het van ongeveer 90,6% in 2021 naar 98,5% in de eerste helft van 2022.
  • Het gebruik van overwerk daalde met 345%.

In de eerste helft van 2022 behaalde Aqualande een recordproductie, zonder overuren en zonder gewerkte zaterdagen, ongehoord. De algehele productiviteit stijgt met 5%: de teams werken langzamer, dus beter.

  • 350 operatoren genoten van een hogere coëfficiënt en dus van een loonsverhoging, 100 bleven op hetzelfde niveau.

“50 mensen die gezien hun vaardigheden niet de juiste coëfficiënt hadden, werden gedegradeerd met behoud van salaris. Met minder overuren (8.000 HS eind 2022, vergeleken met 25.000 HS ervoor) hebben werknemers verloren aan hersteldagen, maar werken ze niet meer op zaterdag. We moeten nog nadenken over de organisatie van de arbeidstijd. Het idee van een 4-daagse werkweek zal worden besproken met de sociale partners, maar dat is momenteel niet de prioriteit.” concludeert hij.