De 5 beste landen om naartoe te verhuizen in 2024 (volgens expats)

Nieuws

Nummer 1: Mexico, favoriet land van expats, vanwege het welkom maar niet vanwege de veiligheid

Volgens Expat Insider* heeft Mexico sinds 2014 de overhand in de harten van expats over de hele wereld. Dit jaar staat hij opnieuw op de eerste trede van het podium. Wat trekt hen naar dit land? Uiteraard alles.

Expats hebben de lokale vriendelijkheid altijd op prijs gesteld (eerste gewaardeerd criterium): de meesten vinden dat lokale bewoners vriendelijk zijn in het algemeen (91% tegen 67% in de wereld) en tegenover buitenlandse inwoners in het bijzonder (89% tegen 65% in de wereld).

Expat Insider-onderzoek 2023*

Naast gevoel goed ontvangenexpats die in Mexico gevestigd zijn, waarderen het dat ze niet hoeven te worstelen om huisvesting te vinden en dat de kosten van levensonderhoud gunstiger zijn dan elders. In termen van professionele kansen komt het uiteraard ook goed overeen, aangezien expats bijzonder tevreden zijn over hun persoonlijke carrièremogelijkheden (vierde tevredenheidscriterium), hun eerlijke verloning (vijfde) en hun evenwicht tussen werk en privéleven.

Zit er een flater in dit volkslied voor Mexico? allemaal dezelfde dingen die irriteren: de kwaliteit van het dagelijks leven. “Mexico staat slechts op de 45e plaats wat betreft politieke stabiliteit, en 18% van de expats voelt zich daar niet veilig, meer dan het dubbele van het wereldgemiddelde (8%)”, onderstreept het onderzoek. Samenvattend: expats zijn blij om in Mexico te wonen en te werken, maar niet helemaal sereen in hun dagelijks leven, noch over hun toekomst. % in de wereld) en in het bijzonder tegenover buitenlandse ingezetenen (89% tegen 65% in de wereld)”, vatten de auteurs van het onderzoek samen.

Naast dat ze zich welkom voelen, waarderen expats die in Mexico wonen het dat ze geen moeite hoeven te doen om onderdak te vinden en dat de kosten van levensonderhoud gunstiger zijn dan elders. In termen van professionele kansen komt het uiteraard ook goed overeen, aangezien expats bijzonder tevreden zijn over hun persoonlijke carrièremogelijkheden (vierde tevredenheidscriterium), hun eerlijke verloning (vijfde) en hun evenwicht tussen werk en privéleven.

Zit er een flater in dit volkslied voor Mexico? Expats melden nog steeds dingen die irriteren: de kwaliteit van het dagelijks leven. “Mexico staat slechts op de 45e plaats politieke stabiliteiten 18% van de expats heeft daar geen last van niet veilig, dat is meer dan het dubbele van het wereldgemiddelde (8%)”, onderstreept het onderzoek. Samenvattend: expats zijn blij om in Mexico te wonen en te werken, maar niet helemaal sereen in hun dagelijks leven, noch over hun toekomst.

Nr. 2: Spanje, de plek om te zijn om in en uit te leven volgens expats

Spanje bereikte vorig jaar de vijfde plaats en klom naar de tweede plaats in de ranglijst van InterNations. Wat drijft de rating van het land omhoog? Spaanse levenskwaliteit, cultuur, nachtleven en klimaat! Zozeer zelfs dat 80% van de ondervraagde expats zich er thuis voelt, terwijl het mondiale gemiddelde voor deze index 62% bedraagt. Over werk zijn de buitenlandse inwoners (op zijn zachtst gezegd) meer verdeeld: 36% van de ondervraagde expats is niet tevreden over de lokale arbeidsmarkt! Maakt niet uit, de goede balans tussen professioneel en privéleven (73% tevredenheid) helpt hen er overheen te komen.

N°3: Panama, een economisch zenuwcentrum dat aantrekt en soms ook teleurstelt

Panama, een land van diensten en doorvoer, is de Latijns-Amerikaanse economie die de afgelopen tien jaar de sterkste groei (+8% per jaar gemiddeld) heeft doorgemaakt. Volgens het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken is de economie van Panama gebaseerd op drie pijlers: de Colón-vrije zone (2e platform voor de herverdeling van consumptiegoederen in de wereld en waarvan Frankrijk de 2e Europese leverancier is), de internationale (74 banken) en maritieme diensten (kanaal- en haveninfrastructuur). Alles is ‘gedollariseerd’. Als we daar het klimaat, de vriendelijkheid en de faciliteiten om zich te vestigen aan toevoegen, heeft het land iets om de harten van expats te veroveren. Vandaar zijn 3e plaats in deze lijst. Een (fiscaal) paradijs is het echter ook niet. Volgens expats die voor de 2023-editie van Expat Insider zijn geïnterviewd, staan ​​de arbeidsmarkt en baanzekerheid wereldwijd respectievelijk op de 47e en 45e plaats. Op dat niveau kan het dus beter.

Nummer 4: Maleisië, goed gerangschikt maar er moet nog veel vooruitgang worden geboekt op het gebied van de vrijheid

Maleisië staat op de vierde plaats van de 53 bestemmingen in het onderzoek Expat-insider 2023. Wat trekt expats het meest aan? Het spaargeld dat ze daar sparen, is bestemd voor hun persoonlijke financiën. Het land staat op de derde plaats wat betreft de totale kosten van levensonderhoud. En in het midden van de functieniveautabel. “Expats beoordelen hun werktijden slecht (37e), maar zijn van mening dat ze eerlijk betaald worden voor hun werk (3e)”, onderstreept het onderzoek. Dus de een in de ander, ze bevinden zich daar. Hoewel expats zeer tevreden zijn met hun mogelijkheden om vanuit dit land te reizen (3e), en met de lokale culinaire variatie en cateringmogelijkheden (7e), is hun dagelijks leven niet altijd gemakkelijk. “Ze worstelen met veiligheid en beveiliging (46e): 26% vindt het moeilijk om zich uit te spreken en hun mening te uiten (vergeleken met 15% wereldwijd), en 22% is ontevreden over de politieke stabiliteit (vergeleken met 13% wereldwijd). Kortom, in hun hoofd piept het toch een beetje.

N°5: Taiwan, aan de top op het gebied van werk (maar niet de sfeer) en gezondheid

Taiwan is de bestemming met het hoogste niveau van algemene professionele tevredenheid ter wereld (1e).

Naast de grote werkzekerheid (2e) staat het land ook in de top 10 voor de toestand van de lokale economie (8e) en eerlijke beloning op het werk (9e). 31% van de expats heeft echter een gebrek aan flexibiliteit in de lokale zakencultuur (vergeleken met 18% wereldwijd). En nog eens 40% is van mening dat de werkcultuur geen voorstander is van freelance werk of platte hiërarchieën (vergeleken met 26% wereldwijd).

Expat Insiders-enquête 2023*

Kortom, je kunt er heel goed inkomen, mits je geen golven maakt! Nog een voordeel van deze bestemming volgens expats: het gezondheidssysteem! Bereikbaarheid, kwaliteit… het land besteedt grote zorg!

*Methodologie: enquête gebaseerd op gegevens van 12.065 expats die 171 nationaliteiten vertegenwoordigen en in 172 landen of gebieden wonen. Ze verstrekten informatie over verschillende aspecten van het leven van expats, evenals over hun geslacht, leeftijd en nationaliteit. Deelnemers werd gevraagd om maximaal 56 verschillende aspecten van het leven in het buitenland te beoordelen op een schaal van één tot zeven. Het proces was gericht op de persoonlijke tevredenheid van de respondenten over deze factoren, waarbij zowel emotionele zaken als meer feitelijke aspecten even zwaar werden meegewogen. De individuele factorscores werden vervolgens gegroepeerd in verschillende combinaties voor in totaal 16 subcategorieën, en hun gemiddelde waarden werden gebruikt om vijf thematische indices vast te stellen: levenskwaliteit, gemak van vestiging, werken in het buitenland, financiën, persoonlijk en Expat Essentials. Deze indices werden vervolgens gemiddeld met het algemene geluk van expats in hun leven in het buitenland om 53 bestemmingen in de wereld te rangschikken.