Wat staat u te wachten in 2023 met de nieuwe arbeidsmarktwet

Nieuws

De wet nr. 2022-1598 van 21 december 2022 werd gepubliceerd in het Staatsblad van 22 december 2022, maar de meeste bepalingen ervan zullen niet van toepassing zijn vóór de publicatie van verschillende nog te verwachten besluiten.

Beperkte toegang tot werkloosheid

Als je een CDD (contract voor bepaalde tijd) hebt en je weigert twee keer een voorstel voor een CDI (contract van onbepaalde duur) in de daaropvolgende 12 maanden (dezelfde functie, of een vergelijkbare functie, met een minimaal gelijkwaardige vergoeding voor een gelijkwaardige arbeidsovereenkomst) tijd, onder dezelfde classificatie en zonder van werkplek te veranderen), je verliest je WW-uitkering. “Wat de uitzendkracht betreft, zal Pôle emploi enkel moeten verifiëren dat de aangeboden functies inderdaad gericht waren op het bekleden van dezelfde job, of een gelijkaardige job, zonder van werkplek te veranderen”, speculeren de experts van SVP.

[Mise à jour du 4/1/2023] Modulatie van werkloosheidsuitkeringen volgens de economische situatie

Deze nieuwe wet voorziet ook in een systeem van “anticycliciteit” in de regels voor de werkloosheidsverzekering. Concreet, vanaf 1 februari (en tot 31 december), als het werkloosheidspercentage niet hoger is dan 9% (momenteel 7,3%), wordt uw vergoedingsperiode met 25% verkort.

Nadat tijdens het bestand van de banketbakkers een proefballon was gelanceerd die voorzag in een verkorting van de duur van de vergoeding met 40% als de werkloosheid onder de 6% zou dalen, kondigde de premier op 3 januari in de ochtend van France Info aan dat deze nieuwe activeringsdrempel werd opgeheven . En dit onder druk van de vakbonden die vooraf niet op de hoogte waren, en van links.

Vermoeden van ontslag in geval van stopzetting van de functie

Als u vanaf nu vrijwillig afstand doet van uw positie, riskeert u veel. Inderdaad, als u niet terugkeert naar uw werk na een aanmaning om uw afwezigheid te rechtvaardigen en niet terugkeert naar uw werk binnen een door uw werkgever vastgestelde termijn, u wordt geacht ontslag te hebben genomen. U kunt dus geen WW-uitkering aanvragen.

Uw laatste mogelijke redmiddel? Betwist de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst door rechtstreeks naar het gerechtshof van de arbeidsrechtbank te stappen. Deze laatste beslist dan over de aard van de breuk en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld over ontslagvergoedingen en/of schadevergoedingen.

Revisie van de validatie van verworven ervaring (VAE)

Beschouwd als te gecompliceerd en helaas weinig bekend bij werknemers, is de VAE eindelijk vereenvoudigd….

  • Met een verlenging van de “diploma’s” toegankelijk via een VAE. Vanaf nu kunt u een professionele certificering behalen die is geregistreerd bij de RNCP of alleen een vaardigheidsblok van een certificering.
  • Met een verbreding van het begunstigde publiek. Je hoeft geen jaar ervaring te hebben. De VAE is nu toegankelijk voor iedereen met een bewijs van een activiteit die direct verband houdt met de inhoud van de betreffende certificering.
  • Met verlenging tot 48 uur VAE-verlof. Tegen 24 uur ervoor.
  • Met een potentiële nieuwe financier: Transitions Pro. Een VAE kan uiteraard altijd gefinancierd worden door uw werkgever, een OPCO, Pôle emploi of in het kader van uw CPF.
  • Met ondersteuning die wordt geboden aan de kandidaat zodra het geschiktheidsdossier is samengesteld. En meer als de ontvankelijkheid van het dossier is vastgelegd. Een tijdwinst dus.
  • Met de oprichting van een openbare VAE-dienst die verantwoordelijk zal zijn om u te begeleiden en te ondersteunen bij uw stappen.

Mogelijkheid tot ondertekening van een CDD ter vervanging van meerdere medewerkers

Ik weet niet zeker of dit een grote maatschappelijke vooruitgang is, maar de wetgever heeft zojuist bekrachtigd (wel op experimentele basis) dat één CDD- of missiecontract kan worden afgesloten ter vervanging van meerdere werknemers. En dit in specifieke activiteitssectoren die bij decreet zullen worden bepaald.