Wat moet u doen als u uw arbeidsovereenkomst verliest?

Vooruitgang op het werk

Hoe een kopie terugkrijgen bij verlies van de arbeidsovereenkomst?

Als u uw arbeidsovereenkomst bent kwijtgeraakt, vraag dan eerst een kopie aan bij de werkgever.

Met een beetje geluk kan het bedrijf je gemakkelijk een nieuw exemplaar van je verloren arbeidsovereenkomst bezorgen.

Vraag een kopie van de verloren arbeidsovereenkomst aan bij uw werkgever

Het verzoek om een ​​kopie van de arbeidsovereenkomst is niet gereguleerd en kan op alle mogelijke manieren worden gedaan:

  • Als je nog aan het werk bentkunt u mondeling en/of per e-mail een kopie van uw verloren arbeidsovereenkomst opvragen bij uw leidinggevende of de personeelsafdeling.
  • Als je het bedrijf hebt verlatenen als deze nog bestaat, stuur dan uw verzoek om een ​​afschrift van de arbeidsovereenkomst per aangetekende brief en/of neem telefonisch contact op met het bedrijf.

Is de werkgever verplicht om u een kopie van een verloren arbeidsovereenkomst te geven?

De arbeidswet of enige andere wet- of regelgevende tekst verplicht een werkgever niet om de kopie van een verloren arbeidsovereenkomst. U kunt geen nieuw exemplaar van uw werkgever eisen.

Dus als het bedrijf weigert, niet reageert op uw verzoek of zijn activiteiten heeft stopgezet, kunt u de kopie van uw arbeidsovereenkomst niet opvragen.

Verloren arbeidsovereenkomst: wat te doen als u geen kopie kunt krijgen?

De arbeidsovereenkomst is niet het enige document waarmee het bestaan ​​van een arbeidsverhouding tussen een werknemer en een onderneming kan worden aangetoond.

Als u uw arbeidsovereenkomst bent kwijtgeraakt zonder dat u een kopie kunt krijgen, kunt u: andere documenten gebruiken Waar neem contact op met uw pensioenfonds om uw situatie of uw professionele verleden te rechtvaardigen.

Welke documenten kunnen een verloren arbeidsovereenkomst vervangen?

Om uw rechten te doen gelden en/of het bestaan ​​van uw inkomen te bewijzen, kunt u: bepaalde documenten verstrekken die het bestaan ​​van uw arbeidsovereenkomst bewijzende duur ervan, de aard van uw functie en de hoogte van uw bezoldiging.

De documenten die een verloren arbeidscontract kunnen vervangen zijn :

Goed om te weten : als u een oud werk- of salarisattest vindt, voeg dit dan toe aan de documenten die u als aanvulling op uw schriftelijke bewijsstukken hebt.

Neem contact op met uw pensioenfonds voor een loopbaanverklaring

Als u geen documenten heeft, kunt u: contract met uw pensioenfonds en vraag je loopbaanverklaring aan. Deze moet in principe actueel zijn en u kunt hiermee aantonen dat u de betreffende functie heeft vervuld.

Goed om te weten : indien uw loopbaanverklaring niet up-to-date is en geen rekening houdt met het dienstverband dat u dient te verantwoorden bij een arbeidsovereenkomst of verlies van werk, neem dan contact op met Urssaf. Vraag een kopie van de sociale verklaringen van uw voormalige werkgever om het bestaan ​​van de functie die u uitoefende te rechtvaardigen.