Wat is vrouwelijk leiderschap?

Vooruitgang op het werk

De definitie van vrouwelijk leiderschap

Als we het hebben over leiderschap in het bedrijfsleven, hebben we het over dit vermogen om vertrouwen te wekken, anderen te begeleiden en hen te beïnvloeden om een ​​bepaald aantal doelstellingen te bereiken.

Relevant plus d’une posture que d’un niveau hiérarchique, le leadership est bien souvent exercé par une figure charismatique dotée d’un niveau élevé d’intelligence émotionnelle, l’une des soft skills particulièrement recherchées par les recruteurs, et de confiance en zij. Heel vaak is deze figuur ook mannelijk.

De laatste tijd is dit beeld van uitsluitend mannelijk leiderschap echter verbrijzeld in het licht van een meer gemengde realiteit.

Als het niet recent is, is de lvrouwelijke vorm van leiderschap wordt tegenwoordig meer gewaardeerd. Invloedrijke persoonlijkheden en machtsfiguren worden (ook) onder vrouwen gerekruteerd en inspireren evenzeer als hun mannelijke tegenhangers.

Hoe wordt vrouwelijk leiderschap uitgeoefend?

Naast de uitdrukking die het bestaan ​​ervan benadrukt, wordt vrouwelijk leiderschap vaak gekenmerkt door managementstijlen die specifiek zijn voor het vrouwelijke geslacht. Zonder in stereotypen te vervallen, weet een vrouwelijke leider vaak hoe ze meer ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden kan demonstreren zonder haar assertiviteit op te geven.

Over het algemeen toegeschreven aan vrouwen, maken de kwaliteiten van empathie, welwillendheid en luisteren het mogelijk om het vertrouwen van de groep te winnen. Creativiteit nodigt je uit om nieuwe paden te verkennen, terwijl de zoektocht naar harmonie suggereert dat je je moet concentreren op uitwisseling en delen om te federatie.

Dus of hun invloed nu van sociale, psychologische of politieke oorsprong is, de vrouwelijke leider – of moeten we zeggen de vrouwelijke leider – begint nieuwe managementpraktijken op het werk vast te stellen. Waaruit bovendien nieuwe vormen als transformationeel leiderschap worden geïnspireerd.

Wat zijn de hefbomen van vrouwelijk leiderschap?

Allereerst is het essentieel om te leren hoe je barrières kan slechten – die kunnen talrijk zijn, afhankelijk van het bedrijf en de activiteitssector.

Het vertrouwen dat een vrouwelijke leider in anderen wekt, hangt in de eerste plaats af van het vertrouwen dat ze voor zichzelf heeft. De manier waarop ze in het bedrijf wordt gezien, hangt niet af van de positie die ze inneemt, maar van de houding die ze aanneemt. Het vermogen om een ​​team samen te brengen wordt niet verkregen door middel van autoriteit; maar zal afhangen van zijn vermogen om een ​​duidelijk doel te definiëren en een manier om dit te bereiken.

Vrouwelijk leiderschap begint dus met aan jezelf werken: jezelf laten gelden als leider met behoud van authenticiteit, je leiderschapsstijl definiëren, assertiviteit ontwikkelen, invloed verwerven.

Naast de natuurlijke aanleg van elk, helpen trainingen om iemands leiderschap te vergroten. Ze zijn gemengd of specifiek gericht op vrouwen en laten je leren hoe je persoonlijke blokkades beter kunt beheersen, je plaats in het bedrijf duidelijk kunt definiëren en de juiste balans kunt vinden tussen het professionele leven en het gezinsleven. Kortom, een echte leiderschapshouding aannemen terwijl je je voordoet als vrouw.