Vragen om een ​​4/5e: gebruiksaanwijzing

Vooruitgang op het werk

Hoe vraag je een 4/5ᵉ contract aan bij je werkgever?

De werknemer kan zijn werkgever op twee manieren laten weten dat hij wil genieten van een contract in 4/5ᵉ:

  • per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
  • per brief met de hand tegen ontvangstbewijs afgeleverd

Als de werknemer in zwangerschapsverlofhet verzoek moet minimaal zijn 1 maand voor het einde van het verlof. Anders moet het uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderschapsverlof worden gedaan.

Mag de werkgever een aanvraag voor 4/5 . weigeren ? De werkgever kan het principe van 80% niet weigeren, maar hij kan wel de organisatie van de arbeidstijd over de week kiezen.

Zodra de aanvraag voor 4/5 is gevalideerd, a aanvulling op de arbeidsovereenkomst met vermelding van de arbeidsduur en de duur van het ouderschapsverlof.

Aan het einde van het verlof moet de werknemer terugkeren naar zijn vorige functie, of een vergelijkbare functie met een beloning die minstens gelijkwaardig is aan die van zijn vorige functie.

Hoe vraag je een 4/5ᵉ aan naast ouderschapsverlof?

Naast ouderschapsverlof voorziet de wet in andere omstandigheden waarin deeltijdarbeid kan worden aangevraagd bij de werkgever:

  • familie solidariteitsverlof (Artikelen L 3142-105 e.v. van de Arbeidswet)): het laat een werknemer toe om te genieten van verlof of een periode van deeltijds werk voor de oprichting of overname van een bedrijf.
  • therapeutisch deeltijdwerk (niet gereguleerd door de arbeidswet, maar de vergoeding wordt geregeld door deartikel L 323-3 Wetboek van sociale zekerheid): deze regeling van de werktijd (mogelijk in 4/5ᵉ) maakt een geleidelijke hervatting van de activiteit mogelijk na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Het wordt voorgeschreven door de arts van de werknemer en het tegenbezoek met de bedrijfsarts maakt het in overleg met de werkgever mogelijk om deze deeltijdarbeid in de praktijk te organiseren.

Wat is ouderschapsverlof?

Na de geboorte of komst van een kind kan een werknemer met minstens één jaar anciënniteit zijn werkgever om ouderschapsverlof vragen. Dit verlof kan geheel of gedeeltelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een 4/5ᵉ (artikel D. 3123-3 van de Arbeidswet)).

De wijziging van de arbeidstijd vereist de ondertekening van een addendum bij de arbeidsovereenkomst.

Goed om te weten : de werkgever kan deze wijziging weigeren indien deze nadelig is voor de onderneming, of indien voor deze werknemer geen deeltijdfunctie beschikbaar is in een functie gelijk aan zijn huidige functie.

3 argumenten om een ​​werkgever te overtuigen om een ​​deeltijdbaan te hebben

Als het onderhandelen van een 4/5ᵉ niet eenvoudig is, kunnen toch bepaalde argumenten naar voren worden gebracht:

1. De basisprincipes van uw functie kunnen in 4 dagen worden behandeld

Je kent je functie en kunt bepalen wat essentieel en incidenteel is, wat jouw expertise vereist en wat een andere functie zou kunnen…

Stel oplossingen voor om tijd te besparen op het niet-fundamentele.

2. Wees flexibel

Toon tijdens je sollicitatiegesprek je flexibiliteit over de “off”-dag.

Als uw aanwezigheid uitzonderlijk essentieel is op een theoretisch niet-werkdag, stel dan voor deze te ruilen voor een rustdag, voor de goede werking van het bedrijf.

3. Dien een toets in

Aarzel niet om uw werkgever een “proefperiode” aan te bieden, aan het einde waarvan u de balans op kunt maken.

Waarom is de 4/5ᵉ arbeidsovereenkomst voordelig voor de werkgever?

In uw onderhandeling kunt u ook de: voordelen van 4/5ᵉ voor de werkgever :

  • het loon is lager;
  • wanneer de werkplek 1/5ᵉ van de tijd vrijkomt, mag hij deze aanbieden aan een andere deeltijdse werknemer;
  • als u uw 4/5ᵉ benut om een ​​diploma voor te bereiden, profiteert uw werkgever van een beter gekwalificeerde werknemer;
  • als je om persoonlijke redenen een 4/5ᵉ vraagt, zul je meer ontspannen zijn, en deze nieuwe balans tussen persoonlijk en professioneel leven zal je meer voldoening geven en succesvoller maken voor het bedrijf.

Wat zijn de clausules waarover moet worden onderhandeld in een 4/5ᵉ-contract?

Hoe de werklast herdefiniëren door te onderhandelen over een 4/5ᵉ-contract?

Het grote risico van werken in 4/5ᵉ is dat je in 80% van de tijd 100% van het werk moet leveren… Ook al is dit zeldzaam en moeilijk in een managementcontract, vragen dat het addendum bij uw arbeidsovereenkomst precies de taken omschrijft die van u worden verlangd.

Als de situatie niet houdbaar is, moet u er rekening mee houden dat een deeltijdse werknemer die wenst terug te keren naar een baan voor een duur die ten minste gelijk is aan de minimale arbeidsduur, of een voltijdbaan, voorrang heeft bij de toewijzing van een functie die binnen zijn professionele categorie.

Hoe zorg je voor het gelijkheidsbeginsel tussen een 4/5ᵉ en een fulltime?

Het artikel L. 3123-5 van de arbeidswet bepaalt dat (C. cass., ch. soc., 25 februari 2004, nr. 01-43392).

Voorbeeldbrief om parttime aan te vragen

Ontdek onze parttime sollicitatiebrief sjabloon gratis download in pdf.