Voorbeeldbrief om ouderschapsverlof aan te vragen

Vooruitgang op het werk

Brief om ouderschapsverlof aan te vragen

Om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof, hoeft u alleen maar een verzoek aan uw werkgever te richten per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. In uw brief moet u de ingangsdatum van het ouderschapsverlof vermelden, de duur ervan maar ook of het een aanvraag voor volledig ouderschapsverlof of deeltijds is (vraag bijvoorbeeld een 4/5ᵉ aan).

Download deze voorbeeldbrief gratis in pdf-formaat.

Goed om te weten : de arbeidswet bepaalt dat de initiële duur van het ouderschapsverlof niet langer mag zijn dan één jaar.

Noteren : bij een aanvraag voor gedeeltelijk ouderschapsverlof dient de verdeling van de arbeidsduur in overleg met de werkgever te worden vastgesteld. Bij gebreke van een overeenkomst valt deze verdeling onder haar beheersbevoegdheid.

Brief om ouderschapsverlof te verlengen

Er zijn twee verlengingen van het ouderschapsverlof mogelijk, doorlopend. Voor elk van de twee verlengingen moet u uw werkgever één maand voor het verstrijken van het lopende verlof per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte brengen. Als u bij deze gelegenheid wilt overstappen van volledig ouderschapsverlof naar deeltijd (of omgekeerd), meld dit dan ook bij uw werkgever.

Download deze voorbeeldbrief gratis in pdf-formaat.

Goed om te weten : elke verlengingsperiode kan langer of korter zijn dan de vorige. Bij verlenging eindigt het ouderschapsverlof uiterlijk op de 3e verjaardag van het kind.