Verlof voor de oprichting van een bedrijf: definitie, voorwaarden, voor- en nadelen

Vooruitgang op het werk

Wat is opstartverlof?

Startersverlof is een regeling waarmee werknemers een vertrekken om een ​​nieuw bedrijf te starten of een bestaand bedrijf over te nemen, zonder ontslag te nemen en terwijl u uw huidige baan on hold zet.

Wat zijn de voorwaarden om hiervan te profiteren?

Om in aanmerking te komen voor het starten van een bedrijf, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • heb op z’n minst 24 maanden anciënniteit in het bedrijf of in een van de bedrijven van de groep. Deze 2 jaar anciënniteit kunnen al dan niet aaneengesloten zijn.
 • Richt of neem geen bedrijf over dat concurreert met uw huidige bedrijf.
 • De afgelopen 3 jaar niet al van een dergelijk verlof hebben genoten.
 • Vraag uw werkgeversverklaring aan bij bedrijven met minder dan 300 werknemers. Bij grotere bedrijven kan hij het verzoek niet weigeren zolang u aan de voorwaarden voldoet. Aan de andere kant kan hij haar wegduwen.

Goed om te weten : als uw werkgever weigert, kunt u zijn beslissing binnen de 15 dagen aanvechten. Om dit te doen, heb je nodig grijp de raad van Prud’hommes.

Wat is de duur van het verlof voor de oprichting van een bedrijf?

Wettelijk is de maximale duur van het verlof voor het opzetten van een bedrijf gesteld op één 1 verlengbaar 1 extra jaar.

Het verdrag of de collectieve arbeidsovereenkomst kan echter een andere duur bepalen. Aarzel niet om te vragen.

Wanneer vraagt ​​u de uitkering van uw verlof aan?

Uw aanvraag voor startersverlof moet minimaal worden verzonden 2 maanden eerder de verwachte vertrekdatum.

Hoe vraag ik startersverlof aan?

U moet uw aanvraag voor startersverlof per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar uw werkgever sturen.

Vermeld in het bijzonder op deze brief:

 • Uw positie en uw anciënniteit in het bedrijf.
 • De gewenste data van het verlof voor de oprichting van een bedrijf.
 • De activiteit van het bedrijf dat u wilt oprichten of overnemen.
 • Het artikel van de arbeidswet dat u van dit verlof kunt genieten (L3142-105 en volgende).

Mogelijke reacties van de werkgever

Uw werkgever heeft 30 dagen om op u te reageren, vanaf ontvangst van het verzoek. Na deze periode wordt zijn akkoord geacht te zijn verleend.

 • Uw werkgever accepteert uw verlofaanvraag voor het starten van een bedrijf: u verlaat het bedrijf op de afgesproken datum.
 • Uw werkgever weigert omdat u niet voldoet aan de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten: deze weigering wordt u op alle mogelijke manieren meegedeeld. Je hebt 15 dagen om het aan te vechten bij de CPH.

Voorbeeldbrief opstartverlof aanvragen bij uw werkgever

Ontdek onze modelbrief en download deze gratis in pdf-formaat.

Einde opstartverlof

Er zijn 3 mogelijkheden aan het einde van dit verlof:

 • Het gaat goed met uw bedrijf en u kunt besluiten ontslag te nemen om u volledig aan deze nieuwe activiteit te wijden.
 • U wilt terugkeren naar uw vorige functie. Kiest u voor deze optie, dan profiteert u van dezelfde voorwaarden als voor het opstartverlof, namelijk gelijkwaardige dienstbetrekking en gelijk loon.

In beide gevallen moet u minimaal een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar uw werkgever sturen 3 maanden voor het einde van je verlof voor de oprichting van een bedrijf om hem op de hoogte te stellen van uw beslissing.

 • U wilt uw verlof met 1 jaar verlengen: u moet uw verzoek tot verlenging van het verlof voor oprichting van een onderneming minimaal naar uw werkgever sturen 2 maanden vóór de einddatum van het lopende verlof.

Krijg ik betaald tijdens het verlof voor de oprichting van een bedrijf?

Startersverlof is onbetaald.

In uw cao of de cao kan echter anders zijn bepaald. Neem contact op met uw HR-afdeling.

Voor- en nadelen van opstartverlof

Startersverlof heeft drie grote voordelen:

 • Het is geruststellend: de oprichting van een bedrijf kan risico’s met zich meebrengen, vooral financiële. Dankzij het verlof om een ​​bedrijf op te richten, weet je zeker dat je je baan en je salaris vindt als je project zou mislukken.
 • Het is duurzaam: een nieuw bedrijf, of een bedrijf dat u overneemt, kan even duren voordat het levensvatbaar wordt. Start-up verlof geeft u de tijd die u nodig heeft om ervoor te zorgen dat het bedrijf een kans heeft om te bloeien.
 • Het kan in deeltijd: je hebt de mogelijkheid om, naast je nieuwe activiteit, je functie in deeltijd te blijven uitoefenen, en dus een deel van je bezoldiging te behouden (deeltijd, welke vergoeding?).

Er zijn echter ook nadelen:

 • Het wordt niet vergoed: maar u kunt wel bijstand krijgen, afhankelijk van uw situatie en de regio waarin u de onderneming opricht of overneemt.
 • U moet tot het uiterste gaan: op enkele uitzonderingen na, kunt u niet terugkeren naar uw functie vóór het einde van uw verlof voor de oprichting van een bedrijf.