Top-down verwerking en hoe u zelfbeperkend gedrag kunt voorkomen

Vooruitgang op het werk

Top-down verwerking is een cognitieve reflex. Het is de manier waarop je hersenen de bestaande kennis gebruiken om hiaten in het begrip op te vullen. Soms is deze reflex nuttig, maar het kan er ook voor zorgen dat je belangrijke details of groeikansen mist.

Stel dat je partner een boodschappenlijstje voor je achterlaat voor het avondeten, maar dat hij of zij een vreselijk handschrift heeft. Om de juiste ingrediënten te krijgen, heb je een top-downproces nodig. Door gebruik te maken van het feit dat het bij u thuis Taco Tuesday is, kunt u uw verwachtingen over de afgewerkte maaltijd gebruiken om de rommelige woorden te raden.

Top-downverwerking gaat niet alleen over taken; het kan je ook helpen je mentale gewoonten te herkennen. Bewustwording van deze gewoonten kan u helpen bij het testen welke u van pas komen en welke hinderlijk zijn. Door te begrijpen wanneer u moet optreden tegen top-down-verwerking, kunt u zelfbeperkend gedrag vermijden, het oplossen van problemen verbeteren en uw menselijke geest verbeteren.

De Britse psycholoog Richard Gregory stelde in 1970 de term top-downverwerking voor. Dit soort verwerking begint in de geest als een manier om wat je al weet te gebruiken om nieuwe informatie te begrijpen. Het gaat om het gebruik van eerdere ervaringen en contextaanwijzingen om de wereld te interpreteren. Het vraagt ​​je om meer dan alleen zintuiglijke informatie te gebruiken om complexe ideeën te begrijpen.

Top-down verwerking versus bottom-up verwerking

Bottom-up-verwerking begint daarentegen met zintuiglijke input en eindigt in je geest. Het is alleen gebaseerd op wat er op dit moment gebeurt, niet op uw eerdere ervaringen of bestaande kennis.

Stel dat u een onbekend geluid hoort. Omdat je de oorzaak niet kent, zoek je naar aanwijzingen en analyseer je wat er mogelijk is gebeurd. Dit is een voorbeeld van hoe bottom-upverwerking werkt.

Top-down en bottom-up verwerking vinden plaats in een continue lus. Als je weet waardoor het geluid wordt veroorzaakt, kun je die informatie opnieuw gebruiken als je hetzelfde geluid hoort.

Waar top-downverwerking helpt en waar het pijn doet

Top-down verwerking is een reflex, een onvrijwillige actie die je uitvoert zonder dat je er bewust bij nadenkt. Deze onbewuste actie is geweldig als het je helpt sneller tot een beoogde, juiste conclusie te komen. Omgekeerd leidt de automatische toepassing ervan soms tot slechte beslissingen.

Weten wanneer top-down versus bottom-up-verwerking nuttig en kwetsend is, is niet altijd duidelijk. Leren wanneer je de automatische toepassing ervan in twijfel moet trekken, vergt zelfbewustzijn en oefening.

Hoe top-downverwerking helpt

Top-downverwerking is het nuttigst wanneer de beloning voor het gelijk hebben hoog is, en de negatieve gevolgen van het ongelijk hebben minimaal zijn.

Bij de meeste banen wordt gebruik gemaakt van een beetje cognitieve verwerkingsvaardigheden. Tijdens communicatie met collega's waar weinig op het spel staat, kan top-downverwerking tijd besparen en de efficiëntie verhogen. Deze voordelen zijn ook van toepassing op de communicatieve vaardigheden die u in uw persoonlijke leven gebruikt.

Hoe sneller uw top-down verwerking, hoe sneller u bestaande kennis kunt inzetten om het volgende te doen:

 • Berichten schrijven en lezen op het werk
 • Stuur e-mails met lage inzet
 • Beheer uw inbox
 • Scan afbeeldingen, grafieken, gegevens en presentaties
 • Zet automatiseringen op voor repetitieve taken met een lage inzet
 • Profiteer van generatieve tools zoals automatisch aanvullen
 • Sms vrienden en familieleden
 • Plan reizen naar plaatsen die u al hebt bezocht

Laten we zeggen dat een paar van uw berichten en e-mails typefouten bevatten, omdat uw geest de fouten automatisch corrigeert. Zelfs als u een perfectionist bent, zorgt top-downverwerking ervoor dat de hoofdboodschap bij de ontvangers terechtkomt. Op deze manier is het nuttig voor communicatie en planning met lage inzetten. Het maakt effectieve communicatie mogelijk met minimale negatieve gevolgen.

Maar soms heb je niet de luxe van langzame, doordachte overwegingen. In tijden waarin u snel moet handelen, is het handig om voorkennis en informatie uit een eerdere ervaring te hebben om toe te passen. Hier volgen enkele voorbeelden waarbij top-downverwerking u kan helpen besluitvaardiger te zijn:

 • Tijdens een high-stakes meeting vraagt ​​de baas jouw mening over een nieuwe e-mailcampagne voor een grote klant. U heeft het project nog niet eerder gezien, maar u voelt zich onder druk gezet om snel te reageren. Ook al bent u geen expert, u beschikt toch over net voldoende reeds bestaande kennis om uw eerste indrukken te delen.
 • Een sollicitatie voor uw droomrol vereist een getimede test met een paar complexe taken. Gelukkig vraagt ​​het ook veel simpele dingen die je in je laatste functie deed. Top-down verwerking helpt u snel door de bekende, eenvoudige aanwijzingen te bladeren. Dit kan mentale energie en tijd besparen voor de onbekende, moeilijke aspecten.

Top-down- en bottom-up-verwerking werken samen om u te helpen de wereld te begrijpen. Beschouw het volgende bekende voorbeeld:

 • Als kind verbrandde je je hand door een theeketel bij de voet vast te pakken. Ten tijde van het kindertrauma maakte je gebruik van bottom-up-verwerking om de pijn te herkennen en de hete theeketel ermee te associëren. Tegenwoordig kunt u deze ervaring gebruiken als reeds bestaande kennis in soortgelijke situaties. Top-down verwerking stelt u in staat toe te passen wat u hebt geleerd en een nieuwe brandwond te voorkomen.

Hoe top-downverwerking pijn kan doen

Het kan moeilijk zijn om voorkennis die voortkomt uit top-down perceptie ongedaan te maken en te herprogrammeren. Misschien zie je een nieuw leerproces of cruciale zintuiglijke input over het hoofd. Het kan zijn dat u kansen mist om van uw fouten te leren. Soms kunnen de automatische acties die u onderneemt met behulp van top-downverwerking u schade berokkenen.

Top-downverwerking kan mogelijk schade veroorzaken als er veel op het spel staat en voortkomt uit een slechte gewoonte. Voorbeelden van dit soort omstandigheden zijn onder meer:

 • Schrijvers die bepaalde zinnen jarenlang verkeerd construeren vanwege slechte initiële instructie
 • Redacteuren missen voortdurend typefouten omdat ze niet langzaam genoeg bewegen om onjuiste spelling te zien
 • Softwareontwikkelaars hergebruiken suboptimale codeblokken
 • Verkopers die lichaamstaal gebruiken waarvan ze zich niet realiseren dat dit onaangenaam is voor potentiële klanten
 • Architecten die een dubbelzinnige figuur zien en automatisch de verkeerde vorm invullen

Maar top-downverwerking is niet alleen iets dat u in uw loopbaan gebruikt. In het dagelijks leven kan top-downverwerking de manier veranderen waarop u een gebeurtenis interpreteert. Met betrekking tot pijnbestrijding bleek uit een onderzoek uit 2023 dat de verwachting dat iets pijn doet, de waargenomen pijn kan beïnvloeden. Wanneer hersengebieden die verband houden met top-down-verwerking werden geactiveerd, ervoeren deelnemers meer pijn. Dit gold zelfs als de intensiteit van de zintuiglijke prikkels voor iedereen hetzelfde was.

Top-down verwerking en vooroordelen

Uw gewoonten en verwachtingen kunnen van invloed zijn op hoe uw ervaringen zich ontvouwen. Gedeeltelijk komt dit doordat bij top-downverwerking gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten algemene cognitieve psychologische vooroordelen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Acteur-waarnemer bias: het toeschrijven van het falen van anderen aan karaktertekortkomingen en het jouwe aan omstandigheden
 • Auditieve vooroordelen: een cognitieve verwerkingsbias waarbij bestaande kennis ervoor zorgt dat u een geluid verwacht dat wel of niet kan voorkomen
 • Beschikbaarheidsheuristiek: het maken van aannames met behulp van onvolledige perceptie van zintuiglijke stimuli in plaats van een compleet beeld
 • Voorkeur voor bevestiging: een soort cognitieve vertekening waarbij u de aandacht vergroot die u besteedt aan informatie die uw voorkennis en eerdere ervaringen bevestigt
 • Cultureel of impliciete vooringenomenheid: een neiging om dingen te interpreteren volgens de gewoonten en waarden van uw cultuur
 • Halo-effect: de neiging dat één positieve indruk uw mening op een ander gebied positief beïnvloedt, bijvoorbeeld door aan te nemen dat een persoon met stereotiep fysiek aantrekkelijke eigenschappen ook een betere persoonlijkheid heeft
 • Vooroordeel achteraf: een soort bevestigingsbias waarbij je met terugwerkende kracht gelooft dat een bepaalde uitkomst voorspelbaarder was
 • Vooroordeel uit eigenbelang: de neiging om uw succes toe te schrijven aan persoonlijke factoren in plaats van aan externe factoren
 • Visuele vooroordelen: het automatisch invullen van visuele informatie met behulp van contextuele aanwijzingen, waardoor je dingen waarneemt die er niet zijn (visuele illusies, dubbelzinnige vormen en het Stroop-effect demonstreren deze vooringenomenheid perfect)

Pas op voor verschillende soorten cognitieve vooroordelen. Ze kunnen je geest vernauwen en je verblinden voor de volledige waarheid van belangrijke zaken.

De sleur vermijden: hoe u kunt voorkomen dat top-downverwerking de groei belemmert

Bepaalde oefeningen kunnen u helpen vooroordelen te voorkomen en de verwerking van bovenaf te beïnvloeden, zodat u er niet door wordt beperkt. Twee cognitieve perceptuele verwerkingsconcepten die hierbij in overweging moeten worden genomen, zijn zelfeffectiviteit en mindfulness.

Zelfeffectiviteit is het bewezen en eenvoudige idee dat geloof in iemands capaciteiten de resultaten kan verbeteren. Het kan u helpen de verwerking van bovenaf uit te dagen en de cognitieve flexibiliteit te bevorderen. Probeer uw verwachtingen opnieuw te onderzoeken en een positieve mentale houding te cultiveren. Het kan zijn dat u een complexe taak kunt volbrengen of een gewoonte kunt doorbreken waarvan u weet dat deze kwetsend is.

Mindfulness is vertragen en aanwezig zijn in het moment. Er zijn aanwijzingen dat mindfulness-oefeningen gebieden van de hersenen kunnen reguleren die verantwoordelijk zijn voor top-down verwerking, algemene cognitieve vaardigheden en emoties. Om mindfulness te oefenen, neem je langzaam zintuiglijke informatie en omgevingsstimuli in je op. Laat uw bestaande kennis tijdelijk los door uw verwachtingen te laten verdwijnen.

De dynamische wisselwerking tussen top-down verwerking, zelfeffectiviteit en mindfulness

Top-down verwerking is als autorijden. Zelfeffectiviteit is het gaspedaal en mindfulness de rem. Het is logisch om gas te geven als je over een lege snelweg rijdt waar je al honderden keren bent geweest. U moet echter bereid zijn om op de rem te trappen als u zich midden in een storm op onbekende wegen bevindt. De beste chauffeurs weten wanneer ze elk pedaal moeten intrappen en hoe hard. Ze komen snel en veilig op hun bestemming aan.

Richt uw aandacht weer op zelfeffectiviteit en mindfulness. Stel u voor hoe u ze kunt gebruiken om complexe taken en ideeën aan te pakken in uw persoonlijke of professionele leven. Is er een vaardigheid die je misschien op de verkeerde manier hebt geleerd? Zou mindfulness dat moeilijke gesprek met je baas hebben geholpen? Ga je te langzaam vanwege overweldigende twijfel aan jezelf? Het kan tijd en moeite kosten om deze vragen te beantwoorden. Het goede nieuws is dat u ze niet alleen hoeft te beantwoorden.

Je top-down verwerkingsreflex uitdagen: hoe coaching kan helpen

Het is niet eenvoudig om de dynamiek tussen top-downverwerking, mindfulness en zelfeffectiviteit onder de knie te krijgen. Levensomstandigheden en emotionele gezondheidsproblemen kunnen obstakels op uw pad zijn. Of je nu het gevoel hebt vast te zitten of probeert sneller doelen te stellen en te bereiken, een gekwalificeerde coach kan je helpen.

Coaches zorgen voor waardevolle inzichten, extra verantwoordelijkheid, motivatie, duidelijkheid en tevredenheid. Een coach kan je een ander perspectief geven. Ze kunnen u helpen uw eerdere kennis, ervaringen uit het verleden en cognitieve processen opnieuw te evalueren. Op deze manier helpen ze u te identificeren wanneer top-downverwerking helpt en wanneer het pijn doet.

Beïnvloed top-down verwerking om uw open geest te behouden

Als u begrijpt wanneer u 'goed' of 'nee' moet zeggen bij top-downverwerking, kan dit een groot verschil maken op cruciale gebieden van uw leven. Het kan van invloed zijn op uw werkprestaties, zelfbewustzijn en de manier waarop u met emoties omgaat. Leren hoe u effectiever kunt denken, uw geest kunt openen en prestatiefouten kunt verminderen, is de moeite waard.

BetterUp-coaching biedt begeleiding die u kan helpen een open geest te behouden. Door te matchen met een coach, kunt u handige, samengestelde ondersteuning krijgen waarmee u uw grenzen kunt overwinnen. Samen kunt u de nadelen van top-downverwerking verminderen en genieten van de voordelen.