Tijdelijke overheidswerknemers eisen dat Escrivá de tijdelijke aard van publieke werkgelegenheid aanpakt

Nieuws

De staatscoördinator van tijdelijk overheidspersoneel (Ceppt) heeft de minister van Digitale Transformatie en Openbare Dienst, José Luis Escrivá, verzocht om een bijeenkomst om het probleem van tijdelijke werkgelegenheid in de publieke sector te bespreken.

In een verklaring verzameld door Europa-pers, tijdelijke ambtenaren hebben hun onvrede geuit, erop wijzend dat de toenmalige eerste vice-president en voormalig minister van Publieke Functie, María Jesús Montero, tijdens de vorige zittingsperiode “gevoeligheid en begrip” toonde voor hun situatie, door hen door te verwijzen naar haar stafchef. Nu hebben ze benadrukt dat momenteel de Minister Escrivá en zijn team hebben over deze kwestie totale “stilte” bewaard.

“Wij verdienen een directe en vloeiende dialoog als vertegenwoordigers van honderdduizenden tijdelijke werknemers uit alle Spaanse overheden”, benadrukt Ceppt.

Bezoeken aan Brussel zijn niet uitgesloten

Gezien deze situatie heeft de coördinator gewaarschuwd dat zij “de passende mobilisaties” zullen hervatten en niet zullen uitsluiten dat zij “Brussel opnieuw zullen bezoeken” om de niet-toepassing van de wet aan de kaak te stellen. Richtlijn 1999/70/EG over werk voor bepaalde tijd, evenals het gebrek aan respect voor de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot misbruik van tijdelijk werk in de Spaanse wet.