CPF: als je een opleiding volgt, is het mogelijk om de resterende 100 euro kosten te vermijden

Nieuws

100 euro om de training te betalen via je persoonlijke trainingsaccount

Sinds 2 mei kunt u uw opleidingsproject niet meer volledig financieren via uw persoonlijke opleidingsrekening (CPF). U moet een zogenaamde “resterende last” van 100 euro betalen. En dit zelfs als het saldo (dus het beschikbare bedrag op je CPF) groter is dan het bedrag van de training die je hebt geselecteerd.

Concreet als uw CPF-saldo 500 euro bedraagt ​​en de gerichte opleiding 300 euro kost. Er wordt 200 euro van uw CPF afgetrokken en u moet 100 euro uit eigen zak betalen. Bij trainingen die minder dan 100 euro kosten, is dit restbedrag uiteraard gelijk aan de werkelijke kosten van de training!

Gevallen van vrijstelling van betaling van het resterende bedrag van 100 euro

Zoals bij elke hervorming voorziet de tekst uiteraard in uitzonderingen op de betaling van deze resterende heffing van 100 euro:

  • Als uw werkgever uw CPF aanvultMet andere woorden: als hij u een bedrag betaalt dat verder gaat dan zijn wettelijke verplichtingen, hoeft u de beroemde resterende aansprakelijkheid van 100 euro niet te betalen. En dit alleen als de contributie na 2 mei 2024 is betaald. Is het vóór deze datum, dan krijgt u 100 euro uit uw zak.
    Om speciale “CPF” financiële steun van uw werkgever te verkrijgen, moet u deze aanvragen door rechtstreeks een formulier te downloaden in uw persoonlijke ruimte op het platform. Mijn trainingsaccount. Eenmaal ingevuld, stuurt u het naar uw bedrijf, dat besluit deze hulp al dan niet te financieren. Als uw werkgever akkoord gaat, bespaart u 100 euro en kunt u een offerte aanvragen voor de betreffende opleiding. Als hij weigert, is het aan jou om de rekening van 100 euro te betalen.
  • Als u op zoek bent naar een baan, Ook bent u vrijgesteld van het betalen van deze eigen bijdrage van 100 euro. Op voorwaarde uiteraard dat op het platform Mijn opleidingsaccount jouw status als ‘werkzoekende’ correct wordt aangegeven. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw France Travail-adviseur zodat hij het nodige kan doen. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de Caisse des Dépôts, de organisatie die verantwoordelijk is voor de CPF voor de staat, via een formulier dat beschikbaar is op het My Account Training-platform.

Terugbetaling van het resterende bedrag van 100 euro is mogelijk

Als u geen werkzoekende bent of als uw bedrijf uw CPF niet wil aanvullen, is niet alles verloren. Bij deze nieuwe hervorming van het CPF heeft de wetgever voorzien in de mogelijkheid om de resterende 100 euro aan u vergoed te krijgen door uw werkgever of uw Opco. Uiteraard moet u de kosten voorschieten, maar het kan ook zijn dat u deze achteraf terugkrijgt.

Om dit verzoek in te dienen, downloadt u een certificaat van betaling en registratie voor training vanuit uw persoonlijke ruimte op het My Training Account-platform en stuurt u dit naar uw bedrijf of uw OPCO. Let op: noch de een noch de ander heeft de verplichting om u de 100 euro terug te betalen. Als je het niet probeert, zul je niet slagen!