Teambuilding: waar is het voor?

Vooruitgang op het werk

Teambuilding: teams verenigen

Periodes van intense activiteit, stressvolle projecten of bedrijfsreorganisaties zorgen vaak voor spanningen binnen teams. Tussen kleine dienstenoorlogen en meningsverschillen is het soms nodig om de map terug te leggen.

Minitrail, schattenjacht of kartrace: de inzet van leuke activiteiten loont vaak om de troepen te verenigen en oude ruzies schoon te vegen.

Ook welkom na een bijzonder stressvol project – vaak met een verminderde motivatie waargenomen – Team Building stelt medewerkers in staat om opnieuw deel te nemen aan een nieuwe dynamiek en nieuwe uitdagingen.

Lees ook >> Werven is goed, mensen laten blijven is beter

Loyaliteit opbouwen en de bedrijfsvisie delen

Wanneer de splitsing niet de medewerkers tussen hen betreft, maar de werknemers met het topmanagement, is de uitdaging van teambuilding om zich te verenigen rond de cultuur en de bedrijfsvisie.

Een kookwedstrijd of een ontsnappingsspel kan dus een kans zijn om de waarden van samenwerking, co-creatie, zelftranscendentie, hoge normen te promoten … Met Team Building neemt het bedrijf geen genoegen met een mooi discours rond zijn waarden : het bewijst hun belang en draagt ​​ze over aan elke medewerker. Als je jezelf op jouw niveau in deze waarden herkent – tot op het punt om hun ambassadeur te worden – dan is er geen twijfel dat je meer betrokken wilt zijn bij je werk.

Elke medewerker waarderen met teambuilding

Verlies van vertrouwen, zoeken naar zingeving, gebrek aan motivatie: je voelt je soms op de bodem van de golf… tot op het punt dat je jezelf de vraag stelt om van baan te veranderen.

Teambuilding is ook een manier om elke medewerker op individueel niveau opnieuw te motiveren. Naast het versterken van het gevoel erbij te horen, stimuleren Team Buildings creativiteit, nodigen uit tot openheid. Het is tijd voor jou om de sleur te verwijderen, om buiten de kaders te denken… Kortom, om je volledige potentieel te onthullen! Uw bedrijf zal des te meer fan zijn als het voldoet aan twee van zijn belangrijkste behoeften: innoveren en zijn vitale krachten behouden… een grote uitdaging gezien de stijgende omzet en rekruteringskosten waarmee het vandaag te maken heeft.

Lees ook >> Welwillendheid op het werk: je hebt er alles aan!

Teambuilding: om innovatieve managementpraktijken te introduceren

Op een meer klassieke manier dan het verblijf in Lapland, laten sommige Team Buildings op basis van managementspellen toe om innovatieve praktijken op een originele manier over te brengen. Experimenteren en de speelse dimensie, buiten de traditionele werkomgeving, bevorderen vaak de toe-eigening van nieuwe methoden door werknemers. Uiteindelijk gaat het om de prestatie van het bedrijf, maar het belang van Team Building is om er een win-win-spel van te maken voor de medewerkers en voor het bedrijf.