Stakingsrecht: 6 vragen die je (misschien) niet durft te stellen

Nieuws

Ze getuigen

  • Anne-Lise Castell, jurist bij Éditions Tissot, uitgever gespecialiseerd in arbeidsrecht.
  • Romain Miralles, expert sociaal recht bij SVP

Ik ben een manager, kan ik in staking gaan?

Ja. Gelukkig hangt het stakingsrecht niet af van je sociaal-professionele categorie. “Het stakingsrecht is een recht met grondwettelijke waarde dat wordt erkend voor alle werknemers in het bedrijf. Geen enkele collectieve overeenkomst kan het stakingsrecht verbieden of beperken. Hetzelfde geldt voor de arbeidsovereenkomst”, zegt FO Kaders. Dus ja, je kunt in staking gaan zonder bang te hoeven zijn dat je door je werkgever wordt gestraft.

Moet ik mijn werkgever op de hoogte stellen van mijn voornemen om te staken?

Anne-Lise Castell

“Werknemers uit de privésector die willen staken, hoeven hun werkgever niet op de hoogte te stellen van hun voornemen, in tegenstelling tot werknemers in de publieke sector. De werkgever moet daarentegen op de hoogte zijn van de claims op het moment van de werkonderbreking ”, benadrukt Anne-Lise Castell, advocaat bij Éditions Tissot, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal recht.

Als ik staak, krijg ik dan normaal betaald?

“In principe verplicht niets de werkgever om het loon van het stakende personeel te handhaven aangezien de arbeidsovereenkomst geschorst is. Hij kan dus een inhouding doen op het salaris dat overeenkomt met de duur van de afwezigheid voor staking, gekwalificeerd op de loonstrook als “onbetaalde afwezigheid”, verduidelijkt Anne-Lise Castell. Het kan echter zijn dat, in het kader van een eindestakingsakkoord of wanneer uw werkgever een ernstige en opzettelijke inbreuk heeft gepleegd, uw loonverlies wordt gecompenseerd.

Heeft u een dagabonnement, dan wordt de loonheffingskorting zo berekend

Volgens jurisprudentie van het Hof van Cassatie (13 november 2008 nr. 06-44608)bij gebreke van een cao waarin andere voorwaarden zijn vastgelegd, wordt de inhouding op het loon bij staking van een werknemer op dagbasis berekend op basis van een fictief rooster wanneer de staking duurt korter dan dan een hele of halve dag.

“Er moet een inhouding op het loon kunnen plaatsvinden als de werknemer minder dan een halve dag of een dag staakt. De werkgever kan terugvallen op een fictieve uurbasis om de hoogte van de loonaftrek te bepalen”, legt FO Kaders uit.

Een voorbeeld in plaats van lange toespraken

Een werknemer met een dagabonnement ontvangt gedurende 12 maanden 4.166,67 euro per maand voor 218 gewerkte dagen. Een werkdag staat dus gelijk aan 199,20 euro. De werknemer gaat 2 uur in staking. De in zijn vestiging geldende collectieve dienstregeling is 35 uur per week en 151,67 uur per maand.

  • Het fictieve uurloon van de werknemer is gelijk aan 4166,67/151,67 = 27,47 euro
  • De werkgever mag voor deze staking dus 27,47×2 = 54,94 euro inhouden op het maandsalaris van de werknemer.

(Bron FO-leidinggevenden)

Ik wil staken maar geen loon verliezen, kan ik een vrije dag of een RTT-dag opnemen?

Romain Miralles

“Ja, maar dat verandert de aard van de afwezigheid. Verlof nemen is geen manier om de staking uit te voeren. De werknemer zal niet als spits worden beschouwd, hij zal met verlof zijn”, benadrukt Romain Miralles, expert sociaal recht bij SVP. In dit geval wordt u normaal betaald.

Als ik staak, sta ik dan “in het dossier”?

Een bedrijf is niet verplicht om tijdens de nationale beweging een lijst met stakers aan de staat of enige andere organisatie te verstrekken. “Het doorgeven van deze persoonsgegevens zou zelfs in strijd zijn met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD)”, merkt Romain Miralles op.

Aan de andere kant, in off, zou je door je werkgever kunnen worden gecatalogiseerd als spits. Maar hij zou het heel slecht opvatten: als laatstgenoemde er toevallig tijdens een dispuut naar verwijst, zou je een beroep kunnen doen op discriminatie.

Vanwege de nationale beweging, vooral in het transport, loop ik het risico te laat op mijn werk te komen. Krijg ik een sanctie? Betaald?

“Een medewerker die door de transportstaking afwezig of te laat is, begaat geen fout. De werkgever kan hem dus niet bestraffen. De werknemer moet hem echter op de hoogte stellen van zijn afwezigheid ”, waarschuwt Anne-Lise Castell van Tissot Editions.

Tenzij er specifieke bepalingen zijn in de cao of het huishoudelijk reglement, is je werkgever niet verplicht om je verzuimuren door te betalen. Maar er zijn andere oplossingen denkbaar voor de werknemers die door een staking worden verhinderd, zodat ze geen loon verliezen. We denken natuurlijk aan telewerken die dag, aan een vrije dag kunnen nemen of aan RTT. Of zelfs de mogelijkheid die je werkgever heeft om carpooling op te zetten, of een shuttlesysteem. Het is ook mogelijk om de verloren uren goed te maken door iets later op de avond te vertrekken.