SOSIE persoonlijkheidstest: hoe bereid je je erop voor?

Vooruitgang op het werk

Wat is de SOSIE-test?

SOSIE is een persoonlijkheidstest die door veel professionals wordt gebruikt, hetzij in het kader van personeelswerving, hetzij in het kader van de ontwikkeling van vaardigheden of loopbaanbeheer van haar werknemers. De SOSIE-test maakt het mogelijk om persoonlijkheidskenmerken, waarden en gedragingen te identificeren, kortom om de ondervraagden te profileren om hun kansen op succes en integratie in een groep te beoordelen. De analyse van deze test onthult voor de ontvanger de motivatiebronnen van de kandidaat. Begrijpen wat het drijft is essentieel. Want zowel voor de rekruteerder als voor de kandidaat bestaat de uitdaging erin een job aan te bieden die bij de persoon past, wat des te belangrijker is voor het bedrijf in deze context waar het moeilijk wordt om gekwalificeerd personeel aan te werven. Merk op dat de SOSIE-persoonlijkheidstest beschikbaar is in een herziene versie: SOSIE 2 of SOSIE 2e generatie. Deze test is iets langer en heeft als doel om daarnaast persoonlijke waarden te onderscheiden van interpersoonlijke waarden.

Hoe verloopt de SOSIE persoonlijkheidstest?

De SOSIE-persoonlijkheidstest bestaat uit 98 groepen vragen (vergeleken met 120 voor SOSIE 2). U moet de gebeurtenis selecteren die het meest bij u past, evenals degene die het minst bij u past. U kunt dit type keuze tegenkomen:

  • Ik vind het leuk om uitgelicht te worden
  • Ik luister vaak naar anderen
  • ik hou van perfectie
  • Ik waardeer teamwerk.

Het is aan jou om het idee uit te drukken dat jou het beste vertegenwoordigt met een kruisje in de + kolom en degene die het verst verwijderd is van je gemoedstoestand met een kruisje in de – kolom. Aan het einde van deze reeks keuzes wordt de professional die deze test afneemt vergezeld om de resultaten te analyseren. Doel: je professionele look-alike tekenen. Hiervoor worden 9 persoonlijkheidskenmerken, 12 waarden en 4 gedragsstijlen beoordeeld. Hier is de lijst:

Lijsten met persoonlijkheidskenmerken, waarden en gedragingen van de SOSIE-test

Hoe bereid je je voor op de SOSIE-persoonlijkheidstest?

Een persoonlijkheidstest heeft niets te maken met een test van algemene kennis of technische kennis. Er is dus vooraf niets bijzonders te doen. In plaats daarvan raden we je aan om spontaan te zijn en jezelf te zijn. U moet ook weten dat recruiters de indicatoren van spontaniteit volgen waarmee ze kunnen detecteren of u probeert de antwoorden te sturen. Jezelf in de schoenen van een leider plaatsen als je meer van het verlegen en gereserveerde type bent, zou volledig contraproductief zijn. Niet alleen zou het post-SOSIE-interview deze persoonlijkheidskenmerk niet bevestigen, maar je integratie in een team dat op zoek is naar een charismatische leider zou ongetwijfeld een probleem vormen. En als wat uit de SOSIE-enquête naar voren komt, niet de realiteit lijkt weer te geven, kunt u tijdens het interview de resultaten kwalificeren op basis van uw eerdere professionele ervaring.

Welke andere tests kunnen worden gebruikt bij het werven?

Als de SOSIE-test zonder twijfel een van de beste persoonlijkheidstests is en als deze vragenlijst door de meeste recruiters wordt geprezen, kunnen er tijdens het wervingsproces ook andere tests aan u worden aangeboden.

De PAPI-test streeft dezelfde doelstellingen na, maar presenteert zich anders. De kandidaat moet tussen slechts twee voorvallen de uitspraak kiezen die het meest met hem overeenkomt, en dit voor 90 vragen. Uiteindelijk profiteert de recruiter van een grafiek die de professionele persoonlijkheid van de kandidaat onthult aan de hand van zijn belangrijkste karaktereigenschappen. Ook is er de OCEAN-test waarbij je aan de hand van een uitspraak over jezelf moet aangeven of je het eens bent met verschillende gradaties van nuancering. Hetzelfde principe voor de HEXACO-test, die echter het voordeel heeft dat ze tot meer gedetailleerde resultaten leidt.

En een van de meest gebruikte persoonlijkheidstests ter wereld is de MBTI-test.

Aan het einde van een reeks situaties maakt de analyse van deze test het mogelijk om het profiel van de kandidaat te identificeren via vier processen:

  • richting van energie
  • informatie verzamelen
  • besluitvorming
  • actie modus