Sociaal leren: definitie, interesse en implementatie

Vooruitgang op het werk

Hoe sociaal leren definiëren?

We onthouden maar 10% van wat we lezen, 20% van wat we horen, 30% van wat we zien en 70% van wat we schrijven… Maar 90% van wat we doen! Het is vanuit deze observatie van de psycholoog Albert Bandura in de jaren zeventig dat sociaal leren begint. Het toont aan dat “klassieke” trainingsmodellen, met een expert die zijn kennis top-down deelt met een klasse van passieve leerlingen, het niet mogelijk maken om informatie optimaal vast te houden.

Er zijn daarom nieuwe trainingsmethoden ontstaan ​​om: bevorder leren door te delendoor de rol van opgeleide mensen te veranderen.

de sociaal leren, of sociaal leren, heeft tot doel van lerenden acteurs in opleiding te maken. Het idee is om hen aan te moedigen om van elkaar te leren, om te interageren om hun kennis uit te wisselen. Er is niet langer een trainer en stagiaires, maar net zoveel trainers als er leden van de groep zijn.

Ook wel sociaal leren genoemd leren van leeftijdsgenotenpeer learning, of samenwerkend leren, samenwerkend leren.

Waar wordt sociaal leren voor gebruikt in het bedrijfsleven?

de sociaal leren stelt bedrijven in staat om hun werknemers opleiden door gebruik te maken van de vaardigheden van elk.

Het is de gemeenschap die zichzelf vormt, elke medewerker leert van anderen.

Sociaal leren stelt werknemers ook in staat om samen problemen oplossen : wanneer een van hen een moeilijkheid tegenkomt of een vraag heeft, kan hij deze voorleggen aan de groep, die hem zal helpen deze te beantwoorden. Medewerkers komen samen verder.

Wat zijn de voor- en nadelen van sociaal leren?

Naast het effectiever maken van trainingen, heeft sociaal leren drie belangrijke voordelen:

  • Kostenbesparing : Aangezien het bedrijf intern al over de nodige middelen beschikt, namelijk de vaardigheden van zijn eigen medewerkers, kost peer training minder dan andere modellen.
  • Een gevoel van thuishoren : Sociaal leren maakt het mogelijk om een ​​groepsdynamiek te creëren, de banden binnen een team, een beroepsgroep of een dienst te consolideren. Het is ook een lonend concept, dat het gevoel van eigenwaarde van medewerkers verhoogt. Ook het gevoel bij het bedrijf te horen wordt versterkt.
  • Betere resultaten : Gezamenlijke opleidingsacties bevorderen de creativiteit en het delen van ideeën, wat leidt tot een betere productiviteit en betere resultaten voor het bedrijf.

Er zijn echter ook nadelen:

  • Een moeilijke organisatie : Het is niet voldoende om de betrokkenen in dezelfde kamer of op hetzelfde sociale netwerk te plaatsen en te wachten tot er iets gebeurt. Sociaal leren moet gestructureerd zijn, maar omdat het een informele manier van leren is, kan het moeilijk zijn om een ​​evenwicht te vinden tussen vrijheid en begeleiding.
  • Wazige doelen : Een ander gevolg van de informele kant is dat het ingewikkeld is om te bereiken doelstellingen vast te stellen en de verworven en nog te verwerven vaardigheden te evalueren.

Hoe implementeer je sociaal leren in bedrijven?

Om sociaal leren te implementeren, kan het bedrijf beginnen met:

  • Definieer groepen : Op wie zal het initiatief betrekking hebben? Is het een kwestie van het hele bedrijf inrichten, of alleen voor sommige, bijvoorbeeld een groep ambachten?
  • Definieer doelen : Een moeilijk onderdeel, maar niet onmogelijk! Hoewel het ingewikkeld kan zijn om de voortgang te kwantificeren, is het nog steeds mogelijk om doelen te stellen. Het bedrijf wil bijvoorbeeld dat na een bepaalde tijd alle leden van de groep een bepaalde technologie beheersen of, omdat sociaal leren ook soft skills betreft, betere communicators zijn geworden.
  • Een manager aanwijzen : Let op, het gaat niet om een ​​trainer die zijn expertise deelt, maar om een ​​facilitator die de discussies kan kaderen, vergaderingen kan organiseren, groepswerk kan voorstellen, pauzemomenten kan creëren, uitdagingen kan lanceren…
  • Bied de tools : Als sociaal leren de laatste jaren explosief is gestegen, is dat vooral te danken aan sociale netwerken en tools voor het delen (video’s, documenten, discussies, enz.), zelf des te belangrijker sinds de komst van telewerken. Het is belangrijk om de betrokken groep te voorzien van de middelen om hun kennis, hun informatie en eventuele leermiddelen uit te wisselen.

Opgemerkt moet worden dat sociaal leren gemakkelijker te implementeren is in bedrijven die samenwerking al centraal stellen in hun werkwijze.