Activiteitenbonus: voorwaarden en berekening

Loon

Activiteitenbonus: maakt u zich zorgen?

De activiteitenbonus is voorzien voorArtikel L. 841-1 van het Wetboek van Sociale Zekerheid. Het doel is om praktiserende werknemers met een bescheiden salaris aan te moedigen en te ondersteunen.

Deze sociale uitkering wordt maandelijks betaald door het CAF (Familiebijslagfonds), wanneer het bedrag hoger is dan 15 euro. Het is niet belastbaar.

Om de activiteitenbonus te claimen, moet je:

 • meerderjarig zijn;
 • een baan hebben ;
 • op zo’n manier in Frankrijk wonen stabiel en effectief » ;
 • de Franse nationaliteit hebben of een ingezetenenkaart hebben;
 • een inkomen hebben van minder dan 1,5 SMIC (d.w.z. minder dan 1.790 euro per maand).

Goed om te weten : studenten en stagiairs die meer dan 3 maanden beroepsinkomsten genieten, kunnen in aanmerking komen voor de activiteitsbonus, stagiairs niet.

Lees ook >> Zin in een bijbaan? doe je rekeningen

Activiteitsbonus: hoe het bedrag bepalen?

Als u voldoet aan de voorwaarden van middelen en inkomen waarmee u aanspraak kunt maken op de activiteitenbonus, is het mogelijk om in te schatten wat het bedrag zou zijn in functie van uw beroeps- en gezinssituatie.

Het bedrag van de activiteitenbonus bestaat uit:

 • een basisforfait van 551,51 euro in 2019;
 • een eventuele verhoging van dit vaste bedrag afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden;
 • van een eventuele bonus.

Belangrijk : u kunt slechts een indicatief bedrag bepalen van de activiteitsbonus die u waarschijnlijk wordt toegekend, naargelang u al dan niet geniet van een verhoging en/of wijziging van het basisbedrag. Het werkelijke bedrag van uw rechten hangt af van de middelen van uw huishouden en wordt vastgesteld door het CAF.

Toeslag

De verhoging van het vaste bedrag van de activiteitenbonus is 50% wanneer het huishouden uit 2 personen bestaat, daarna 30% voor elke extra persoon.

De verhoging is belangrijker:

 • als het huishouden meer dan 2 kinderen ten laste omvat (of personen ten laste onder de 25 behalve de echtgenoot): de verhoging per extra persoon vanaf de 3e persoon is 40% en niet 30%;
 • in het kader van een eenoudergezinssituatie : de verhoging bedraagt ​​128,412%, waaraan een bijkomende verhoging van 42,804% per kind ten laste komt.

Lees ook >> Ouderschapsverlof voor onderwijs: CAF aid

Bonus

De activiteitsbonus wordt waarschijnlijk verhoogd van decreet nr. 2018-1197 van 21 december 2018 met betrekking tot de uitzonderlijke herwaardering van de activiteitenbonus

De bonus betreft een gemiddeld beroepsinkomen boven 0,5 SMIC (d.w.z. 591,77 euro per maand) ontvangen vanaf oktober 2018.

Goed om te weten : als u al begunstigde was van de activiteitenbonus, wordt de bonus automatisch toegepast zonder dat u speciale stappen hoeft te ondernemen.

Activiteitsbonus: houd rekening met uw huishoudelijke middelen

Om tot de definitieve berekening van uw activiteitenbonus te kunnen overgaan, moet rekening worden gehouden met de algemene middelen van uw huishouden.

Worden binnen uw huishouden in aanmerking genomen, voor elk van de leden (artikel R. 844-1 en volgende van het Wetboek van Sociale Zekerheid):

 • professionele middelen;
 • niet-professionele middelen (werkbijstandsuitkering, kinderbijslag, huisvestingsbijstand, verstrekkingen, enz.);
 • alle andere inkomsten die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting.

Goed om te weten : uw gezinsinkomen moet elk kwartaal worden aangegeven en u moet uw CAF op de hoogte brengen van elke verandering in uw situatie. Uw activiteitenbonus wordt automatisch opnieuw beoordeeld vanaf de maand die volgt op de wijziging in uw situatie.

Lees ook >> Het is mogelijk om salaris en WW te combineren

Activiteitenbonus: voorwaarden en definitieve berekening

Met behulp van het geschatte bedrag van uw rechten en dat van uw huishoudmiddelen, kunt u overgaan tot de daadwerkelijke berekening van uw activiteitenbonus.

De rekenregels staan ​​inArtikel L. 842-3 van het Wetboek van Sociale Zekerheid.

Volg deze stappen om het bedrag van uw activiteitsbonus te berekenen:

 • voeg het geschatte bedrag van uw activiteitsbonus (verhoging en eventuele bonussen inbegrepen) toe aan 61% van uw beroepsinkomen;
 • trek van dit verkregen bedrag het bedrag af van al het inkomen van uw huishouden.

Goed om te weten : de regels voor het berekenen van de activiteitenbonus zijn complex. U kunt de CAF-simulator om deze berekening uit te voeren, gebruik dan de CAF online service voor het aanvragen van de activiteitenbonus.