SMART doelen: methode om ze vast te stellen in 2021

Vooruitgang op het werk

Wat is de SMART-methode?

De SMART-methode wordt gebruikt als: werkinstrument dat voorstelt om professionele doelstellingen te definiëren :

  • specifiek
  • Meetbaar
  • Haalbaar (en ambitieus)
  • realistisch
  • gedefinieerd in de tijd.

Afkomstig van een managementconcept gedefinieerd door de Amerikaan Peter F. Drucker in 1954, werd het acroniem SMART in 1981 voor het eerst gebruikt door George T. Doran in een artikel in de “creëer een gemeenschap van 10.000 moeders met (minstens) één kind jonger dan 2 jaar”. Qua KPI’s kunnen we met name het aantal volgers en volgers op sociale netwerken.

Hoe definieer je een haalbare en ambitieuze doelstelling?

De letter A in het acroniem wordt vaak geassocieerd met haalbaar. Een net haalbaar doel kan echter ambitie missen, wat nodig is om een ​​team te motiveren en een project van de grond te krijgen.

Als het doel zowel ambitieus als haalbaar is, beantwoordt het aan de balans waardoor teams zich naar boven gedragen kunnen voelen, zonder dat het resultaat onmogelijk lijkt te bereiken.

Voorbeeld van een haalbare en ambitieuze doelstelling: als het farmaceutisch bedrijf geen reputatie heeft bij jonge moeders, lijkt de gekwantificeerde doelstelling van 10.000 (moeders in de gemeenschap) ambitieus. Het kan haalbaar zijn, afhankelijk van de toegewezen middelen en de gestelde termijnen.

Hoe een realistische doelstelling definiëren en formuleren?

De realistische dimensie van een doelstelling hangt af van de context en de beschikbare middelen. Wat is uw budget qua middelen (bijvoorbeeld voor acquisitie)? Hoeveel mensen kunnen aan het project werken?

Op contextniveau moet bij de bepaling van de doelstellingen noodzakelijkerwijs rekening worden gehouden met de gezondheids- en economische crisis van 2020. Stel jezelf dus de vraag: welke impact heeft deze crisis gehad op moeders van kinderen onder de 2 jaar?

Onder de elementen van de respons kunnen we bijvoorbeeld noemen: dalende koopkracht, een groter deel van het budget dat wordt besteed aan primaire behoeften (voedsel, hygiëne, enz.), Een mogelijke toename van geboorten, enz.

Voorbeeld van een realistisch doel: verkoop 3.000 eenheden in jaar 1 en 8.000 eenheden in jaar 2, op basis van een eenheidswaarde van € 10,90.

Hoe stel je een SMART doel in de tijd?

Het stellen van een deadline is essentieel om het stellen van doelstellingen te laten vergezeld gaan van resultaten. Het is beter om zoveel mogelijk deadlines te vermijden die te ver weg liggen, wat het plannen bemoeilijkt. Inderdaad, zonder deadline is er geen actie. En zonder actie blijft een project zoals het is: het komt niet tot bloei.

Probeer dus doelen te stellen op 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar. Korte doelstellingen zullen uw team in staat stellen zich in het concrete te projecteren, terwijl langere doelstellingen een visie zullen geven aan het algemeen management.

U kunt bijvoorbeeld uitgaan van de algemene langetermijndoelstelling en tussentijdse deadlines definiëren, waaruit het actieplan en de doelstellingenbladen zullen vloeien.

Hoe gebruik je de SMART-methode?

Na hebben gedefinieerd en geformuleerd uw doelen, schrijf ze op. EEN geschreven versie maakt het mogelijk om dingen op te lossen, en soms zelfs om bepaalde inconsistenties te realiseren.

Het faciliteert ook verspreiding en communicatie doelstellingen. Met behulp van de SMART-methode kunt u de algemene doelstellingen aan uw hele team communiceren en vervolgens de doelstellingen die aan elke medewerker zijn toegewezen, gedetailleerd weergeven.

Zoals elk strategisch hulpmiddel biedt de SMART-methode geen vaste oplossing. Doelen kunnen en moeten zijn bijgestelde geleidelijk in functie van de interne en externe evoluties van het bedrijf. Als het team verandert, als de lancering van het product wordt uitgesteld (door een nieuwe opsluiting die bijvoorbeeld leidt tot de sluiting van productie-eenheden), als de regelgeving verandert, zal het nodig zijn om uw SMART-doelstellingen te herzien.