Overwerk op het werk: definitie, tekens en 3 tips om het te vermijden

Vooruitgang op het werk

De definitie van overwerk

Om iets te kunnen zeggen over een situatie, is het essentieel om een ​​geval van overwerk op het werk te kunnen herkennen.

Wat is overwerk op het werk?

Als de term tegenwoordig te veel wordt gebruikt (op dezelfde manier als burn-out), duidt overwerk op een heel specifiek probleem: het is een aanhoudende en aanhoudende staat van vermoeidheid, te onderscheiden van occasionele vermoeidheid.

In de persoonlijke sfeer kan overwerk ontstaan, bijvoorbeeld door een te hoge mentale belasting.

Overwerk op het werk komt dichter bij burn-out omdat het de professionele sfeer betreft.

Maak onderscheid tussen overwerk en burn-out

Overwerk op het werk en burn-out kunnen op twee manieren worden onderscheiden:

  • Overwerk is een algemene term die geldig is in zowel professionele als gezinssituaties. Omgekeerdburn-out is noodzakelijkerwijs werkgerelateerd.
  • Bovendien wordt overwerk soms begrepen als een fase die voorafgaat aan een burn-out. Burn-out verwijst inderdaad naar een toestand van extreme uitputting. Het wordt vaak geassocieerd met chronische stress en betreft in het algemeen mensen die zeer geïnvesteerd en zeer emotioneel afhankelijk zijn van hun professionele activiteit. Als we het hebben over overwerk, is de toestand van uitputting van de persoon over het algemeen minder ver gevorderd dan bij een burn-out.

Kijken naar tekenen van beginnende burn-out op het werk

Of het nu te wijten is aan sterke hiërarchische druk, overmatig werk of managementmoeilijkheden, overwerk op het werk wordt gekenmerkt door een bepaald aantal tekenen van uiterlijk.

Wat zijn de symptomen van een burn-out op het werk?

Extreme vermoeidheid, duizeligheid, spijsverteringsproblemen, slapeloosheid, aanhoudende lichamelijke pijn (bijv. rugpijn), migraine, gewichtsproblemen, huiduitslag of frequente infecties (verkoudheid, oorinfecties, sinusitis, bronchitis): als u een van deze symptomen heeft naast als u een hoge mate van stress op het werk voelt, is het mogelijk dat u te maken krijgt met overwerk op het werk.

Een te hoog werktempo en intensieve inspanningen gedurende een lange periode zijn vaak de oorzaak van overwerk.

Hoe herken je een probleem van overwerk in je professionele omgeving?

De staat van overwerk komt niet van de ene op de andere dag: het vindt geleidelijk plaats. Daarom is het soms moeilijk te herkennen als het om een ​​medewerker of een leidinggevende gaat.

Er is dus een bepaald perspectief nodig om alarm te kunnen slaan.

Uw collega is constant in een slecht humeur? Het getuigt van een minimale investering en een efficiëntie die net zo veel is?

Als je een paar jaar hebt samengewerkt, probeer je dan te herinneren hoe zijn professionele houding was toen je begon samen te werken.

Als u een drastische verandering opmerkt in het niveau van motivatie, de stijl van communiceren en de algehele toewijding aan het werk, probeer dan de signalen die u zouden kunnen leiden nauwkeurig te onderzoeken.

Een persoon die wordt getroffen door een probleem van professioneel overwerk, vertoont concentratie- en organisatieproblemen. Het verlies van vertrouwen dat met deze toestand gepaard gaat, leidt vaak tot een onvermogen om beslissingen en initiatieven te nemen. Hierdoor is de medewerker minder efficiënt; waardoor de vicieuze cirkel van gebrek aan zelfvertrouwen op het werk in stand blijft.

3 tips om overwerk op het werk te voorkomen

Overwerkproblemen ontstaan ​​wanneer bepaalde ongewenste situaties geleidelijk aan intreden en aanhouden. Aarzel dus niet om bespreek met je team en je manager bij moeilijkheden. Hierdoor kunnen problemen de een na de ander worden geëvacueerd in plaats van dat ze zich ophopen.

Om intense vermoeidheid of een gevoel van kortademigheid op het werk te voorkomen, leer voor jezelf te zorgen : allereerst door zorg te dragen voor de balans tussen privé en beroepsleven. Verlengde dagen zijn nodig als u een groot dossier moet invullen. Maar als overuren je dagelijkse kost is, legt dat een probleem bloot (van efficiëntie, organisatie of werklastverdeling binnen het team).

Zorg er ook voor dat volg niet altijd een hels tempo. Na intensieve inspanningen is het normaal om een ​​rustiger tempo aan te nemen. Gun jezelf momenten van rust om een ​​stapje terug te doen, jezelf te trainen, een beetje uit te kijken. Deze momenten zijn essentieel om je motivatie en efficiëntie op het werk te behouden.

En als overwerk al deel uitmaakt van je dagelijks leven, verlies dan de hoop niet. We bieden je 7 technieken om professioneel overwerk te beheersen.