Sjabloon jaargesprek –

Vooruitgang op het werk

Waarom een ​​sjabloon voor een jaargesprek opstellen?

De Arbeidswet verplicht werkgevers niet om het werk van hun werknemers te evalueren en geeft geen details over de manier waarop een individueel evaluatiegesprek moet worden gevoerd. Elk bedrijf heeft dus zijn eigen methoden en procedures voor het beoordelen van werknemers.

Het individuele gesprek kan mondeling plaatsvinden, maar afgezien van het feit dat de leidinggevende dit zorgvuldig moet voorbereiden, verdient het de voorkeur om de beoordeling schriftelijk vast te leggen en een kopie aan de medewerker mee te sturen.

We raden u daarom aan om uw jaarlijkse onderhoudssjabloon op te stellen voor:

  • noem alle te bespreken punten op en geef een richtlijn als je in gesprek bent met je medewerker;
  • archiveer evaluaties van jaar tot jaar en analyseer de loopbaanopvolging van elke medewerker.

Ons advies : raadpleeg voordat u uw eigen sjabloon opstelt, het sjabloon voor het jaargesprek van het voorgaande jaar en ontdek onze 7 tips voor het voorbereiden van het jaargesprek van uw medewerkers.

Wat zijn de essentiële onderdelen van het jaargesprek?

Er is geen standaard jaargesprek, maar aan het eind van het jaar vinden we in de individuele gesprekken vaak dezelfde kopjes of dezelfde vragen. Hier zijn enkele essentiële items voor een succesvol jaargesprek:

Evaluatie van het geleverde werk

Meestal zijn er taak- of missiedoelen gesteld voor de werknemer. Het jaargesprek is een gelegenheid om met hem de balans op te maken: zijn de doelstellingen behaald? Zijn ze verouderd? Wanneer de doelstellingen niet konden worden bereikt, moet de oorzaak worden gezocht bij de medewerker, die de ondervonden moeilijkheden kan melden.

Ons advies : rekening houden met de studie van de prestaties van de werknemer in zijn functie om hem de doelstellingen voor het komende jaar vast te stellen. Afhankelijk van de situatie in overleg met de medewerker onderhouden of aanpassen.

Beoordeling van werknemersvaardigheden

Bespreek via het geleverde werk met uw medewerker zijn vaardigheden: welke worden beschouwd als verworven, correct geïmplementeerd en welke moeten worden verbeterd of ontwikkeld?

Het onderzoek moet betrekking hebben op zowel operationele vaardigheden als zachte vaardigheden.

Het is essentieel om rekening te houden met de knowhow van de medewerker om haalbare doelen te stellen, zeker als je hem nieuwe verantwoordelijkheden wilt bieden. In het geval van een tekortkoming, of als de medewerker moeite heeft met het uitvoeren van bepaalde taken, kan de mogelijkheid tot het volgen van scholing worden besproken als dit hem in staat kan stellen vooruitgang te boeken.

Goed om te weten : om verder te gaan in de evaluatie van de technische en gedragsvaardigheden van uw werknemer, kan u hem aanbieden om een ​​360° evaluatie te volgen.

Positie van de werknemer in het bedrijf

Het jaargesprek is ook een gelegenheid om na te denken over de plaats van de werknemer in het bedrijf en om hun standpunt te verzamelen.

Voorbeelden : Is de werknemer goed geïntegreerd in zijn werkteam? Bezoekt hij evenementen en vergaderingen? Past de dienst waarin hij werkt bij hem? Lijkt zijn werkomgeving hem welwillend?

Ons advies : blijf neutraal tegenover de werknemer die u evalueert, maar ook tegenover andere personen in het bedrijf. Het vereffenen van accounts moet worden vermeden. Knip het evenzo af als het gesprek op een gevoelig werkonderwerp gaat, zoals politiek, religie of persoonlijk leven.

Professionele ontwikkeling van medewerkers

Gedurende het hele gesprek is het belangrijk dat de medewerker deelneemt aan zijn beoordeling en constructief kan discussiëren over zijn professionele project.

Het jaargesprek is vaak het juiste moment om een ​​opleiding aan te vragen, promotie te maken of de wens voor interne mobiliteit kenbaar te maken.

Goed om te weten : om de twee jaar is een professioneel onderhoud verplicht en wanneer de werknemer terugkeert naar zijn functie na een lange afwezigheid binnen het bedrijf. Het maakt het mogelijk om de loopbaan van de werknemer en de opvolging van zijn opleiding te inventariseren.

Jaarlijks onderhoudskader of net

Wij bieden u een jaargespreksmodel aan bestaande uit een samenvattend scoreraster dat u samen met uw medewerker dient in te vullen. U kunt het aanpassen aan de vaardigheden die specifiek voor uw medewerkers of binnen uw bedrijf worden beoordeeld, en vergeet niet dat veel aanvullende punten mondeling moeten worden behandeld.

Download ons gratis sjabloon voor jaarlijks onderhoud in pdf

Jaarlijkse beoordeling [année]
[Nom de l’entreprise]

[nom et prénom du salarié évalué]
Evaluatie uitgevoerd door [nom, prénom et fonction de l’évaluateur] de [date]

Evaluatie bevindingen: [précisez dans cette partie si les objectifs sont réitérés, modifiés ou revus à la hausse, ainsi que les autres informations utiles (projet de formation, de mobilité interne, changement de poste, augmentation de salaire, etc.).

Le supérieur hiérarchique (signature]
De medewerker [signature]