Retail en vrije tijd: salarisschalen 2015

Loon

Minder variabel deel, minder stress. Volgens het beloningsonderzoek van het wervingsbureau Hays, exclusief onthuld door op 9 januari, tellen bonussen minder mee in de beloning van retail- en vrijetijdsprofessionals. Het doel is om de kandidaten gerust te stellen die bang zijn hun doelstellingen niet te bereiken. Vooral voor horeca en drietalige profielen gaat het beloningsniveau licht vooruit.

Luxe altijd gezond

De luxesector blijft groeien en carrières veranderen snel. De grote distributie is ook dynamisch, maar het zijn de kandidaten die zeldzaam zijn. De meest gezochte profielen zijn die van professionals in de traditionele verssector.

Bron : Onderzoek naar vergoedingen uit 2015, Hays.

NB: De hierboven weergegeven vergoeding heeft betrekking op Ile-de-France. Die beoefend in andere regio’s kunnen tot 15% lager zijn.

* – 10% voor een tweetalige Adviseur.

** – 10% voor een vlaggenschipdirecteur.

Methodologie : 5e editie van dit landelijke beloningsonderzoek, uitgevoerd onder een panel van 2.100 kandidaten en opdrachtgevers. De salarissen worden uitgedrukt in bruto jaarlijkse kilo-euro’s, voor Ile-de-France en houden geen rekening met variabele elementen en voordelen in natura.

Bekijk de volledige enquête (deel 1 en deel 2).