Recessie: definitie en voorbeelden

Vooruitgang op het werk

Wat is een recessie?

Recessie betekent een vertraging van het tempo van de economische groei, waardoor een kloof ontstaat tussen de (geschatte) potentiële groei en de werkelijke groei.

Deze notie van recessie, ook wel aangeduid met de termen daling, regressie of contractie, speelt niettemin in op omstandigheden die per land en organisatie verschillen.

In Frankrijk, INSEE definieert recessie als een daling van het BBP (bruto binnenlands product) gedurende ten minste 2 opeenvolgende kwartalen.

Voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een wereldorganisatie die de meeste ontwikkelde landen verenigt, is een recessie een periode van ten minste twee jaar waarin de cumulatieve output gap ten minste 2% van het bruto binnenlands product (bbp) bereikt en de productie lager wordt dan minimaal 1% tot potentiële productie gedurende minimaal een jaar (zie “de grootste recessie sinds 1929. (…) Een zeldzame ramp, de pandemie van het coronavirus, heeft geleid tot het tragische verlies van grote aantallen mensenlevens. (…) de wereld is de grote opsluiting ingegaan. De omvang en snelheid van de daaropvolgende ineenstorting van de activiteit is anders dan alles wat we in ons leven hebben meegemaakt.”

De gevolgen en oplossingen om de economische recessie in te dammen

Geconfronteerd met deze systeemcrisis die de hele wereld treft, hebben de G7- en G20-landen de handen ineen geslagen om een ​​gecoördineerd antwoord te bieden.
Op nationaal niveau heeft de minister van Economie Bruno Le Maire al massale steunmaatregelen vrijgegeven en aangekondigd dat er prioriteit wordt gegeven aan: een herstelplan economie. Deze herstelplanoplossing was ook tijdens de de crisis van 2007-2009, genaamd de Grote Recessie. De oorsprong: de subprime-crisis in de Verenigde Staten in 2006-2007, die in combinatie met een gemakkelijke kredietverlening, een daling van de voorraden, een daling van de huizenprijzen en een deregulering van de markt met name had geleid tot een explosie van de prijs van olie en landbouwproducten. Daarna begon een lange recessiefase, eerst in de Verenigde Staten eind 2007, daarna in de landen van de eurozone in 2008.

de vertraging in de internationale handel en de stijging van de werkloosheid behoren tot de gevolgen van deze recessie, waarop de Franse regering heeft gereageerd met massale hulp en een beleid om de consumptie met beperkte effecten te stimuleren.

Geconfronteerd met de stagnatie van de economie en om de explosie van de overheidsschuld in te dammen, werden vervolgens in heel Europa bezuinigingsmaatregelen genomen, met name een verhoging van de belastingen en een verlaging van de overheidsuitgaven.

De evolutie van de recessie: de verschillende mogelijke scenario’s

Terwijl economen hoopten op een V-vormig herstel, uitgaande van een forse versnelling van de economie na de lockdown, maakt de verlenging van de duur van de lockdown dit scenario steeds minder waarschijnlijk. Er zijn verschillende scenario’s voor het verlaten van een crisis mogelijk:

  • Het V-scenario: Dit ideale scenario gaat ervan uit dat de forse daling van de economie wordt gevolgd door een even snel herstel dankzij stimuleringspakketten.
  • Het U-vormige scenario: de effecten van opsluiting op de economie zijn voelbaar over een paar maanden, met een geleidelijke terugkeer naar normaal.
  • Het scenario van de kommacurve: Na de scherpe daling herstelt de economie zich langzaam met een bescheiden consumptieniveau en een voorzichtige houding. Geïnspireerd door het U-vormige scenario zorgt de kommacurve echter voor een veel langzamere en geleidelijke terugkeer naar normaal.
  • Het L-scenario: het catastrofale scenario, dat zonder staatssteun of steun de crisis permanent zou installeren en de recessie in een depressie zou veranderen.
  • Het W-scenario: de val wordt gevolgd door een tijdelijke opleving van de economie. De terugkeer naar normaal gebeurt in 2 fasen, over een veel langere periode.

Tot op heden is het scenario voor het verlaten van de crisis niet bekend. De enige zekerheid: de effecten van de Coronavirus-crisis zullen voelbaar zijn na het jaar 2020. Bedrijven zullen crisisbeheersing moeten invoeren.