Professionele proef: definitie en verschil met de proefperiode

Vooruitgang op het werk

De definitie van de professionele test

L’professionele test is een onderzoek dat een werkgever kan uitvoeren om ervoor te zorgen dat een kandidaat over goede professionele vaardigheden beschikt en klaar is om te werken voordat hij hem in dienst neemt.

Goed om te weten : de beroepsproef wordt niet voorzien door de arbeidswet, noch gereguleerd, behalve door enkele collectieve overeenkomsten. De werknemer en de werkgever moeten in onderling overleg beslissen wanneer en hoe ze dit uitvoeren.

Verschil tussen een professionele proef en een proefperiode

De beroepsproef wordt uitgevoerd vóór het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Het komt tussen in het kader van een aanwervingsprocedure. Dit is voor de werkgever om een ​​nog niet aangeworven kandidaat te testen.

De proefperiode begint nadat de werknemer is aangenomen, op de eerste werkdag, en vereist de voorafgaande sluiting van een arbeidsovereenkomst. Elk der partijen kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd vrijelijk opzeggen.

Wordt de professionele proef betaald?

De kandidaat is geen werknemer en de professionele proef mag niet rechtstreeks verband houden met het werk van het bedrijf of vergelijkbaar zijn met een echte werkprestatie. Ook hoeft de beroepsproef niet te worden vergoed.

De werkgever en de kandidaat kunnen echter overeenkomen om een ​​professionele proef te vergoeden en in bepaalde collectieve overeenkomsten kan een vergoeding worden voorzien. In dat geval is het loon dat de werknemer ontvangt onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Goed om te weten : scenariotests worden vaak gepland als onderdeel van een collectief sollicitatiegesprek.

Onder welke voorwaarden kan het plaatsvinden?

Als u kandidaten een professionele test wilt geven voordat u ze in dienst neemt. Hier zijn twee essentiële voorwaarden om te respecteren.

De beroepsproef mag de werknemer niet op een echte werkplek installeren

De beroepsproef is een wervingstest. Het mag voor de werkgever alleen nuttig zijn om bepaalde capaciteiten van een kandidaat te beoordelen.

De werkgever moet dus geen echte werktaken aan een kandidaat toevertrouwen, maar tevreden zijn met een test die vergelijkbaar is met een schooloefening waarmee een knowhow en/of geschiktheid kan worden beoordeeld. Het kan een schriftelijke, mondelinge of praktische test zijn, maar dit werk mag niet winstgevend zijn voor het bedrijf noch tot gevolg hebben dat de kandidaat in een ondergeschikte positie komt ten opzichte van de werkgever.

De beroepsproef moet bestaan ​​uit een kortdurende test

De professionele proef mag niet langer duren dan een korte periode. Een of twee uur lijkt meestal redelijk, maar de professionele proef kan iets langer duren als de vaardigheden om te meten dit vereisen.

Goed om te weten : een werkgever kan een kandidaat ook aan één of meerdere persoonlijkheidstesten onderwerpen alvorens hem in dienst te nemen.

Voorbeelden van professionele essays

Een professionele proef kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit:

  • Schrijf een brief;
  • een gesprek voeren in een vreemde taal;
  • software manipuleren;
  • een dummybalans afsluiten;
  • een argument leiden;
  • kennis controleren;
  • enz