POC (proof of concept): definitie, voor- en nadelen

Vooruitgang op het werk

De definitie van Proof of Concept

de PoC, Bewijs van conceptof proof of concept in het Frans, is a methode om de haalbaarheid van een project te beoordelen.

Het maakt deel uit van het projectkader en wordt vooral veel gebruikt in Agile-methoden.

Het kan worden gebruikt voor de creatie van een nieuw product of software, of ter gelegenheid van een reorganisatie of de lancering van een dienst.

Het doel is om twee hoofdvragen te beantwoorden: is er behoefte aan dit product of deze dienst, en is het haalbaar? De haalbaarheid en prestaties van het betreffende concept worden bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken: marketing, technisch en economisch.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het lanceren van een onderzoek, het analyseren van gegevens of het lanceren van een minimaal prototype waarmee u kunt zien hoe het concept eruit moet zien, de belangrijkste functionaliteiten, enz.

Wat is het verschil tussen PoC en MVP?

Verwar Proof of Concept en Minimum Viable Product (MVP) niet.

In werkelijkheid, het Minimum Viable Product is een versie van het product die bedoeld is om op de markt te worden gebracht om te worden getest door de eindklant. Het is in werkende staat, ook al is het nog niet de definitieve versie: er kunnen bijvoorbeeld functies ontbreken die nog niet klaar zijn.

De MVP komt later in het project, het is een van de laatste stappen voor de definitieve lancering van het product of de dienst.

Wat is het verschil tussen Proof of Concept en prototype?

Aan zijn kant, het prototype arriveert na de Proof of Concept maar voor de MVP. Het gaat over een versie waarmee u een idee krijgt van het productmaar die niet bestemd is voor verkoop.

De Proof of Concept is essentieel als je een nieuwe dienst of product lanceert dat nog niet op de markt bestaat. U moet deze stap doorlopen om: controleren of het project haalbaar is, vooral uit economisch oogpunt.

Als u daarentegen iets lanceert dat al bestaat, bijvoorbeeld uw eigen versie van software of een product dat al door een van uw concurrenten op de markt is gebracht of een nieuwe versie van een van uw eigen producten, kunt u direct naar het prototype gaan , aangezien het concept al bewezen heeft te werken.

Wat zijn de voordelen van Proof of Concept?

Check de haalbaarheid van een project dankzij een Proof of Concept heeft meerdere voordelen:

 • Neem een ​​beslissing vanaf het begin van het project, bij de lancering of niet.
 • Identificeer mogelijke problemen in een vroeg stadium en begin met het bespreken van oplossingen.
 • Evalueer en anticipeer op de reacties van klanten lang voordat het product of de dienst op de markt komt.
 • Het bespaart u tijd: u hoeft niet aan een meerjarig project te beginnen als is bewezen dat het gedoemd is te mislukken.
 • Dit voorkomt financiële verliezen: een project gelanceerd zonder zekerheid van succes is duur, de PoC maakt het mogelijk om dit risico te verkleinen.

Wat zijn de nadelen van Proof of Concept?

De Proof of Concept heeft ook enkele nadelen, die over het algemeen meer te maken hebben met de manier waarop het moet dan met het proces zelf. Veel bedrijven verwaarlozen deze fase immers door er noch de tijd noch het nodige budget aan te besteden.

De nadelen van Proof of Concept kan tot vervelende gevolgen leiden:

 • Gebrek aan relevante gegevens die kunnen helpen bij het nemen van een beslissing en dus tijdverspilling.
 • Risico om een ​​project te verlaten dat levensvatbaar had kunnen zijn door de vraag nader te onderzoeken.
 • Slechte evaluatie van schaalbaarheid: het is niet omdat het project in theorie op kleine schaal werkt, dat de inzet voor commercialisering noodzakelijkerwijs een succes zal zijn.

Welke methodologie moet worden gevolgd om een ​​PoC te lanceren?

Voor geef je PoC doormoeten vijf hoofdfasen in acht worden genomen:

 • initiatie : Deze fase maakt het mogelijk om de doelstellingen van de PoC te analyseren: wat is het doel, wat zijn de verwachte resultaten, wie moet worden overtuigd?
 • Definitie van reikwijdte : Wie zijn de doelen van de PoC, welke tools moeten worden gebruikt (prototype, studie, vragenlijst, enz.), welke gegevens moeten worden verzameld, hoe lang duurt het?
 • Prestatie : Het is tijd om actie te ondernemen en de PoC te lanceren!
 • Resultaten analyse : De verzamelde informatie moet worden geanalyseerd om de hoofdvraag van de PoC te beantwoorden: is het project haalbaar?
 • Conclusie : Deze laatste fase is het moment om een ​​beslissing te nemen: wordt het product of de dienst gelanceerd, en zo ja, wat zijn de volgende stappen?