Personeelsbesparingen: principe en werking

Loon

Personeelsbesparingen: principe

Personeelssparen is een collectief spaarsysteem dat door bepaalde bedrijven wordt aangeboden. Deze betalen elk van hun werknemers (CDI, CDD, leer- en professionaliseringscontracten, met een minimum anciënniteit van 3 maanden) een deel van hun winst (winstdeling) of hun prestaties (participatie):

  • De deelname vertegenwoordigt een deel van de winst van het bedrijf. Wettelijk is het verplicht in bedrijven met meer dan 50 werknemers.
  • L’winst delen is zelf een functie van de prestaties van het bedrijf, met criteria die van geval tot geval worden bepaald (groeipercentage van de omzet, percentage van het netto-inkomen, schuldenlast, aantal nieuwe klantencontracten, enz.). Het is een vrijwillig proces, ongeacht de grootte van het bedrijf.

Noteren : sinds 1 januari 2019 wordt het sociaal pakket (de werkgeversbijdrage van 20% op de gestorte spaargelden) afgeschaft op de winstdeling, voor ondernemingen met minder dan 250 werknemers, en op de winstdeling en de werkgever bijdrage voor bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Lees ook >> Medewerker-aandeelhouder worden: wat verandert er in het dagelijks werk?

Exploitatie van personeelsbesparingen

Een direct op te halen of te beleggen kapitaal

Werknemers kunnen ervoor kiezen om de verschuldigde bedragen rechtstreeks te incasseren door winstdeling en/of winstdeling of om te investeren in een spaarloonregeling. Afhankelijk van het bedrijf is het mogelijk om deze bedragen in een bedrijfsspaarplan (PEE) of een collectief pensioenspaarplan (PERCO) te storten:

  • de EPE maakt het mogelijk om binnen de onderneming een portefeuille van overdraagbare effecten op te bouwen (financiële effecten zoals aandelen en obligaties). De vergoedingen van de werknemer gekoppeld aan winstdeling of winstdeling kunnen worden aangevuld met bijdragen van het bedrijf, de zogenaamde matchingbijdragen.
  • de PERCO is een systeem gericht op het opbouwen van pensioensparen.

Lees ook >> Sociale voordelen vertegenwoordigen 35% van het jaarsalaris van leidinggevenden

Vervroegd vrijgeven van spaargeld van werknemers, onder bepaalde voorwaarden

De sommen die in de spaarplannen voor werknemers worden gestort, worden voor een bepaalde periode geblokkeerd: 5 jaar in het geval van een PEE en tot pensionering van de werknemer in het geval van de PERCO. Het is echter mogelijk om het geheel of een deel ervan te recupereren onder bepaalde uitzonderlijke voorwaarden: arbeidsongeschiktheid van de werknemer of echtgenoot, overlijden van de echtgenoot, overmatige schuldenlast, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aankoop van een hoofdverblijf… gemaakt binnen 6 maanden na het evenement.

Lees ook >> Aandelenopties: definitie en belasting

Wettelijke limieten

Naast winstdeling, winstdeling en de werkgeversbijdrage, kunnen alle werknemers vrijwillige stortingen doen in hun werknemersspaarplan. Voor deze vergoedingen geldt een wettelijk plafond van 25% van de bruto jaarbeloning per kalenderjaar.

Sommige bedrijven voorzien ook in een jaarlijks minimumbedrag dat de werknemer moet betalen. Ook voor de bedrijfsbijdragen geldt een drempel: maximaal 3.242 euro op een PEE en 6.484 euro op een PERCO per werknemer en per jaar.

Pacte Law: hervorming van het spaargeld voor werknemers

De Pactwet nr. 2019-486 van 22 mei 2019 over de groei en transformatie van bedrijven werd gepubliceerd in het staatsblad van 23 mei 2019 en hervormt de spaarregeling voor werknemers. Haar ambitie wordt getoond, om spaarproducten aantrekkelijker te maken en de Fransen aan te moedigen ze te gebruiken:

  • De toegang tot spaartegoeden voor werknemers in kmo’s vergemakkelijken: standaardovereenkomsten die op brancheniveau zijn onderhandeld en die zijn aangepast aan de activiteitensector, zullen het gebruik van spaartegoeden voor werknemers in kmo’s vergemakkelijken.
  • Grotere leesbaarheid en transparantie voor werknemers: onder de bij decreet te bepalen voorwaarden moet de persoon die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de administratieve rekeningen aan elke begunstigde van een spaarloonregeling een jaarlijkse stand van zaken verstrekken met inbegrip van de keuze voor de bestemming van zijn spaargeld, evenals het bedrag van zijn overdraagbare effecten geschat op 31 december van het voorgaande jaar. In deze jaaropgave moeten de stortingen en opnames van het voorgaande jaar zijn opgenomen.

Veel maatregelen vereisen nog een uitvoeringsbesluit of verordeningen om volledig van kracht te worden. Wordt vervolgd…

voor verder >> de artikelen van de arbeidswet met betrekking tot personeelsbesparingen