Ouderschapsverlof: definitie en voorwaarden om ervan te genieten

Vooruitgang op het werk

Waarvoor dient ouderschapsverlof?

Elke werknemer kan profiteren van een ouderschapsverlof om voor een kind onder zijn hoede te zorgen” (C. trav., L. 1225-62).

Door het ouderschapsverlof kan de werknemer zijn functie verlaten, ongeacht zijn functie, de aard van zijn arbeidsovereenkomst of zijn anciënniteit, en afwezig zijn in het bedrijf om bij zijn kind te blijven.

Goed om te weten : ouderschapsverlof mag niet worden verward met ouderschapsverlof dat een werknemer kan nemen om een ​​nieuw kind in zijn huishouden te verwelkomen, waarvoor de werknemer een anciënniteit van 1 jaar in het bedrijf heeft.

Wat is de duur van het ouderschapsverlof?

Bij ouderschapsverlof heeft een werknemer een reserve van maximaal 310 verlofdagen over een periode van maximaal 3 jaar (C. trav., D. 1225-16).

Het ouderschapsverlof kan worden verlengd wanneer de situatie dit vereist, onder dezelfde voorwaarden, voor dezelfde periode van 3 jaar.

Goed om te weten : als hij ze niet heeft gebruikt, heeft de werknemer ook 3 dagen jaarlijks verlof voor zieke kinderen, toegekend door de arbeidswet.

Hoe werkt het ouderschapsverlof?

De werknemer en de werkgever hebben twee organisatorische opties:

 • Ouderschapsverlof kan worden gesplitst. De werknemer informeert zijn werkgever 48 uur van tevoren wanneer hij een halve dag, een dag of voor een langere periode afwezig moet zijn.
 • Het ouderschapsverlof kan voor de volledige duur worden omgezet in deeltijdwerk.

Goed om te weten : na een ouderschapsverlof moet de werknemer terugkeren naar zijn functie of een soortgelijke functie en een gelijkwaardige vergoeding (C. trav., L. 1225-65).

Noteren : in geval van overlijden van zijn kind kan de werknemer het ouderschapsverlof onderbreken en zijn werk normaal hervatten één maand na de kennisgeving aan zijn werkgever.

Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

De arbeidswet (C. werk. R.1225-14)en een medisch attest bijvoegen.

 • Dan, voor elke volgende afwezigheid, als het ouderschapsverlof wordt opgesplitst, 48 uur vóór de halve dag, de hele dag of de eerste dag van het verlof.
 • Er is geen tijdslimiet van toepassing in ernstige omstandigheden (“(C. trav., D. 1225-17).

  Goed om te weten : als uw situatie bijzonder moeilijk is, kunnen uw collega’s de gift van verlof of RTT gebruiken om u te helpen.

  Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof?

  Voor profiteren van ouderschapsverlofmoet de werknemer kunnen aantonen dat hij de effectieve en duurzame zorg voor het kind heeft en een medisch attest overleggen de noodzaak om afwezig te zijn rechtvaardigt.

  De werknemer moet de effectieve en permanente zorg voor het kind hebben

  De zorg voor een kind wordt door het Wetboek van Sociale Zekerheid als effectief en permanent beschouwd als het kind jonger is dan 20 jaar, geen bruto maandsalaris van meer dan 952,74 euro of een huurtoeslag of andere sociale uitkering ontvangt.

  De noodzaak van de aanwezigheid van de werknemer met zijn kind moet worden gemotiveerd door een medisch attest

  Om ouderschapsverlof aan te vragen, moet de werknemer zijn werkgever een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat de “(C. werk. R.1225-15).

  Welk salaris tijdens ouderschapsverlof?

  De afwezigheden van de werknemer in het kader van het ouderschapsverlof leiden automatisch tot een schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens afwezigheid.

  De werknemer ontvangt niet zijn gebruikelijke bezoldiging, beïnvloed door de vrije dagen, maar hij kan wel genieten van een dagelijkse ouderschapstoelage (AJPP) bij uw CAF of MSA.

  Noteren : het opnemen van ouderschapsverlof in de vorm van deeltijd maakt het makkelijker om de maandelijkse toeslag te berekenen.