Op de fiets naar het werk: welke hulp is er?

Vooruitgang op het werk

Fietsplan: leidinggevenden gestimuleerd om met de fiets naar het werk te gaan

Met de goedkeuring op 14 september 2018 van een “fietsplan” moedigt de regering werknemers, en met name Franse leidinggevenden, aan om het aandeel van de fiets in het dagelijkse reizen te verdrievoudigen, niet zonder enige financiële steun onderweg.

Niet-vervuilend, goedkoop, voor iedereen toegankelijk en goed voor je gezondheid, fietsen heeft veel voordelen voor mens en planeet. De door de regering aangekondigde cijfers zijn vrij laag: minder dan 3% van de dagelijkse verplaatsingen wordt per fiets afgelegd, vergeleken met 10% in Duitsland en 28% in Nederland. De aangekondigde doelstelling van het fietsplan is om “het aandeel van de fiets in de dagelijkse verplaatsingen van de Fransen te verdrievoudigen tot 9% in 2024”.

De 4 oriëntaties van het plan:

  1. Het ontwikkelen van hoogwaardige fietsvoorzieningen.
  2. De strijd tegen diefstal: maak het merken van fietsen verplicht.
  3. Het opzetten van een stimuleringskader, met name fiscaal.
  4. Het promoten van een echte fietscultuur.

Fietsen van huis naar werk: belastingvermindering voor werkgevers

De financiële wet voor 2019 “De deconfinement is het moment om te illustreren dat de fiets een op zichzelf staand vervoermiddel is en niet alleen een vrijetijdsbesteding […]. De komende weken bieden veel Fransen, al dan niet fietsers, een kans om de fiets te kiezen om naar het werk te gaan” (Elisabeth Borne, min. Ecological and Solidarity Transition, persbericht 30 april 2020). Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer is een prioriteit voor de Staat, met name om de congestie in het openbaar vervoer te verlichten en een te snelle verspreiding van het virus onder zijn gebruikers te voorkomen. De fiets onderscheidt zich als het ideale vervoermiddel voor zakenreizen. Om dit “groene” vervoer te stimuleren komt er 20 miljoen euro vrij. Een van de belangrijkste maatregelen is een uitzonderlijke steun van maximaal 50 euro exclusief belasting die door de staat wordt betaald aan de houders van een fiets die niet in goede staat is, om deze te laten repareren binnen een netwerk van gerefereerde reparateurs. Maar ook de versnelling van de implementatie van het pakket duurzame mobiliteit (voor meer informatie kunt u ons artikel Op de fiets naar het werk: de boost van 50 euro van de Staat raadplegen).

De elektrische fietsbonus: hulpmiddel bij de aankoop van een VAE

sinds 1eh Als u in februari 2018 een elektrisch ondersteunde fiets koopt, kunt u onder bepaalde voorwaarden staatssteun krijgen, de zogenaamde elektrisch ondersteunde fietsbonus (VAE).

Hoe hulp aanvragen bij de aanschaf van een elektrische fiets?

Het verzoek om bijstand moet worden gedaan “alle of een deel van de kosten die zijn werknemers maken voor hun verplaatsingen met de fiets of elektrische fiets tussen hun gewone verblijfplaats en hun werkplek”.. Het bedrag van deze bonus is € 0,25 per afgelegde kilometer (C. trav., art. D3261-15-1). De vergoeding van de gemaakte reiskosten per fiets of elektrisch ondersteunde fiets komt overeen met het bedrag van het IKV vermenigvuldigd met de kortste terugreisafstand die met de fiets kan worden afgelegd tussen de gewone verblijfplaats van de werknemer en zijn standplaats alsmede het aantal jaarlijkse werkdagen.

Noteren : de werkgever kan ook alle of een deel van de kosten die zijn werknemers maken voor hun reizen als passagier in carpooling, dekken in de vorm van een “forfaitaire carpoolvergoeding”.

>> Vrijstelling van sociale bijdragen voor de werkgever

De kilometervergoeding fiets is voor de werkgever vrijgesteld van sociale bijdragen, tot een maximum van € 200,- per jaar en per werknemer. Als hij besluit om boven dit jaarlijkse plafond te betalen, moet hij socialezekerheidsbijdragen betalen over het deel dat het plafond overschrijdt.

>> Belastingvrijstelling voor de werknemer

De kilometervergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting, tot een maximum van € 200,- per jaar.

Goed om te weten : het IKV kan gecombineerd worden met de betaling van de abonnementsgelden voor het openbaar vervoer voor overstapritten naar OV-haltes.