MVP: definitie en interesse

Vooruitgang op het werk

De definitie van MVP

De MVP is de meest minimalistische mogelijke versie van een product. Het is dit acceptabele minimum dat getest zal worden met gebruikers, klanten genoemd, voor de lancering van de voltooide versie van het product. De verstrekte feedback zal de MVP verbeteren, door iteratie verrijken met nieuwe functies, totdat het het eindproduct is. Het doel is om met zo min mogelijk inspanning een maximum aan informatie te verzamelen.

Op grote schaal gebruikt in bedrijven die bekend zijn met de Agile-methode, met name start-ups, kan de MVP resulteren in drie verschillende hypothesen:

  • Het bevestigt de gekozen strategie: de teams kunnen verder met het ontwerpen van het eindproduct.
  • Het bevestigt de gekozen strategie onder voorbehoud van productwijzigingen.
  • Het maakt de aangenomen strategie ongeldig. We moeten het roer volledig omgooien en de strategie herzien of helemaal verlaten.

De MVP-methode staat haaks op die van design thinking.

Noteren : de MVP is per definitie imperfect en perfectioneerbaar en dient juist om de beste manier te vinden om het product het beste te rangschikken. Het risico dat teams niet mogen lopen, is om bij de eerste poging perfectie te zoeken.

Het belang van het Minimum Viable Product (MVP)

Het belang van de MVP is drieledig:

  • Beperk het risico van het nastreven van de ontwikkeling van een product dat niet het verwachte succes oplevert.
  • Kosten beperken: er wordt weinig budget besteed aan het ontwerp van de MVP. Als de MVP een mislukking blijkt te zijn en het project wordt stopgezet, is er weinig geld vastgelegd.
  • Verkrijg klantvalidatie voor het product.

Goed om te weten : je moet oppassen dat je een deel van het budget overhoudt voor de aanpassingen aan het product.

De noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle MVP

>> Definieer duidelijk wat wordt bedoeld met “minimum”

De sleutel tot MVP-succes ligt in het afbakenen van het “minimale” product. Met minimaal bedoelen we de basisfunctionaliteiten om het product te laten werken. Het is belangrijk om geen comfortkenmerken te ontwikkelen. Er moeten scopingbijeenkomsten worden gehouden zodat iedereen het eens is over het aanvaardbare minimum. De kadernota is hier van groot belang. Aarzel niet om een ​​kadernota te schrijven.

>> Ontwikkel de MVP in korte tijd

Het ontwikkelen van de MVP mag niet te lang duren. Het moet summier worden gebouwd en zal vervolgens voortdurend worden verbeterd. Teams hoeven niet vanaf het begin op zoek te gaan naar het perfecte product.

>> Laat het testen door een gebruikerspanel

Het voltooide prototype moet worden geëvalueerd door gebruikerstests, onder reële omstandigheden. Een ware schat aan informatie, concrete feedback zal het product helpen verbeteren, wat leidt tot een versie die het grootste aantal mensen tevreden stelt.

Noteren : MVP is een teamprestatie. Technisch team, productteam, marketingteam, creatief team… Ze moeten goed communiceren om de ontvangen informatie door te geven. Software zoals JIRA of Slack vergemakkelijken uitwisselingen.