MVO: definitie, doel en implementatie in bedrijven

Vooruitgang op het werk

Hoe MVO definiëren?

“Alle Franse bedrijven moeten zonder uitzondering “rekening houden met” sociale en milieukwesties bij het beheer van hun activiteiten”.

Wat is het doel van MVO?

Vanuit mondiaal oogpunt maakt MVO deel uit van inspanningen om het milieu te respecteren en een benadering van duurzame ontwikkeling. Het doel is om de levenskwaliteit van de werknemers en al diegenen die in contact komen met het bedrijf, maar ook van de gemeenschap te verbeteren.

Voor het bedrijf zelf zijn er concrete voordelen aan MVO:

 • Een verantwoordelijk bedrijf is aantrekkelijker voor klanten en prospects: steeds beter geïnformeerd en bewust, geeft het publiek nu de voorkeur aan bedrijven die ecologische en sociale waarden respecteren. Een commitment aan MVO kan dus een directe impact hebben op de resultaten van de onderneming.
 • Kandidaten letten ook op deze criteria. Een MVO-werkgever heeft meer kans om de besten aan te trekken, zeker voor de meest schaarse profielen een niet te verwaarlozen voordeel.
 • Een sterke MVO-aanpak bevordert de betrokkenheid van medewerkers, trots om voor een verantwoordelijk bedrijf te werken en dankbaar voor de aandacht voor hun welzijn, en verbetert vooral hun productiviteit.
 • Sommige MVO-regels zijn wettelijke verplichtingen geworden, bedrijven die ze naleven vermijden dan ook boetes. Dit is met name het geval met de PACTE-wet van 2019, die betrekking heeft op de groei en transformatie van bedrijven.

Wat zijn de 3 pijlers van MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op drie hoofdpijlers:

 • De milieupijler : tot de milieuprioriteiten behoren de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, recycling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven die hun impact op het milieu willen verminderen, kunnen dus partnerschappen aangaan met leveranciers en onderaannemers die zelf verantwoordelijk zijn, met name op het gebied van afvalverwerking.
 • De sociale pijler : dit is een van de belangrijkste aspecten van MVO, in die mate dat we ook spreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het brengt thema’s samen zoals gezondheid, onderwijs, welzijn, respect voor mensenrechten, enz.
 • De economische pijler : een MVO-bedrijf ondersteunt de lokale economie door zoveel mogelijk te bevoorraden bij lokale organisaties en door te investeren in zijn regio. Het is ook transparant met zijn investeerders en klanten.

Ons advies : milieuvriendelijk in huis, ook op kantoor wil je de juiste gebaren voor de planeet aannemen. Ontdek ons ​​artikel.

Hoe implementeer je een MVO-aanpak in een bedrijf?

Voor een MVO-aanpak implementerenmoeten verschillende basisstappen worden gevolgd:

 • Benoem een ​​MVO-manager : het inhuren van een specialist, het vormen van een toegewijd team of het aanbieden van deze verantwoordelijkheid aan een van uw medewerkers zorgt ervoor dat het project in de loop van de tijd consistent kan worden uitgevoerd.
 • Diagnostiseren : dit zal het mogelijk maken om te identificeren waar het bedrijf zich bevindt en welke MVO-acties moeten worden ondernomen, te beginnen met de eenvoudigste. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat medewerkers bewust worden gemaakt van afvalsortering of dat van dienstverlener voor reiniging wordt gewisseld ten gunste van een bedrijf dat niet-giftige producten gebruikt.
 • Betrek medewerkers, klanten en leveranciers : MVO is een gezamenlijke aanpak. U zult meer succes hebben bij de uitvoering ervan door uw contacten te vragen naar de mening van de prioritair uit te voeren acties, in het bijzonder met betrekking tot het welzijn van uw medewerkers.
 • Communiceren : communiceer er eens de acties over, zowel intern als extern, zodat uw nieuwe regels door iedereen gerespecteerd worden. Zo plukt u ook de vruchten van uw initiatieven voor uw imago.
 • Opvolgen : Analyseer ten slotte de resultaten van uw acties om te controleren of ze werken zoals verwacht en, zo niet, pas ze aan.

Waarom helpt MVO talent aan te trekken voor het bedrijf?

Naast de voordelen die verband houden met de bescherming van het milieu, implementatie van een MVO-aanpak in het bedrijf stelt het in staat om nieuwe leidinggevenden aan te trekken en degenen die al in functie zijn te behouden door te werken aan zijn werkgeversmerk.

Waarom trekt MVO talent aan voor het bedrijf? Omdat nieuwe talenten graag geassocieerd worden met merken waarvan het imago positief is en erkend wordt voor de morele waarden die ze dragen (kies je nieuwe werkgever op basis van je morele waarden).

Lees ook>> Ken uw professionele waarden om te floreren op het werk