Mobbing: definitie, implementatie en gevolgen

Vooruitgang op het werk

Hoe herken je mobbing?

Afgeleid van het Engelse werkwoord Mobbing of de betrokken uitroeiing van een menselijk doelwit, definieert mobbing als een organisatorische pathologie: mobbing wordt direct of indirect uitgeoefend op een persoon – het doelwit – eerst op het niveau van de werkgroep, daarna op grotere schaal op het niveau van de organisatie.

Een paar kenmerken onderscheiden mobbing van andere vormen van intimidatie:

  • pesten is een collectief, gewelddadig en doelbewust proces
  • geen enkel tastbaar element maakt het mogelijk om de individuele psychologische bronnen van de agressors en het slachtoffer te begrijpen
  • Mobbing is een fenomeen dat aanhoudt en zich in de loop van de tijd herhaalt.

Mobbing is dus op geen enkele manier vergelijkbaar met specifieke en individuele conflicten.

Door wie wordt pesten uitgevoerd?

De aanstichters van deze vorm van collectieve psychologische intimidatie worden vaak gerekruteerd uit de hiërarchische meerderen van de werknemer. Deze handelen omdat ze de persoon als een bedreiging voor de organisatie zien. Doel van deze giftige managers: de rest van de groep bijeenbrengen om een ​​collectief gedrag van intimidatie te genereren dat resulteert in de uitsluiting van het doelwit.

Tot aanzetten tot gangsters zijn geënt op volger gangstersdie vaak handelen uit angst voor repercussies en onder groepsdruk.
Individueel hebben deze laatsten doorgaans geen objectieve redenen om een ​​van hun collega’s aan te vallen.

Hoe manifesteert mobbing zich in het bedrijf?

Je hebt deze situatie zeker al minstens één keer in je carrière meegemaakt: je komt in een nieuw bedrijf en je wordt DE ongewenste persoon genoemd. Zonder dat u begrijpt waarom, wordt deze medewerker niet uitgenodigd voor vergaderingen, of is hij niet bevoegd om het woord te voeren. Gedenigreerd, bespot, gedevalueerd, wordt deze zondebokmedewerker verantwoordelijk gehouden voor mislukkingen en tekortkomingen. Als nieuwe rekruut raden we je aan om niet met hem te praten als je snel geïntegreerd wilt worden in het bedrijf.

Dit is een typisch geval van pesten die gebaseerd is op verschillende hefbomen: agressie op het werk van de werknemer, agressie naar de persoon zelf en agressie die op verschillende schalen kan plaatsvinden.

Collectieve intimidatie op basis van werk in twijfel trekken

Het uitgangspunt is om de kwaliteit van het werk en de vaardigheden van de medewerker in twijfel te trekken.

Systematisch toezicht, negatieve evaluaties, werkoverbelasting of ongepaste opdrachten met betrekking tot de vaardigheden van de persoon, het onthouden van informatie en geblokkeerde loopbaanontwikkeling brengen de werknemer in een vicieuze cirkel. Twijfel en verlies van vertrouwen zijn vaak de gevolgen van pesterijen op het werk van de werknemer.

De aanstichters dringen aan op prestatieproblemen, terwijl het slachtoffer, dat alle vertrouwen heeft verloren, zichzelf niet meer kan verdedigen.

Wanneer mobbing de persoon aanvalt

Beschuldigingen, spot, vernederingen, insinuaties en uitsluiting van communicatie binnen de groep zijn de belangrijkste drijfveren van mobbing wanneer het de persoon zelf aanvalt.

Aangetast door zijn integriteit en zijn zelfrespect, ervaart het slachtoffer een malaise die zich kan uiten in slaapproblemen, angst, depressieve of zelfs zelfmoordneigingen.

Mobbing: intimidatie op verschillende schalen

Op initiatief van een klein aantal mensen vindt pesten plaats wanneer de praktijk van intimidatie zich uitbreidt tot de groep. De eerste is de werkgroep van het slachtoffer. Maar heel vaak breidt het pesten-fenomeen zich uit tot de hele organisatie als het niet wordt gestopt. Human resources en het management van het bedrijf kunnen in een bepaald stadium deelnemen aan deze intimidatie. Dit krijgt met name gestalte via informele bijeenkomsten of officiële uitnodigingen aan de doelgroep. Dit wordt gepresenteerd als de bron van het probleem en wordt daarom: persona non grata binnen het bedrijf.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

Mobbing leidt tot uitsluiting. Mobbing manifesteert zich als een psychologische meedogenloosheid van de hele organisatie op een medewerker. Wanneer mobbing niet langer een werkgroep betreft maar de hele organisatie, is het bedrijf voluit ontkenning van de realiteit van de agressie en de mate van geweld. Wat het slachtoffer betreft, hij verkeert over het algemeen in psychische nood, niet in staat om te handelen of zichzelf te verdedigen.

Als er niets is gedaan om het proces te stoppen, bereiken de aanstichters over het algemeen hun doel: de persoon wordt uitgesloten van het bedrijf, hetzij omdat hij wordt ontslagen, hetzij omdat hij ontslag neemt. Het is daarom essentieel om mobbing tegen te gaan.