Manager: hoe manage je een burn-out in zijn team?

Vooruitgang op het werk

“Een burn-out moet je van binnenuit verbranden”, illustreert Laurent Karila, psychiater en vicevoorzitter van de vereniging SOS Verslaving*. De patiënt komt in een helse spiraal terecht waarin zijn werk hem langzaam verteert. Het wordt gekenmerkt door een gevoel van intense vermoeidheid, controleverlies bij de werknemer en zijn onvermogen om op het werk concrete resultaten te bereiken.

Lees ook >> Disconnectie: de voordelen voor het werk van leidinggevenden

Preventie: de eerste tool van de manager om burn-out te beheersen

Geconfronteerd met een lijdende werknemer blijven we vaak machteloos. Leidinggevenden hebben echter een rol te spelen bij het voorkomen van psychosociale risico’s in hun team, met name bij burn-out of het beroepsuitputtingssyndroom.

Om burn-out te voorkomen zijn arboprofessionals het er unaniem over eens: het eerste wat je moet doen is:een werkomgeving creëren die de ontwikkeling ervan verhindert;. “Bepaalde managementstijlen leiden eerder tot burn-out”, zegt Lorraine Scherer, arbomarktmanager bij opleidingsorganisatie Comundi.

Helaas is training in het voorkomen van burn-out nog zeldzaam en voorlopig voorbehouden aan arbeidsgeneeskundigen. Een situatie die Stéphanie Mannechez, arbeidspsycholoog betreurt: “er is een reëel gebrek aan opleiding bij managers in het voorkomen van sociale risico’s”. Een mening gedeeld door Laurent Karila.

In afwachting van de ontwikkeling van het aanbod, zijn er nog dingen te doen. “Het is aan iedereen om een ​​persoonlijke benadering te hebben om een ​​stap terug te doen uit hun managementpraktijk”, meent Sabine Bataille, auteur van “Wederopbouw na een burn-out” * Laurent Karila is ook de auteur met Annabel Benhaiem van het boek “Verslaafde”. ! (Flammarion, 2013)