Leidinggevenden met een beperking, waar staan ​​we in 2023?

Nieuws

Zij zijn getuige

  • Christophe Roth, voorzitter van Agefiph (de vereniging voor fondsbeheer voor de professionele integratie van gehandicapten. Deze werd in 1987 opgericht om de werkgelegenheid voor gehandicapten in bedrijven te ontwikkelen), tevens nationaal secretaris Toegankelijkheid en gelijke kansen van de CFE-CGC
  • Donatienne Guingamp, HR-directeur van Columbus Consulting

Er waren 600 aanvragen voor 250 beschikbare plaatsen op de conferentie “handicap: is volledige werkgelegenheid mogelijk? “, georganiseerd door de CFE-CGC op 23 november 2023. Geconfronteerd met zoveel enthousiasme besloot de uitvoerende vakbond het evenement live uit te zenden op haar YouTube-kanaal.

Hoeveel leidinggevenden met een beperking in 2023?

De tewerkstelling van leidinggevenden met een handicap in bedrijven staat “stil” volgens de verklaringen van Christoffel Rothde voorzitter van Agefiph, tevens nationaal secretaris Toegankelijkheid en gelijke kansen van de CFE-CGC.

De belangrijkste cijfers om te onthouden:

  • Een beetje minder 110.000 leidinggevenden met een beperking zijn nu werkzaam.
  • Deze leidinggevenden vertegenwoordigen 10% van alle mensen met een beperking (PH) met een baan (1,1 miljoen).
  • DE werkgelegenheidsgraad van de PH in bedrijven die onderworpen zijn aan de arbeidsplicht bedraagt ​​3,5% vergeleken met 6% die wettelijk verwacht wordt (+0,1% in één jaar in het ZKO/KMO, -0,1% in grote groepen). Rekening houdend met de hervorming van 2018, inclusief een verhoging van de berekening voor de tewerkstelling van gehandicapte senioren, stijgt deze arbeidsparticipatie van PWD tot 4,5%.
  • Maar tegen het einde van zijn mandaat als president van Agefiph in 2024 streeft Christophe Roth naar een werkgelegenheidsgraad (met de berekeningsformule van vóór 2018) van 4%, of tussen 150.000 en 200.000 extra aanwervingen.
  • DE werkloosheidspercentage PH ging van 19% naar 12%. “Ik geloof in volledige werkgelegenheid voor mensen met een handicap in 2027”, verzekert Christophe Roth.

Alleen al op onze vacaturebank hebben we momenteel 200.000 openstaande vacatures, terwijl werkgevers ons vertellen over een tekort aan talent in beroepen met een tekort. Vooral op digitaal gebied.

Christophe Roth, voorzitter van Agefiph

Waarom zijn er minder gehandicapte leidinggevenden in dienst dan bij andere CSP’s?

1/ Opleidings- en informatietekort

“We gaan geen donkere bril opzetten om de waarheid te vertellen. Er is duidelijk sprake van een opleidingstekort onder mensen met een handicap, vooral wat betreft hun toegang tot hoger onderwijs. En dan zien we ook slechte informatie over compensatie-instrumenten voor mensen met een handicap,” betoogt Christophe Roth, tevens confederaal secretaris belast met gelijke kansen, toegankelijkheid en huisvesting binnen de CFE-CGC (vakbond die de leidinggevenden vertegenwoordigt).

Discriminatie door bepaalde werkgevers

Het lage aantal leidinggevenden in functie kan ook worden verklaard door de discriminatie waarvan zij nog steeds het slachtoffer zijn. Het is ook een numerieke realiteit: “Tegenwoordig vertegenwoordigt discriminatie op grond van een handicap 20% van de verwijzingen naar de Defender of Rights. Het eerste onderwerp van verwijzing! “, betreurt Christophe Roth, helder over de situatie.

Schadelijke voorstellingen

DE stereotypen over handicaps uiteraard ook die hard. “Door een gebrek aan training denken sommige leiders en managers nog steeds dat psychologische, cognitieve of mentale handicaps gevaarlijk kunnen zijn voor een collectief. Dat deze mensen met een handicap hun doelen niet zullen kunnen bereiken…’illustreert hij, enigszins geïrriteerd door dit soort gedrag.

Leidinggevenden zijn huiverig om hun arbeidsongeschiktheid aan hun werkgever te melden

Erkenning als gehandicapte werknemer (RQTH) is niet populair bij leidinggevenden met een handicap. Officieel omdat ze niet echt bekend zijn met dit administratieve proces, dat behoorlijk lang en vervelend is. Maar in werkelijkheid zwijgen ze liever over hun handicap, uit angst om in de kast te worden gezet, ongeschikt verklaard, uit interne promoties en interessante posities te worden gezet…

“Deze discriminatie is een realiteit. Hun stilzwijgen kan hen echter in een kwetsbare situatie op hun werk plaatsen, omdat vermoeidheid en overcompensatie voor hun handicap, maar zonder de juiste middelen, uiteindelijk kunnen wegen op het bereiken van hun individuele doelstellingen.merkt Christophe Roth op.

Donatienne Guingamp

Donatienne Guingamp, HR-directeur van Colombus Consulting, herkent dit “deze angst voor stigmatisering door gehandicapte werknemers”. Met een PH-werkgelegenheidsgraad van minder dan 1% is het adviesbureau duidelijk niet op de hoogte van dit onderwerp. Deze werkgever is echter van plan dit te verhelpen door training en het vergroten van het bewustzijn van een echte inclusieve cultuur. Maar niet alleen.

“We gaan onze betrokken en bereidwillige medewerkers aanmoedigen om een ​​RQTH-aanpak te volgen. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het tijdelijk kan zijn en dat het mogelijk is bij ziektes als kanker, diabetes, depressie etc. Een van onze gehandicapte medewerkers die zich al bij RQTH heeft aangemeld, heeft zich vrijwillig aangemeld als referent RQTH. En zo andere medewerkers ondersteunen in hun RQTH-dossier. Omdat hij er al is geweest, weet hij waar hij het over heeft.” legt de HR-afdeling uit.

De president van Colombus Consulting, Elsa Cuisinier, getroffen door gehoorverlies, zegt ook dat ze klaar is om RQTH aan te vragen. Bewijs door voorbeeld!