De vergoeding die bedrijven moeten betalen voor het te laat invoeren van de loonlijst

Nieuws

Werknemers wachten meestal vol verwachting tot de loonlijst arriveert. De moeilijkheden om het einde van de maand te halen, vooral nu met inflatie, dwingen ons om zo nu en dan de lopende rekening te controleren om te zien of de storting uiteindelijk is gedaan. Maar wat ze moeten weten is dat Het bedrijf is verplicht het salaris tijdig te betalen.. U kunt niet uitstellen en als u dat toch doet, moet u een schadevergoeding betalen.

De verrekening en uitbetaling van salaris zijn geregeld in artikel 29 van het Arbeidersstatuut, waarin duidelijk wordt vastgelegd dat de uitbetaling van salaris “Het gebeurt stipt en gedocumenteerd op de afgesproken datum en plaats of conform gebruik en gebruiken”. Dat wil zeggen dat als de datum bijvoorbeeld op de 1e van elke maand wordt ingevoerd, deze datum altijd moet worden gerespecteerd, op dezelfde manier waarop de loonsom aan elke werknemer moet worden verstrekt. De ingangsdatum wordt doorgaans vastgelegd in de cao of wordt binnen het bedrijf volgens de gewoonte gehanteerd.

Maar daarnaast voegt zij eraan toe dat de periode waarin de betaling van periodieke en reguliere beloningen plaatsvindt mag niet langer zijn dan één maand. Dat wil zeggen dat ze er niet meer dan een maand over kunnen doen om het salaris te betalen. Maar wat gebeurt er als deze verplichtingen niet worden nagekomen en er vertraging ontstaat in de uitbetaling van het salaris? Het Arbeidersstatuut voorziet in rente wegens te late betaling.

Hoeveel moet het bedrijf u betalen als u uw salaris te laat betaalt?

Het Arbeidersstatuut bepaalt dat De rente wegens te late betaling van het salaris bedraagt ​​10% van het verschuldigde bedrag. Wat betreft de vraag of het een vast of jaarlijks percentage betreft, begrijpt de meerderheid van de jurisprudentie dat dit jaarlijks moet worden berekend. Nu, zoals ze uitleggen in ‘Labour Issues’, wordt dit “extra” doorgaans alleen betaald als het door middel van een straf wordt opgelegd. Dat wil zeggen nadat de werknemer een week lang een klacht heeft ingediend bij de Sociale Rechtbank.

Bovendien dient de werknemer hier in de klacht en op het bemiddelingsformulier uitdrukkelijk om te verzoeken. Met andere woorden: deze betaling van 10% gebeurt niet automatisch, maar moet wel gebeuren een gerechtelijke procedure doorlopen. Als u besluit een claim in te dienen, heeft u één jaar de tijd om onbetaalde salarissen te claimen. In dit verband moet worden opgemerkt dat er in de regel sprake is van een vertraging bij de loonbetaling wanneer er meer dan drie werkdagen zijn verstreken sinds de betaling van het salaris.

Indien de niet-betaling van het salaris zou worden voortgezet, zou er sprake zijn van a ernstige administratieve overtreding, wat een boete zou opleveren van tussen de 6.251 en 25.000 euro. Bovendien zou het de oorzaak kunnen zijn opschorting van het contract door de werknemer, de arbeidsrelatie kunnen verbreken en het recht hebben om werkloosheid te innen. Je zou zelfs de dezelfde vergoeding bij onrechtmatig ontslagzoals bepaald door het Hooggerechtshof.