Kanban: definitie en implementatie

Vooruitgang op het werk

De Kanban-methode: wat is het?

Produce on demand: het basisprincipe van de Kanban-methode

Zoveel mogelijk produceren, voorraden hebben en het product opsturen naar de klant die het bestelt: het is voorbij met Kanban. Deze methodologie voorziet in een productiesysteem dat gebaseerd is op vraag in plaats van aanbod. De klant bestelt, de leverancier produceert om aan zijn vraag te voldoen.

Wat zijn de voordelen ?

  • Voorkom overproductie en dus onverkochte voorraad.
  • Beperk de opslagkosten.
  • In staat zijn om processen in de loop van de tijd te verbeteren.
  • Snel een defect aan een product kunnen verhelpen of een probleem in de productielijn kunnen oplossen.

Aan de andere kant is deze methode niet geschikt in sectoren waar de bestellingen sterk variëren (sterke seizoensgebondenheid bijvoorbeeld) omdat er geen voorraad beschikbaar is om direct op de vraag te reageren.

Goed om te weten : de Kanban-methode komt voort uit de Lean-methode, die tot doel heeft verspilling te elimineren, vertragingen te verminderen en de kwaliteit te verbeteren.

De Kanban-methode ten dienste van taakvoortgangsbeheer

Tegenwoordig wordt de Kanban-methode in bedrijven gebruikt om taken tussen teamleden beter te kunnen beheren. Het maakt zowel een meer Agile organisatie als verantwoording van het werk mogelijk. De Agile-methode kan vele vormen aannemen, waaronder de twee meest voorkomende, Scrum en Kanban.

Lees ook >> Ik durf het niet te vragen maar… wat is JIRA?

Kanban-methode: hoe werkt het?

Alle handelingen zijn gebaseerd op tags, die bedoeld zijn om de productie en samenwerking tussen teams te optimaliseren. Een label (Kanban, in het Japans) wordt aangemaakt wanneer een bestelling wordt geplaatst. Het geeft een uit te voeren taak aan (bijvoorbeeld een te ontwikkelen functionaliteit op een backoffice). Taken worden in een tabel verdeeld op basis van hun status en kunnen van de ene kolom naar de andere gaan naarmate het proces vordert: bijvoorbeeld in studie, te doen, in uitvoering, gedaan. Zo weet elk lid van het team wat hij moet doen en waar het werk van de anderen is. Naast een betere communicatie maakt deze op post-it gebaseerde techniek het mogelijk om de gehele productieketen en de voortgang van taken helder in beeld te brengen, waardoor blokkades en calamiteiten eenvoudig worden gesignaleerd.

Lees ook >> 10 essentiële tools om uw efficiëntie op het werk te vergroten

Het Kanban-verschil: werk in uitvoering beperken

Waarin verschilt de Kanban-methode van andere agile methoden, zoals Scrum? Voornamelijk door de lopende taken te beperken. De basisbevinding: te veel dingen tegelijk doen leidt tot efficiëntieverlies en de missies kunnen langer duren of slecht worden volbracht. Voor elke kolom van de tabel moet een minimum en maximum aantal taken worden bepaald: minimaal zodat niemand ooit inactief is en maximaal om verstrooiing te voorkomen. Wanneer het maximale aantal is bereikt, moet er minimaal één taak zijn voltooid voordat een andere kan worden toegevoegd.

Lees ook >> Ik durf het niet te vragen maar… wat is Slack?