Interne mobiliteit: heb je alle wegen verkend?

Vooruitgang op het werk

Verticale promotie, ja, maar niet alleen…

Zijn de Fransen in beweging? Niet allemaal natuurlijk, maar wel veel. Volgens het laatste MobiCadres-onderzoek van Deloitte zou een werknemer gemiddeld 4,1 jaar in een functie doorbrengen voordat hij verhuist. Maar als 22% van de ondervraagde leidinggevenden vorig jaar van baan was veranderd, was 51% erin geslaagd om te evolueren zonder hun bedrijf te verlaten. “De meeste kaderleden zien mobiliteit vooral als een verticale promotie, dat wil zeggen opstappen en manager worden”, analyseert Chrystèle Stawinski, coach bij Transform’Active. Onder de klassieke situaties leert een werknemer dat zijn n+1 gepromoveerd is of op het punt staat te vertrekken en streeft hij ernaar zijn plaats in te nemen. Maar zelfs als deze mogelijkheid voor de hand lijkt te liggen, nodigt deze consultant geïnteresseerden uit om mee te doen hun kansen vergroten door hun horizon een beetje te verbreden binnen het bedrijf. “Als een werknemer wil verhuizen, is het ideaal om de grond voor te bereiden met zijn n+1. Na een tijdje is het normaal om te willen evolueren. Maar ook om te weten waar te zoeken…”

De voordelen van een geografische verhuizing

Omdat niet alle vormen van mobiliteit op dezelfde manier worden ervaren. Cijfers zijn, net als werknemers, koppig. Volgens een recent onderzoek van Ifop had 23% van de ondervraagde werknemers in de laatste vijf jaar van hun loopbaan te maken gehad met geografische mobiliteit. Voor 55% van de ondervraagden werd dit vooruitzicht echter aanvankelijk ervaren als een beperking, meer dan als een kans. “Net als veel andere bedrijven ondervinden we in het veld een zekere weerstand tegen verandering”, getuigt Arnaud Franquinet, directeur human capital development bij Grant Thornton. De Franse cultuur is minder mobiel dan andere. Reden te meer volgens deze recruiter op het gebied van auditing en consulting om je daarin te verdiepen. “Iemand die geografisch mobiel zal zijn, toont intellectuele mobiliteit. En het is zeer de moeite waard, vooral in Frankrijk. “Toch moet de logistiek volgen. “De meeste obstakels zijn materieel”, merkt Émilie Trappler op. Als manager van de HR-consultancytak bij Hays constateert deze specialist toch interessante initiatieven van werkgevers. “Tussen de trends zien we, naast hulp bij verhuizing, bijvoorbeeld voorstellen voor herindeling van de echtgenoot. »

Veranderen van baan dankzij cross-functionele mobiliteit

Maar wie zei dat je je hele leven hetzelfde werk moest doen? Niet Patrick Benammar. Als opleidingsdirecteur van de Valeo-groep heeft hij gezien dat men binnen dezelfde groep meerdere beroepslevens kan hebben. En in een groep die er prat op gaat tweederde van de vacatures intern in te vullen, is mobiliteit niet alleen verticaal. “Als een werknemer zich bijvoorbeeld aansluit bij een productiesite of een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, krijgt hij dankzij onze speciale jobsite toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden binnen de groep. Zo bereiken veel medewerkers met technische opleidingen verantwoordelijke posities in onze project-, inkoop-, marketing- of verkoopteams. Ook is het mogelijk dat een financial controller doorgroeit naar een functie van projectmanager, of op termijn zelfs de verantwoordelijkheid neemt voor een bedrijfsterrein. »

Vertrekken… zonder het bedrijf volledig te verlaten

Tot slot blijft het idee bestaan ​​om je professionele leven opnieuw uit te vinden… met de hulp van je werkgever. “Vandaag sluit je je niet meer aan bij een groot bedrijf met de gedachte om daar je hele carrière door te brengen”, zegt Pierre Dubar, voorzitter van Diese, de vereniging voor de ontwikkeling van initiatief onder de werknemers van het bedrijf. Hij is ook verantwoordelijk voor ondernemerschap bij Schneider Electric en beschrijft een win-winsysteem voor iedereen. “Bij Schneider ondersteunen we al twintig jaar tot wel 100 projecten per jaar. Voordeel voor de werkgever: om bepaalde vertrekken te vergemakkelijken, maar ook om een ​​band te behouden met werknemers die willen verhuizen. “Toen ik 50 was, vond ik dat het tijd was voor een persoonlijk professioneel project”, bevestigt Xavier Robineau Bourgneuf, die 15 jaar bij Schneider heeft gewerkt. “Mijn werkgever begeleidde me bij al mijn stappen. Hij heeft mij met name geadviseerd door het inzicht van een registeraccountant en een advocaat. “Hij verliet zijn voormalige werkgever dus zonder spijt en vooral zonder de banden te verbreken: de groep is een van zijn belangrijkste leveranciers geworden…