Industrie en techniek: salarisschalen 2015

Loon

De trend van 2015 is een voortzetting van de afgelopen jaren, waarschuwt het wervingsbureau Hays in zijn beloningsenquête 2015, exclusief onthuld door op 9 januari. De werving stagneert of neemt zelfs af door een uitblijvend economisch herstel. Het meest bloeiende gebied blijft dat van productiekapitaalgoederen. De agrofoodsector groeit het sterkst en is het tweede rekruteringsgebied geworden. Plastic, rubber en elektronische producten volgen. En het meest modieuze beroep is dat van specialist in productiemanagement. Over het algemeen vertegenwoordigt de productie een op de twee aanwervingen.

Cross-functionele functies, beter betaald

Als er maar weinig verschillen zijn tussen de verschillende functies, worden de functieoverschrijdende functies, bijvoorbeeld in projecten, het best betaald. Het bedrijfsbeleid heeft de neiging om variabele elementen die verband houden met individuele prestaties te veralgemenen, waarbij bonussen worden beschouwd als een bron van motivatie.

Bron : Onderzoek naar vergoedingen uit 2015, Hays.

NB: De hierboven weergegeven vergoeding heeft betrekking op Ile-de-France. Die beoefend in andere regio’s kunnen tot 15% lager zijn.

Methodologie : 5e editie van dit landelijke beloningsonderzoek, uitgevoerd onder een panel van 2.100 kandidaten en opdrachtgevers. De salarissen worden uitgedrukt in bruto jaarlijkse kilo-euro’s, voor Ile-de-France en houden geen rekening met variabele elementen en voordelen in natura.

Bekijk de volledige enquête (deel 1 en deel 2).