Individualisering van salarissen: definitie en werking

Loon

Wat is de individualisering van salarissen?

De individualisering van de salarissen is een hefboom voor motivatie en individuele prestaties die ook inwerkt op de algemene prestaties van het bedrijf. Een teken van herkenning op het werk, het bestaat uit: de werknemer belonen volgens zijn bijdrage aan de resultaten van het bedrijfbijvoorbeeld door een verhoging van het vaste deel van zijn bezoldiging of door hem een ​​variabel deel aan te bieden afhankelijk van vooraf bepaalde criteria. De manager kan ook een uitzonderlijke bonus toekennen aan een lid van zijn team dat gedurende een bepaalde periode bijzonder goed heeft gewerkt. Het is een manier om de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers te bevorderen door hun inspanningen te belonen. Dit is een vergoeding à la carte die beantwoordt aan de verwachtingen van de medewerkers op het vlak van professionele erkenning.

Dit loonbeleid, dat in de jaren zeventig verscheen, werd snel wijdverbreid, met commerciële bevolkingsgroepen als het geprefereerde doelwit, aangezien hun bijdragen gemakkelijk kwantificeerbaar zijn en de aanpassing van hun beloning gemakkelijk te implementeren is. Tegenwoordig kunnen alle posities in het bedrijf worden beïnvloed.

Hoe zit het met het principe “Gelijk werk, gelijk loon”? Artikel L3221-4 van de arbeidswet voorziet in dat “Wordt geacht van gelijke waarde te zijn, werk waarvoor werknemers een vergelijkbare reeks professionele kennis moeten hebben die wordt erkend door een titel, diploma of beroepspraktijk, van vaardigheden die voortvloeien uit opgedane ervaring, van verantwoordelijkheden en van fysiek of nerveus ». Wel kan de werkgever loonindividualisering instellen, mits de verschillen gerechtvaardigd zijn en de argumenten kunnen worden gevarieerd. Dit kan een verschil zijn in de kwaliteit van het werk, de verantwoordelijkheden, het professionele gedrag of zelfs de ervaring.

Hoe werkt de individualisering van salarissen?

Om de lonen op een eerlijke en billijke manier te kunnen individualiseren, moet de werkgever een evaluatie van zijn werknemers opzetten via kwalitatieve criteria (klanttevredenheid, interpersoonlijke vaardigheden, enz.) of kwantitatief (verkoopdoelstellingen, aantal gemaakte afspraken of aantal bezoekers aan een website bijvoorbeeld) die het mogelijk maken de individuele bijdrage te onderscheiden van de collectieve inspanningen.

Dit evaluatiebeleid moet in principe voor iedereen duidelijk worden weergegeven en begrepen, zodat iedereen kan profiteren van de verhogingen die zijn voorzien bij uitzonderlijke prestaties. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met uw lijnmanager, management of personeelszaken.

Ons advies : bedrijven die een beleid van individualisering van de beloning voeren, zijn vaak attent op hun werknemers. Aarzel niet om, naar aanleiding van uw jaargesprek, of buiten elk jaargesprek, naar aanleiding van een promotie of na herhaalde successen, een verhoging van uw salaris te vragen.

De grenzen van loonindividualisering

Als de praktijk van het individualiseren van salarissen de verdienste heeft om werknemers aan te moedigen zichzelf te overtreffen, is de keerzijde van de medaille dat het ook kan leiden tot een vorm van ongezonde en contraproductieve concurrentie tussen de verschillende werknemers, die hun goede verstandhouding kan verzwakken, zelfs kan leiden tot een gevoel van jaloezie.

Om deze drift te voorkomen, moeten managers ervoor zorgen dat ze stroomopwaarts de methoden voor het evalueren van vaardigheden en resultaten verduidelijken. Dit laatste moet bij iedereen bekend zijn en de steun van het grootste aantal krijgen om de substantiële vergoeding te accepteren. Alleen de ondoorzichtigheid van een methode roept twijfels op over de eerlijkheid ervan.

Onder slecht toezicht kan deze zoektocht naar de tot het uiterste doorgevoerde individualisering van de lonen zelfs leiden tot een wijziging of verlies van de bedrijfswaarden. Het risico is dat een deel van de werknemers, degenen die kies het bedrijf op basis van zijn morele waarden , herkennen zich niet meer in deze werkwijze en nemen ontslag. Duidelijkheid en naleving zijn dan ook de sleutelwoorden voor een succesvolle loonindividualisering.

Goed om te weten : uw werkgever betaalt uw salaris te laat, welk verhaal heeft u? Ons artikel beantwoordt al uw vragen en informeert u.