Hoeveel verdient een basisschoolleraar in Galicië?

Nieuws

Leraren vallen onder de A2-groep van ambtenaren, maar dat betekent niet dat hun salarissen gelijk zijn. In feite verschillen ze niet alleen van andere overheidsfunctionarissen, maar dat zijn ze ook grote verschillen tussen de verschillende autonome gemeenschappenook als u hetzelfde beroep uitoefent.

Hij Het gemiddelde salaris van een basisschoolleraar in Galicië bedraagt ​​2.467,16 euro per maand, rekening houdend met de laatste salarissen die in 2024 zijn gepubliceerd door de Xunta de Galicia (deze worden ook gepubliceerd door de Galicische Inter-Union Confederatie). Dit salaris is het resultaat van het optellen van het basissalaris van 1.124,85 euro per maand (niveau 21) en de volgende toeslagen:

 • Bestemmingstoeslag: 555,25 euro per maand
 • Specifieke toeslag: 730,77 euro per maand
 • Tutorials en andere onderwijsfuncties: 56,29 euro per maand

Het is echter niet het eindsalaris voeg de termijnen van drie jaar, de termijnen van zes jaar, de twee jaarlijkse buitengewone betalingen en andere aanvullingen toe afhankelijk van de verantwoordelijkheden en het type centrum waar deze leraren werken.

Triennia en sexennia

De drieënnia Ze worden elke drie jaar anciënniteit toegekend en zijn cumulatief 40,83 euro per maand voor elke die wordt verkregen. De termijnen van zes jaar Ze werken op dezelfde manier, maar worden elke zes jaar verkregen en hun bedrag varieert:

 • Eerste termijn van zes jaar: 76,40 euro per maand
 • Tweede termijn van zes jaar: 98,23 euro per maand
 • Derde termijn van zes jaar: 130,96 euro per maand
 • Vierde termijn van zes jaar: 185,54 euro per maand
 • Vijfde termijn van zes jaar: 54,55 euro per maand

Buitengewone betalingen

De buitengewone betalingen, die tweemaal per jaar worden ontvangen, bestaan ​​uit het verlaagde salaris (820,37 euro), een deel van de perioden van drie jaar (elk 29,77 euro) en de bestemming, specifieke en volledige begeleidingscomplementen. Elke extra is dus gelijk aan 2.162,28 euro per maand plus periodes van drie jaar. In het geval dat er een toeslag in rekening wordt gebracht voor een toeslag, wordt deze ook volledig toegevoegd.

Toeslag voor extra kosten

Op dezelfde manier wordt er bij het bekleden van een extra functie in het centrum een ​​toeslag ontvangen ter compensatie van de verworven verantwoordelijkheid.

Adres

 • Centra A: 630,30 euro per maand
 • Centra B: 572,45 euro per maand
 • Centra C: 419,82 euro per maand
 • D Centra: 315,62 euro per maand

Hoofd studie en secretariaat

 • Centra A: 232,36 euro per maand
 • Centra B: 219,54 euro per maand
 • Centra C: 213,14 euro per maand
 • D Centra: 161,91 euro per maand

Afdelingshoofd begeleiding

 • 77,83 euro per maand (type centrum is niet gespecificeerd)