Hoe komt de bedrijfswagen op de loonstrook?

Vooruitgang op het werk

Bedrijfswagen: de berekeningsmethoden om er rekening mee te houden

Het voordeel van alle aard dat wordt gevormd door de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen kan zijn: berekend op basis van een schatting van de werkelijke kosten en pro rata voor de privé afgelegde afstanden. Er wordt dan gekeken naar de afschrijving van de bedrijfswagen, de verzekering, onderhoudskosten en eventueel brandstof. De berekening van het voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen kan ookuitoefenen tegen een vaste prijs : 9% van de aanschafprijs of 30% van de jaarlijkse huurprijs als u uw eigen brandstof betaalt.

De auto van de zaak op de loonstrook

Als je op je loonstrook kijkt, zie je dat het voordeel van alle aard bedrijfswagen staat vermeld. Het verschijnt in loonlijstposten, meestal na ziektekosten, pensioenen, gezinslasten, werkloosheidsverzekeringen en andere bijdragen. De maandelijkse beoordeling van deze uitkering is negatief in de basiskolom aangezien het een bijkomende bezoldiging is die betaald wordt door de werkgever en onderworpen zal zijn aan de betaling van sociale zekerheidsbijdragen en werkgeverslasten.

Het bedrijfswagenvoordeel op de loonstrook komt een tweede keer voor in de kolom af te trekken voor een gelijkwaardig bedrag. Concreet wordt het nettoloon berekend uit het brutoloon waarvan het bedrag aan bijdragen en diverse bijdragen, maar ook dit voordeel van alle aard, wordt afgetrokken. Dan blijft het om deze toeslag fiscaal aan te geven.

Qua bedrijfswagen en belastingen moet u weten dat vanaf het moment dat u fiscaal verbonden bent aan het statuut van werknemer, de bedrijfswagen moet worden aangegeven als een voordeel van alle aard.