BSPCE: definitie, voorwaarden en belastingen

Loon

Definitie en werking van BSPCE’s

Company Creator Share Subscription Warrants (BSPCE) worden gratis toegekend aan werknemers van een bedrijf. Hun bezit maakt het mogelijk inschrijven op aandelen aan het einde van een bepaalde periode en tegen een vooraf vastgestelde prijs. Heel simpel gezegd, het is een soort voucher.

Het is de Buitengewone Algemene Vergadering (AGE) van aandeelhouders die de implementatie van BSPCE’s mandateert aan het leidinggevend orgaan van de vennootschap na de voorwaarden te hebben vastgelegd in een Regelgeving BSPCE-plan. Deze laatste kunnen met name informatie bevatten over het volume van BSPCE, het aantal ontvangers, de vaste prijs, de toegangsvoorwaarden, de uitoefenings- of vestingkalender, of de gevolgen bij vertrek van de werknemer.

De werking van de BSPCE wordt uitgevoerd in 3 fasen:

1. Prijs één of meerdere voucher(s) aan een werknemer van het bedrijf.

2. Oefening een of meer warrants: verwerving van een of meer aandelen tegen een prijs die op immateriële wijze wordt vastgelegd bij de toekenning.

3. Uitverkoop aandelen: rekening houdend met de reële waarde van het aandeel op de dag van de verkoop.

Noteren : warrants voor vennootschapsaandelen worden geregeld door artikel 163 bis G van het Algemeen Belastingwetboek. Hun regime veranderde twee keer in 2019, met de Pacte-wet en de financiële wet voor 2020.

Goed om te weten : BSPCE’s worden ook wel aandelenopties genoemd.

Waarom bieden sommige bedrijven BSPCE aan hun werknemers aan?

BSPCE’s profiteren zowel van de bedrijven die ze kunnen aanbieden, maar ook van de werknemers die ze kunnen ontvangen.

Voordelen voor medewerkers van het bedrijf

Voor de werknemers van een bedrijf heeft het ontvangen van Company Creator Share Subscription Warrants verschillende belangrijke voordelen.

Ze laten toe financieel begunstigen de begunstigden van deze vouchers dankzij een voordelig aankoop-/wederverkoopmechanisme:

  • Aankoop van een aandeel tegen een prijs die is vastgesteld op de dag dat de voucher wordt toegekend, vaak lager dan de werkelijke marktwaarde.
  • Doorverkoop van het verworven aandeel tegen reële waarde.
  • intuïtieve personages.

    In geval van overlijden van de begunstigde kunnen de erfgenamen de warrants uitoefenen binnen de 6 maanden na het overlijden (CGI, art. 163 bis G, II bis 2°).

    Noteren : de warrants zijn geen overdraagbare effecten. Ze kunnen dus niet worden opgenomen in een aandelenspaarplan (PEA) of een spaarplan voor werknemers.