Hoe de sunk cost fallacy het potentieel beperkt en hoe deze te overwinnen

Vooruitgang op het werk

De term “sunk cost fallacy” klinkt misschien niet bekend, maar je bent er waarschijnlijk wel eens slachtoffer van geworden. Misschien ben je doorgegaan met het kijken van een film die je niet leuk vond, alleen omdat je al een kaartje had gekocht. Of misschien heb je een boek uitgelezen dat je liever halverwege had gestopt, omdat je er al tijd in had gestoken.

Hoewel deze voorbeelden kleine beslissingen zijn, kan de sunk cost fallacy alle aspecten van het leven beïnvloeden. Het kan uw werk, relaties en belangrijke levensbeslissingen beïnvloeden. Wanneer het doorsijpelt in uw persoonlijke besluitvormingsproces, kan het een beperkende kracht worden om uw volledige potentieel te bereiken.

Inzicht in de sunk cost fallacy en hoe deze werkt, is essentieel om betere beslissingen te kunnen nemen.

De psychologie van het sunk cost effect (ook wel de Concorde fallacy genoemd) werd voor het eerst in 1980 geïntroduceerd door economieprofessor Richard ThalerHij onderzocht psychologische factoren die konden helpen verklaren waarom consumenten soms op een manier handelen die niet in overeenstemming is met economische theorieHij sprak over hoe consumenten hadden moeite om de gezonken kosten te negerenwaarmee geld werd bedoeld dat was uitgegeven en niet kon worden teruggevorderd.

Later onderzoek door psychologen Hal R. Arkes en Catherine Blumer breidden Thalers definitie van sunk cost uit tot meer dan alleen geld om eerdere investeringen in tijd en moeite op te nemen.

Thalers onderzoek bouwde voort op bevindingen gepubliceerd door Daniel Kahneman en Amos Tversky een jaar eerder. Hun onderzoek onderzocht een concept genaamd verliesaversie. Dit cognitieve vertekening in de gedragseconomie die erop gericht was te verklaren waarom mensen een grotere neiging hebben om risico's te nemen wanneer ze met potentiële verliezen worden geconfronteerd. Hun paper besprak ook waarom mensen minder bereid zijn om Neem risico's wanneer zij er profijt van konden hebben.

Waar is de sunk cost fallacy van toepassing?

Hoewel de sunk cost fallacy vaak van toepassing is op zakelijke beslissingen, kan het relevant zijn op alle gebieden van het leven. Hoewel het een rationele keuze lijkt om te blijven investeren in iets waar je al zwaar aan hebt gecommitteerd, kan deze drogreden leiden tot irrationele beslissingen. Het kan je oordeelsvermogen aantasten en je beslissingsvermogen.

Er zijn momenten waarop het misschien redelijker is om een ​​idee te laten varen, zelfs als je er geld of tijd in hebt gestoken. Omdat deze middelen niet meer terug te winnen zijn, noemen sommige economen de sunk cost fallacy “het gooien van goed geld naar slecht geld.”

Menselijke irrationaliteit: waarom sunk cost fallacies zo moeilijk te vermijden zijn

De sunk cost fallacy leidt tot een beslissingsmodel die zich richt op de inspanning die je al hebt geleverd in plaats van het behalen van de gewenste resultaten. Dit kan leiden tot cognitieve dissonantiede spanning die je kunt voelen wanneer je te maken krijgt met tegenstrijdige informatie.

Stel bijvoorbeeld dat je ongelukkig bent in een romantische relatie van 10 jaar. Je hebt misschien moeite om de relatie te beëindigen vanwege de hoeveelheid tijd en emotie die je er al in hebt gestoken. Deze gevoelens kunnen voortkomen uit een impliciete vooringenomenheid waarvan u zich niet bewust bent. Het kan moeilijk zijn om te achterhalen waarom u terughoudend bent om verandering te zoeken.

Sunk cost fallacies zijn een uitdaging om te vermijden, omdat u zich er misschien niet van bewust bent dat ze voorkomen. U kunt ook vervallen in overtuigingen die alomtegenwoordig zijn in de hedendaagse cultuur, zoals de volgende:

 • Het geloof dat stoppen voor verliezers is
 • Geloven dat er geen winst is zonder pijn
 • Het geloof dat je zou moeten schuldig voelen over het niet doorzetten van iets nadat je persoonlijke verantwoordelijkheid hebt genomen
 • Het idee dat je waar voor je geld moet krijgen

Echte voorbeelden van de sunk cost fallacy

Wanneer u betrokken raakt bij een mislukkend project of een mislukte relatie, staat u mogelijk niet open voor nieuwe kansen, waardoor uw mogelijkheden worden beperkt. persoonlijke ontwikkeling En carrièregroeiAls u voorbeelden van de sunk cost fallacy herkent, kunt u deze herkennen als u een soortgelijke situatie tegenkomt.

Voorbeelden van de sunk cost fallacy zijn onder meer:

 • Blijven werken, ook al heb je vastzitten voelen en onvervuld
 • Weigeren om uit een falende onderneming te stappen vanwege een grote initiële investering
 • Denken dat je niet van studierichting kunt veranderen omdat je al geld hebt geïnvesteerd in collegegeld
 • Doorgaan met het schrijven van een boek over een onderwerp dat je niet meer interesseert, omdat je er al onderzoek naar hebt gedaan

Persoonlijke verplichtingen, zoals relaties, kunnen ook ten prooi vallen aan dit irrationele denkpatroon. Sunk cost fallacy-relaties zijn vaak langdurig. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om getrouwd te blijven met iemand van wie u bent vervreemd omdat u samen kinderen hebt. U kunt er ook voor kiezen om getrouwd te blijven omdat u dure bezittingen deelt, zoals een op maat gemaakt huis.

Hoe u de misvattingen over verzonken kosten kunt vermijden en zo uw potentieel kunt maximaliseren

Omdat het onbewust kan gebeuren dat je in een sunk cost fallacy vervalt, opzettelijk zijn kan u helpen dit te vermijden. U kunt zelfbewustzijn vergroten door na te denken over je emoties, vooruit te kijken naar de toekomst en de mening van een buitenstaander te horen.

Hier zijn zes stappen die u kunt nemen om uw eigen sunk cost fallacies te voorkomen.

Beoefen consistente zelfreflectie

Om goede, logische beslissingen te nemen, is het nodig zelfreflectie. Beoordeel uw gevoelens en doelen en laat ze uw acties beïnvloeden. Hoe bewuster u bent, hoe waarschijnlijker het is dat u beslissingen neemt met deze factoren in gedachten. Het zelfreflectieproces kan u helpen uw besluitvormingsstijl en hoe u uw opties afweegt.

Probeer jezelf eens af te vragen zelfreflectievragen zoals het volgende:

 • Hoe kan ik Prioriteer mijn taken?
 • Hoe kan ik omgaan met spijt en groei omarmen?
 • Besteed ik elke dag voldoende tijd aan de zorg voor mijn fysieke en mentale gezondheid?
 • Gedraag ik mij verantwoord?
 • Wat zou ik kunnen verliezen als ik blijf waar ik ben?

Begrijp wat je bang maakt

Je kunt in de sunk cost fallacy-mindset terechtkomen omdat je bang bent voor wat er kan gebeuren als je de situatie verlaat. Misschien ben je bang om alleen te zijn, dus je geest zegt je om in een relatie met rode vlaggen. Misschien ben je bang dat je niet genoeg geld zult verdienen door van carrière veranderen naar een baan waar je van houdt.

De doel van angst is om als waarschuwingssysteem te fungeren wanneer je hersenen denken dat je bedreigd wordt. Dat betekent echter niet dat angst altijd logisch is.

Probeer een lijst te maken van de angsten die je hebt over het nemen van een beslissing die misschien moeilijk is, maar uiteindelijk gunstig kan zijn. Ga dan terug en vraag jezelf af of elke angst rationeel is. Denk na over hoe je de angst kunt vermijden of je eraan kunt aanpassen. Je perspectief veranderen kan u helpen uw gewoonten te verbeteren en betere beslissingen nemen.

Evalueer beslissingen op basis van toekomstige waarde

Het is gemakkelijk om in het heden verstrikt te raken in emoties. Probeer je huidige gevoelens te omzeilen door je te richten op welke beslissing je later het meeste waarde zal opleveren. Stel jezelf vragen als de volgende:

 • Hoe zou mijn leven er over drie maanden uitzien als ik deze beslissing zou nemen? En over vijf jaar?
 • Zal de beslissing die ik neem, invloed hebben op andere mensen? En zo ja, op welke manier?
 • Welk advies zou mijn toekomstige zelf mij geven?
 • Waar zou ik spijt van kunnen krijgen?
 • Wat zijn de gevolgen van mijn beslissing op de lange termijn?
 • Heeft deze beslissing invloed op de manier waarop mensen mij in de toekomst zien?

Maken een lijst met voor- en nadelen voor toekomstige beslissingen kan u helpen ontdekken welke keuze het meest waardevol is voor uw leven.

Confronteer je emotionele gehechtheid

Als je moeite hebt om een ​​vriend(in) in de steek te laten, giftige eigenschappenvraag jezelf af welke emoties ervoor zorgen dat je aan jezelf twijfelt. Voel je je verplicht om vrienden te blijven met iemand vanwege iets wat diegene voor je heeft gedaan? Hoop je dat het beter wordt omdat je bang bent dat je geen nieuwe vrienden zult vinden?

Schrijf een lijst met emoties die je voelt en die je beslissing kunnen beïnvloeden. Het identificeren van je gevoelens kan je helpen om voorbij je emoties te kijken en je te richten op feiten en logisch redeneren.

Zoek objectief advies

Zelfs als u de bovenstaande stappen volgt om een ​​beslissing te nemen, hebt u mogelijk een externe mening nodig om te bevestigen dat u niet verblind bent door uw eigen emoties. Objectief advies inwinnen kan u helpen om “wat als”-scenario's te verkennen door een andere lens die niet beïnvloed wordt door persoonlijke emoties.

Probeer uw idee voor te leggen aan een vertrouwd familielid of vriend. uit je gevoelens en zorgen, en vraag hen om eerlijke feedback.

Voor een objectievere benadering kunt u overwegen de hulp in te schakelen van een levenscoachEen personal coach kan je helpen om beide kanten van de medaille te visualiseren met minder vooroordelen.

Inzicht krijgen in uw eigen vatbaarheid voor sunk cost fallacies

Uiteindelijk bent u nog steeds een mens. De meeste mensen zijn vatbaar voor sunk cost fallacies, en dat is oké. Het gaat erom hoe u uw opties bespreekt en reageert.

Sunk cost fallacies gaan ook verder dan individuen en beïnvloeden het gedrag van organisaties. Ze kunnen invloed hebben op besluitvormers bij elk type organisatie, inclusief grote bedrijven, overheidsinstanties en sportteams. Houd barrières in de gaten die u ervan kunnen weerhouden uw doelen te bereiken. volledig potentieel om u te helpen deze drogredenen vroegtijdig te herkennen.

Overstijg je sunk cost fallacy en ontsluit je beste innerlijke zelf

Een sunk cost fallacy kan een negatieve impact hebben op uw besluitvormingsproces en u ervan weerhouden om te floreren. Hoe meer tijd u besteedt aan een situatie die uw moeite niet meer waard is, hoe minder middelen u hebt om nieuwe kansen aan te pakken.

Werken met een BetterUp Coach kan u helpen om meer rationele, vooruitstrevende beslissingen te nemen. Uw coach kan u leren om uw sunk cost fallacies te herkennen en te overwinnen door zelfontdekkingstechnieken.

Het is mogelijk om het leven van je dromen te creëren. Ontdek hoe je optimale keuzes kunt maken die aansluiten bij je aspiraties door samenwerken met uw best passende coach.