Eerste baan en belasting: hoe wordt de inhouding aan de bron gedaan?

Loon

Hoe geeft u inkomsten uit uw eerste baan aan belastingen aan?

Je bent niet gewend om belasting te betalen en het is volkomen legitiem omdat het je eerste baan is. Waarschijnlijk zat u de afgelopen jaren vast aan de aangifte van uw ouders.

Sinds de invoering van de roerende voorheffing in januari 2019 stelt de belastingaangifte de Belastingdienst in staat u een gepersonaliseerde inhoudingsrente op uw salaris aan te bieden. Met deze verplichte aangifte is de fiscus immers op de hoogte van de staat van uw inkomen (uw eerste baan, eventuele alimentatie, inkomen uit roerend of onroerend vermogen, enz.) en uw gezinssituatie (huwelijk, PACS, kinderen ten laste…). Met al deze elementen kan hij dus rekening houden om uw incassotarief (naar boven, maar ook naar beneden) vast te stellen.

Maar als je voor het eerst gaat werken, heb je nog nooit inkomen aangegeven.

Heeft u uw aangifte niet, dan gebruikt de Belastingdienst uw eerste loon om u aan de bron in te houden. Ze past een neutraal tarief (we spreken ook van een niet-gepersonaliseerd tarief), overeenkomend met het volgende standaardprofiel: een alleenstaande werknemer zonder kinderen.

U hoeft dus geen stappen te ondernemen en ook geen bijzondere aangifte te verstrekken aan de Belastingdienst. Concreet wordt het deel van je eerste loon voor belastingen automatisch ingehouden op je bezoldiging.

Goed om te weten : vóór de invoering van de roerende voorheffing kregen jonge aangeworven kaderleden een jaar vertraging om hun inkomstenbelasting te betalen. Ze betaalden ze pas het volgende jaar uit de ingevulde belastingaangifte.

Wat is uw eerste belastingtarief?

Voor een eerste baan, je eerste belastingtarief is neutraal. Het wordt door de Belastingdienst berekend op basis van uw netto belastbaar jaarsalaris (vermenigvuldiging over een kalenderjaar van uw eerste 12 maandsalarissen).

In 2020 is hier een uittreksel uit de wettelijk vastgestelde fiscale schaal:

  • Tot € 10.064 is het toegepaste neutrale tarief 0%.
  • Dan wordt van € 10.064 tot € 27.794 het toegepaste neutrale tarief 14%.
  • Vanaf € 27.794 tot € 42.000 geldt een neutraal tarief van 30%.
  • Boven € 47.717 is het toegepaste neutrale tarief 43%.

Noteren : het brontarief van uw loon komt niet noodzakelijk overeen met de exacte belasting. De Belastingdienst berekent het exacte tarief een jaar later als u in mei/juni uw aangifte inkomstenbelasting doet. Het is in 2021 dat we de salarissen van 2020 declareren. Indien nodig, als u teveel of te weinig van uw eerste salaris heeft gekregen, regulariseert en betaalt de Belastingdienst u terug (door overschrijving in de zomer) of schrijft u af (de maanden september tot december) het eigen risico of het ontbrekende bedrag.

Wordt de belasting aan de bron ingehouden op het eerste salaris?

Hoewel dit je eerste baan is, en dus je eerste salaris, vergeet de Belastingdienst jou en jou niet houdt automatisch inkomstenbelasting in, direct van je eerste salaris, aan het einde van je werkmaand. Dan, dan elke maand op al je salarissen.

Het bedrag dat u op uw bankrekening heeft staan, is uw belastingaftrekbaar inkomen. We hebben het over nettoloon.

Aarzel niet om op uw eerste loonstrook te kijken, daar staat het ingehouden bedrag voor de inkomstenbelasting (Vroegheffing: ontcijfer uw nieuwe loonstrook).

Kan het tarief van de roerende voorheffing worden gewijzigd vanaf het eerste salaris?

Ja, het is mogelijk om bij uw eerste baan en vanaf uw eerste salaris te anticiperen en het tarief van de bronbelasting te laten wijzigen.

U kunt het ook doen na de eerste belastingaangifte, het volgende jaar.

Hoe past u het tarief van de roerende voorheffing op het eerste salaris aan?

Als u geen belastingnummer in Frankrijk heeft (d.w.z. wanneer het uw eerste baan is en u nog geen belastingaangifte heeft gedaan), en u wilt uw belastingtarief automatische incasso wijzigen omdat u heel goed weet dat het niet correct zal zijn , u kunt uw belastingdienst vragen om een ​​gepersonaliseerd tarief te creëren dat overeenkomt met uw werkelijke situatie met behulp van de formulier nr. 2043 verzoek om fiscaal nummer en gepersonaliseerde roerende voorheffing. Dit ingevulde formulier moet u dan samen met een kopie van een identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een bewijs van de sociale zekerheid naar uw belastingkantoor sturen.

Je kunt ook je eigen ruimte op de site maken impots.gouv.fr. Klik hiervoor op Uw privéruimte en ga vervolgens naar de Help-sectie > U heeft nog geen belastingnummer? », en laat u leiden.

In ieder geval moet u het jaar na uw indiensttreding uw eerste aangifte inkomstenbelasting invullen.