De Europese Unie zal expresvisa afgeven vanwege het gebrek aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt

Nieuws

De Europese Commissie zal proberen het arbeidspanorama in de Europese Unie radicaal te veranderen met haar voorstel om de ‘Europese infojobs‘ om werknemers buiten de EU aan te nemen, de ‘European Union Talent Pool’. Met deze maatregel wordt beoogd de groei aan te pakken werktekort op het continent, waardoor een effectieve verbinding tot stand wordt gebracht tussen bedrijven en werkgevers van de lidstaten en individuen die op zoek zijn Vacatures buiten de gemeenschapsgrenzen.

De officiële verklaring van de Commissie benadrukt de urgentie van het aanpakken van de huidige demografische uitdagingen, met name de verouderende bevolking en de daaruit voortvloeiende demografische achteruitgang. Deze factoren dreigen niet alleen het tekort aan arbeidskrachten te verergeren, maar kunnen ook extra druk uitoefenen op de overheidsbegrotingen, waardoor de concurrentiepositie van de EU op het wereldtoneel in gevaar komt.

Het voorstel, dat momenteel tot 31 januari in openbare raadpleging ligt, stelt de oprichting van een mondiaal digitaal platform voor. Via dit platform kunnen werkgevers hun personeelsbehoeften specificeren, terwijl personen buiten de EU zich kunnen registreren en op beschikbare aanbiedingen kunnen solliciteren. Opgemerkt moet worden dat het platform zich uitsluitend zal richten op sectoren met een duidelijk tekort aan arbeidskrachten in de Unie.

Welke sectoren hebben dringend behoefte aan arbeid?

Het document benadrukt de huidige gebrek aan werknemers in specifieke sectoren in de lidstaten, een situatie die door de pandemie is verergerd. Tot de zwaarst getroffen sectoren behoren de ecologische en digitale transitiebouw, gezondheidszorg, horeca, transport, informatie- en communicatietechnologieën, wetenschappelijke technologie, techniek en wiskunde.

Zodra de verordening is goedgekeurd, gepland voor 2025, en de Het platform zal in 2027 volledig operationeel zijnzal de EU een officiële lijst voorstellen van beroepen met een tekort aan arbeidskrachten. De lidstaten zullen de mogelijkheid hebben om beroepen op te nemen of te schrappen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.

Dit is hoe de ‘EU Talent Pool’ zal werken

Met als doel de aanwerving van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, zal het voorstel landen in staat stellen versnelde immigratieprocessen op te zetten en zal het aanbiedingen overgedragen aan de EU Talent Pool van het beginsel van voorkeur voor burgers van de Unie.

Landen moeten vertegenwoordigers aanwijzen op het gebied van arbeids- en immigratiezaken en ondersteuning bieden aan ingehuurde werknemers op het gebied van bijvoorbeeld visa, vergunningen, rechten en plichten. Vacatures op het platform moeten voldoen aan de Europese beginselen van sociale rechten, waarbij een eerlijke behandeling, minimumlonen en bescherming van jongeren op het werk worden gegarandeerd.

Economische impuls

In termen van economische impact suggereren schattingen uit Brussel dat het inhuren van buitenlandse profielen een stijging van het Europese bbp tussen 3.855 en 4.255 miljoen euro, dankzij extra salarissen. Bovendien wordt een positief effect verwacht op de belastingbijdragen en afdrachten aan derde landen.

In een andere geest wordt het gratis te gebruiken digitale platform geprojecteerd als een maatregel die de kosten voor HR-afdelingen zal verlagen, geschat op maximaal 77 miljoen euro, terwijl het naar verwachting de productiviteit en het innovatievermogen zal verbeteren. Bovendien zal het ook de economische groei stimuleren en het concurrentievermogen van de EU versterken in een uitdagende mondiale context.