3 methoden die werken om de gelijkheid op de werkplek te vergroten

Nieuws

Zij getuigt

Maryline Guillaume, directeur Insights en Kennis bij Kantar Insights

Gebruik de gendergelijkheidsindex

De in 2018 gecreëerde index voor professionele gelijkheid (ook wel bekend als de gendergelijkheidsindex, waarvan de berekening in dit artikel wordt uitgelegd) stelt bedrijven met meer dan 50 werknemers in staat hun vooruitgang te meten op basis van belangrijke criteria: de beloning tussen vrouwen en mannen, de verdeling van individuele loonsverhogingen, het aantal werknemers dat is toegenomen bij terugkeer uit zwangerschapsverlof of zelfs gelijkheid onder de 10 hoogste salarissen (lees hier de lijst met criteria die door de index worden beoordeeld)

Volgens het onderzoek van Kantar Insight heeft dit instrument vooral de verdienste dat het werknemers behoudt, de zenuwen van de oorlog voor alle bedrijven. Voor 58% van de respondenten is werken bij een bedrijf met een hoge index een bron van trots zorgt er zelfs voor dat 54% van hen wil blijven. Helaas wordt er nog steeds weinig gebruik van gemaakt, aangezien van de betrokken werknemers slechts 32% de index van hun bedrijf kent, 37% van de mannen en slechts 27% van de vrouwen, ook al zijn zij de eersten die zich zorgen maken.

“De index werkt op retentie, maar niet noodzakelijkerwijs op de aantrekkelijkheid van nieuwe werknemers, voor zover weinigen dat weten. plaatst Maryline Guillaume, directeur Insights and Knowledge bij Kantar Insights, in perspectief. Ook weten we niet of dit intern gedragsveranderingen veroorzaakt.”

Inzetten op jongeren om mainstream seksisme te bestrijden

Gewoon seksisme is niet verdwenen uit bedrijven: 78% van de vrouwen en 55% van de mannen die door Kantar Insight zijn ondervraagd, zijn getuige geweest van ten minste een van de volgende gedragingen:

  • seksistische grappen
  • zich anders behandeld voelen dan mannen/vrouwen
  • zich benadeeld voelen versus mannen/vrouwen
  • vooroordelen horen die verband houden met moederschap/vaderschap
  • hoor negatieve opmerkingen over het vermogen van vrouwen om te managen.

Het goede nieuws is dat dit gedrag niet langer voorkomt onder jonge vrouwen (18-34 jaar): 88% zegt getuige te zijn geweest van een van de genoemde situaties (vergeleken met 65% onder mannen van deze leeftijd).

We moeten geloven dat de vrijheid van meningsuiting eindelijk vruchten afwerpt!

22% van de respondenten gelooft dat creëren pariteitsreferenties bedrijf om werknemers te informeren en te ondersteunen is een goede oplossing om seksisme te bestrijden.

Waardeer de verschillende managements

Volgens het onderzoek willen vrouwen net zo vaak als mannen manager worden terwijl ze dat nog niet zijn (22% versus 26%). Wanneer dit wel het geval is, is de kans kleiner dat ze willen doorgaan dan mannen (73% versus 92%).

Als we kijken de belangrijkste managementkwaliteiten Volgens vrouwen en mannen zijn de verschillen duidelijk:

“Voor mannen blijft de rol van de manager traditioneel, beschermend. Ze hebben vooral een beeld van de ‘teamleider’-manager, benadrukt Maryline Guillaume.

Mannen hechten ook veel meer belang aan ‘charisma’, genoemd door 20% van de mannen versus 14% van de vrouwen. Aan de andere kant is het “creëren van een teamgeest” – en dus een context waarin mensen goed kunnen werken – essentieel voor 42% van de vrouwen, tegenover slechts 32% van de mannen.

“Er moet ook worden opgemerkt dat vrouwen iets minder misplaatste trots hebben, aangezien 32% van hen het criterium ‘weten hoe ze zichzelf in twijfel moeten trekken’ op de vierde plaats plaatst onder de essentiële criteria voor een goede manager”, onderstreept de expert.

Om ruimte te maken voor alle vormen van management moeten vrouwen worden aangemoedigd om leidinggevende verantwoordelijkheden op zich te nemen. “Vrouwen en mannen brengen niet dezelfde dingen mee naar hun management. Daarom is pariteit noodzakelijk, voor een zeker evenwicht”, herinnert Maryline Guillaume zich.

Een oplossing wordt door 21% van de respondenten genoemd: het creëren van selectieprogramma’s voor jonge vrouwen met potentieel om hen te helpen evolueren en een leidinggevende rol te blijven vervullen, om deze nieuwe managers aan te moedigen.

VIDEO: Presentatie van de Kantar Insight-studie over pariteit door Maryline Guillaume

* Kantar Insights-onderzoek naar pariteit in Franse bedrijven, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.000 Franse mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder tussen 19 en 25 april 2023.