De 13 zachte vaardigheden van een goede manager

Vooruitgang op het werk

Emotionele intelligentie: een essentiële zachte vaardigheid voor goed management

beoordeeld door middel van emotioneel quotiënt (wat de traditionele acceptatie van intelligentie, gemeten aan de hand van het intelligentiequotiënt, voltooit), omvat emotionele intelligentie verschillende karaktereigenschappen. Empathie, actief luisteren, begrijpen: emotionele intelligentie stelt u in staat om de emoties van uw gesprekspartner te integreren om de juiste houding aan te nemen.

Emotionele intelligentie bestaat bijvoorbeeld uit het proberen om de emotionele toestand van een persoon kennen en begrijpen om er op de juiste manier mee om te gaan.

Relationele intelligentie in het hart van efficiënt beheer

Complementair aan emotionele intelligentie, relationele intelligentie is uw vermogen om uw gedrag aan te passen aan uw gesprekspartner en de omstandigheden.

Leer elke medewerker beter kennen door te verwijzen naar de DISC-methodologie. Overweeg ieders moeilijkheden, zowel professioneel als persoonlijk. Identificeer interacties binnen het team om compatibele paren te creëren en spanningen te verminderen indien nodig.

Authenticiteit, de sleutel tot succesvol management

Cultiveer authenticiteit, in je relaties en in je communicatie. Je hoeft het niet te overdrijven, de vriendschappelijke relatie te faken of elke middag met je team te lunchen.

Vind de juiste balans tussen nabijheid en professionaliteitspreek waar, wees eerlijk.

Ontwikkel je communicatieve vaardigheden om goed te managen

Weet hoe u de juiste boodschap op het juiste moment verzendt, wees duidelijk en beknopt in uw communicatie -om verkeerde interpretaties en misverstanden te voorkomen-, informatie verspreiden in plaats van bewaren: dit zijn de goede praktijken die u als manager moet toepassen om in volledige transparantie met werknemers te werken.

Weten hoe je complexe problemen oplost: een zachte vaardigheid om onder de knie te krijgen

Om uw beheer te optimaliseren, verscherp je vermogen om een ​​probleem als geheel te beschouwen en een stap terug te doen.

Als de teams meer in de operationele modus zijn, neus naar de slijpsteen, is het aan jou om de ins en outs van een probleem te analyseren. Door aan deze vaardigheid te werken, bevestig uw legitimiteit als managervergroot u het zelfvertrouwen van uw medewerkers en ontwikkelt u uw leiderschap.

Soft Skill van de goede manager: weten hoe je beslissingen moet nemen

Als manager is het aan jou om een visie dragenom de juiste oriëntaties aan de teams te geven, en omverantwoordelijkheid nemen voor het nemen van beslissingen. Zo breng je projecten vooruit en speel je de drijvende kracht binnen je team.

Oefen kritisch denken om teammanagement te verbeteren

Nauw verbonden met uw vermogen om complexe problemen op te lossen en beslissingen te nemen, kritisch denken is gebaseerd op een stapje terug doen en vragen stellen.

Deze behendigheid van geest vermijdt dat je de verkeerde kant op gaat en stelt je in staat om op koers te blijven, rekening houdend met alle parameters (menselijk, technisch, contextueel, enz.).

Flexibiliteit, een zachte vaardigheid om als manager onder de knie te krijgen

Veranderingen binnen het team, nieuwe richtlijnen vanuit het management, technische problemen: onvoorziene gebeurtenissen zijn onvermijdelijk in het leven van een team en een project.

Jouw flexibiliteit en wendbaarheid zullen dan ook bepalend zijn bij het bijsturen van het project en het begeleiden van het team.. Hoewel gedestabiliseerd, zal het team in staat zijn om weer aan het werk te gaan als je hen duidelijke aanwijzingen kunt geven.

Onderhandelingsvaardigheden, een zachte vaardigheid voor het ontwikkelen van managementvaardigheden

Om als manager gewaardeerd en gerespecteerd te worden, bestaat de kunst erin aanwijzingen geven zonder uw standpunt op een autoritaire manier op te dringen. Leer onderhandelen om buy-in te genereren.

Onderhandel met teams om de projectvereisten af ​​te stemmen op de verwachtingen van de werknemers, onderhandel met het management om extra middelen te verkrijgen, onderhandel met klanten om bijvoorbeeld de levertijden te verlengen. Door te onderhandelen, open je de discussie om meer flexibiliteit te brengen en ieders belangen op elkaar af te stemmen.

De kunst van het samenbrengen van mensen: een zachte vaardigheid om een ​​team goed te managen

Teamspirit creëren en behouden is mogelijk als je weet creëer een klimaat van vertrouwen en cohesie onder uw medewerkers.

Waardeer het collectief, leren om het werk van elkaar te coördineren, spanningen te verminderen om conflicten te voorkomen. En vooral: stel uw persoonlijke belang nooit boven dat van het team.

Een gevoel van service ontwikkelen om goed te managen

In fase met het benadrukken van het collectief, hangt het gevoel van dienstbaarheid af van je vermogen om stel je ten dienste van de teamshet project en het bedrijf.

De productieafdeling ligt verlamd door een algemene storing? Weet hoe u uw plannen opzij kunt zetten om de crisissituatie te helpen beheersen.

Nederigheid en welwillendheid: zachte vaardigheden om aan te werken om een ​​goede manager te zijn

Begeleiden, adviseren, geruststellen, begeleiden zijn allemaal missies die onder jouw rol als manager vallen.

Om het effectief af te ronden, oefen vriendelijkheid en blijf nederig ; sine qua non voorwaarden voor medewerkers om ontvankelijk te zijn voor uw aanpak.

Motivatie: een drijvende kracht voor het team, een managementsleutel

Als je bij de eerste moeilijkheid opgeeft, stuur je een negatief signaal naar het hele team. Omgekeerd, motivatie is communicatief.

Het is aan jou om de toon te zetten door een niet aflatende motivatie te tonen!