CPF: wat u moet betalen voor de opleiding

Nieuws

CPF: waaruit bestaat het ‘restant’ waartoe in 2024 wordt besloten?

Deze maandag 19 februari bevestigde Thomas Cazenave, de afgevaardigde minister belast met Openbare Financiën, dat de “resterende kosten”, d.w.z. het bedrag dat u moet betalen om een ​​opleiding te volgen via uw CPF, in 2024 van kracht zou worden. daarvoor is geen tekort meer dan het uitvoeringsbesluit.

CPF: de rest betaalbaar in verhouding tot het bedrag van uw opleiding

Het is duidelijk dat we daar naartoe zouden gaan een saldo van minimaal 10% van het bedrag van de opleiding.

Dat is 200 euro uit eigen zak voor een training van 2000 euro. Een percentage dat ruim onder de 30% ligt die Bruno Lemaire vorig jaar noemde. Maar een tarief dat ruim boven de “enkele tientallen euro’s” ligt die Olivier Dussopt, de vorige minister van Arbeid, noemde.

Voor Bercy, “Het is belangrijk om een ​​eigen bijdrage in te stellen proportioneel om geen verdringingseffect te hebben op goedkopere opleidingen en juist volledig rekening te kunnen houden met zeer dure opleidingen zoals de vergunning.

Deze maatregel maakt deel uit van het 10 miljard-besparingsplan dat de minister van Economische Zaken zondag heeft aangekondigd. Volgens Thomas Cazenave is het resultaat een besparing van 200 miljoen op een systeem dat zo'n 2 miljard per jaar kost.

CPF: hoe u kunt voorkomen dat u het restant betaalt

Om aan deze resterende aansprakelijkheid te ontsnappen, zijn er verschillende opties:

  • U volgt een opleiding onder uw CPF Voor de publicatie van het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de beroemde rest.
  • Overtuig uw werkgever om uw CPF aan te vullen, want in dit geval hoeft u geen resterende kosten te betalen.
  • En als u werkzoekend bent, heeft Bercy bevestigd dat u ook geen extra kosten hoeft te betalen.