De regering kondigt verbeteringen aan in haar voorstellen voor de bijdragen van voormalige beursstudenten en onderzoekers

Nieuws

Hij Ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migraties (MISSM), voorgezeten door Elma Saiz, heeft een stap voorwaarts gezet en verbeteringen aangekondigd in de voorstellen voor de Orde, zodat voormalige beursstudenten en onderzoekers kunnen de jaren van bijdragen terugvorderen. De maatregel is onderzocht aan de Tafel Sociale en Pensioendialoog waaraan vakbonden en werkgevers hebben deelgenomen.

Daarnaast zijn actuele kwesties in de arbeidswereld besproken, zoals de situatie van werknemers met discontinue vaste contracten en de verlaging van de coëfficiënten voor zware beroepen.

Dit laatste verwijst naar de nieuwe objectieve parameters zodat deze werknemers dat kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vervroegen. Zodra deze punten zijn geanalyseerd, is de tafel vastgesteld voor 10 juni aanstaande, wanneer deze kwestie die veel burgers zorgen baart, opnieuw aan de orde zal komen.

In die zin is de verbetering van de Orde onder meer aangepakt voor het terugkrijgen van de jaren van bijdragen van mensen die al onder een opleidingscontract hebben gewerkt.

De verzoeken van de Dialoogtafel Sociale Zekerheid

De sociale agenten hebben aan de MISSM-vertegenwoordigers het volgende doorgegeven verlenging van het tijdvenster zodat er een overeenkomst wordt getekend met de Sociale Zekerheid voor een duur van vier en een half jaar. Vroeger was het voorstel drie en een half. Ook is er meer ruimte gegeven aan de termijnen voor de betaling van openstaande premies van maximaal 7 jaar ten opzichte van de voorgaande 5 jaar.

Op deze manier wordt het tijdsvenster voor het ondertekenen van de overeenkomst met de Sociale Zekerheid verlengd tot 31 december 2028. Iedereen die geïnteresseerd is, krijgt de marge om deze uit te voeren.

Een andere eis betrof de mogelijkheid om de betaling op te splitsen om de afgeloste periode te verdubbelen met een maximum van 7 jaar.

Op 10 juni is er een nieuwe bijeenkomst met sociale agenten

De deelnemers aan deze bijeenkomst hebben verklaard dat zij zijn gebleven bij het handhaven van een nieuwe bijeenkomst op 10 junidie de problemen zal blijven aanpakken bijdrage van voormalige stagiaires, de arbeidssituatie van beëindigde vaste medewerkers en de afbouwcoëfficiënten.

Dit besluit regelt de overeenkomst met de sociale zekerheid voor de berekening van de bijdragen in perioden van gereglementeerde opleiding en academische praktijk.

Andere overeenkomsten waarover met de sociale agenten wordt onderhandeld, houden in dat als contributiebasis voor de bijzondere overeenkomst het minimum wordt genomen dat overeenkomt met het jaar waarin deze stage werd uitgevoerd. De basis voor 1997 zou bijvoorbeeld 101 euro bedragen, vergeleken met wat in de oorspronkelijke volgorde stond waarin het minimum voor 2024 werd overwogen.

Het zal ook worden toegestaan ​​om vijf jaar volledig af te lossen, rekening houdend met de gevallen waarin volgens de verordening van 2011 al twee jaar (5+2) was afgelost.